Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından Danıştay’a açılan iki ayrı davada, kamu yararı açısından asansör firmalarında elektrik veya elektronik mühendislerinin istihdamının zorunlu olduğu yönünde karar verildi.

Danıştay, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ndeki ‘asansör monte eden’ ve ‘yetkili servis’ tanımlarını elektrik ya da elektronik mühendisi ibaresi içermediği gerekçesiyle iptal etti. Mahkeme kararının gerekçesinde şu ifadelere yer verdi: “İnsanların veya yüklerin taşınmasına yönelik bir tertibat olan asansörlerin, uygulama sürecinde yüksek riskli sanayi ürünü grubunda yer aldığı; bu nedenle hizmete alındıktan sonra can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin yetkili mühendislerce yapılması gerektiği; bir başka ifade ile asansörlerin aylık bakımları ile yıllık kontrollerinin gerçek veya tüzel kişilerce istihdam edilecek Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendisleri eliyle yapılmasının kamu yararına ve hizmetin gereklerini uygun olduğu, davalı idarece de aksinin iddia edilmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda, yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendindeki ‘Asansör monte eden` ve (ğ) bendindeki ‘yetkili servis` tanımlarında, elektrik-elektronik mühendislerine yer verilmemesinde, can ve mal güvenliği açısından hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygunluk bulunmamaktadır.”

Yine EMO tarafından Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yürürlüğe konulan “Yetkili Servisler-Asansörler, Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen yolcu Bantları için Kurallar” (TS 12255 Standardı) hakkında açılan davada da yetkili servis tanımı ve çalışanların özellikleri ile ilgili kuralların yer aldığı madde aynı gerekçelerle iptal edildi. Her iki madde için de iptal kararı elektrik/elektronik mühendisi zorunluluğuna yer verilmemesine dayanırken, “tanımda Elektrik/Elektronik mühendisine yer verilmemesinde can ve mal güvenliği açısından hukuka, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygunluk bulunmadığı” vurgusu yapıldı.

Konu hakkında açıklamada bulunan EMO Gaziantep Şubesi, TSE ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kamu yararı açısından derhal yeni düzenleme yaparak, asansör firmalarında EMO tarafından yetkilendirilmiş elektrik veya elektronik mühendisi istihdam edilmesinin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here