AGD LOGO

Ahilik toplumda yaşayan herkesi birbirine yaklaştıran, kaynaştıran, dost edindiren ve dayanışma kurulmasını sağlayan bir olgudur.

Ahiler, bir toplumda fertleri birleştiren müşterek kıymetler olmadığında ve bağlar kurulmadığında veya sahip olunan değerler kaybedildiğinde, görünüşteki bütünlüğe rağmen, birliğin bozulacağı, toplumun içten içe parçalara ayrılacağı bilincindeydiler.

Ahiliğin asıl amacı toplumun top yekûn kalkınmasıdır. Ahilik şımarıklığa, israfa, tembelliğe ve miskinliğe karşıdır. Yani maddi zenginlik, manevi zenginlikle birlikte olmalıdır.

Ahilik anlayışının öncelendiği bir toplumda üretmeden, çalışmadan üleşmek mümkün olmadığı gibi, gayri ahlâki bir usulle para kazanma ve zengin olma yolları da kapalı idi. Çalışmak ve üretmek, alın teri ile kazanmak Ahilikte bir “ahlak” kuralı hâlini almıştı. Bunun için herkesin mutlaka bir mesleği ve işi olmalı idi.

Ahi kendi kendine yeterli insan olmalıdır. Kimseye yük olmayacak kendi elinin ekmeği ile ayakta kalacak; bununla da kalmayacak ekmeğini herkesle paylaşabilecektir. Ahilik halkın sırtından geçinenlere, haksız kazanca, hileli işlere, rüşvete hele hele bir köşeye çekilip tembel tembel oturanlara karşı çıkmış, onlarla mücadele etmiştir.

Ahilik düzeninde, iş ve meslek ahlâkını mecburi kılan kurallar geliştirilmiştir. Kendinden önce başkalarını düşünmek ve kollamak, hak ettiğinden fazlasını istememek, kanaat ve tevazu ölçüleri içerisinde “hırs” ve bencillikten uzakta durmak, kendi yeteneğine uygun bir işle meşgul olmak, sanatını mutlaka bir pir’den, üstattan öğrenmek ve birliğin, beraberliğin korunması için herkese saygı, sevgi göstermek, Ahiliğin mutlaka uyulması gerekli görülen, ahlâk ve görgü kurallarını oluşturuyordu.

Günümüzde sağlıksız ortamlarda iş güvencesi olmadan çalışan gençleri gördükçe ahiliğin ne büyük bir ihtiyaç olduğunu daha iyi anlıyoruz.

Ülkemizde yaklaşık yirmi üç milyon çalışan genç bulunmaktadır. Bu gençlerimize; “Eline, diline, beline sahip olmak” olarak özetlenen Ahilik anlayışını mutlaka öğretmeliyiz.

Çalışan genç emeğinin hakkını alın teri kurumadan alabiliyorsa, işveren çalışanın hakkını gözetip onları koruyabiliyorsa; aile, toplum, bir şehir ve tüm ülke adalet ve hak üzerine olduğu için huzurlu, güvenli ve yaşanabilir bir yer olur.

Ahilik kutlamaları nedeniyle Anadolu Gençlik Derneği Çalışan Gençlik komisyonu olarak önce tüm gençlerimizi “Önce Ahlak ve Maneviyat” ilkemizle çalışmalarımıza katılmaya çağırıyoruz ve sonra da işyeri sahiplerine sesleniyoruz: ‘’Bir ülkenin gerçek gücü eğitilmiş gençleridir. Yıllarca yapmış olduğumuz çalışmalarla “Yaşanabilir Bir Türkiye”, “Yeniden Büyük Türkiye” olma ve ‘’Yeni Bir Dünya’’ kurma gayretlerimiz artarak devam etmektedir. Çalışan gençlerimizin gayretleri ile ‘’Yeni Bir Dünya’’ sevdamız inşallah gerçekleşecektir.’’

 

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ

GAZİANTEP ŞUBESİ

ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here