İmam Hüseyin hicretin 60. Yılı zilhicce ayının sekizinde Mekke’den çıkarak Kerbela’ya uzanan aşk yolculuğuna başladı. Bu zulme haksızlığa bir başkaldırı idi. İslami hilafetin saltanata dönüşmesine ve din adına yapılacak sapmalara karşı duruş idi.

Kerbela bir aşk yolculuğudur. Otuz bin kişilik bir ordunun karşısında yetmiş iki kişiyi dimdik tutan şey iman ve aşktan başka ne olabilir ki. Bir zulüm ordusunun komutanı eğer Aşka ulaşırsa Hürr b. Yezid gibi şehid olacağını bile bile otuz bin kişilik orduyu bırakır, yetmiş kişinin safına geçer.

Kerbela olayı İslam tarihinin en acı olaylarından biridir.
İslam tarihine kara bir sayfa olarak geçen bu günde Allahın resulünün ciğer paresi cennet gençlerinin efendisi İmam Hüseyin, dostları ve çocukları ile birlikte günlerce susuz bırakılarak katledilmiştir.

Halbuki Allah Kuran’da şöyle buyuruyordu; “(Ey Peygamber! Müslümanlara) De ki: Sizden tebliğime karşılık bir ücret istemiyorum; istediğim, ancak yakınlarıma (Ehl-i Beytime) sevgidir.”(Şura 23)

Peygamberimize; “Ya Resulullah! Muhabbet ve sevgileri bizlere farz olan yakınların kimlerdir?” diye sordular. Resulullah (a.s): “Ali, Fatıma ve onların iki evladıdır.” diye buyurdular”
Ehli beyt sevgisi Müslümanlara ilahi bir emirdi. Ehli beyt aşkı Müslümanlar için bir faziletti. Bu aşk fedakarlığın, adanmışlığın, dünyevi olandan uzaklaşmanın, şahadetin kapısıydı.

“Şüphe yok ki Allah ve melekleri Peygamber’e salât (rahmet) ederler. Ey inananlar, siz de ona salât edin ve tam teslimiyetle ona selâm verin.” (Ahzab 56)

Fahr-i Razî, Tefsir-i Kebir`inde bu ayetin tefsiriyle ilgili olarak Hz. Peygamber (s.a.)’den şu hadisi naklediyor: Peygamberimize “Ya Resulallah! Sana ne şekilde salâvat getirelim?” diye soruldu. Allah’ın resulü bana şöyle salâvat getirin buyurdu: “Allah’ım, Muhammed’e ve Muhammed’in Ehl-i Beyti’ne salât (rahmet) et, nasıl ki İbrahim’e ve İbrahim’in Ehl-i Beyt’ine salât ettin; Muhammed’e ve Muhammed’in Ehl-i Beyt’ine bereket ver, nasıl ki İbrahim’e ve İbrahim’in Ehl-i Beyt’ine bereket verdin. Şüphesiz, sen beğenilmişsin, yücesin.”
Bugün tüm Müslümanlar namazlarında Resulullah’a ve onun ehli beytine selat ve selam getirirler. Bu olay İmam şafi’ye göre vacip, Hanifilere göre sünnettir. Yani imam şafi’ye göre Resulullah’ın ehli beytine selat ve selam getirilmeyen bir namaz kabul olmaz.

Namazlarında ehli beyte selat ve selam getirenler, ama kıldıkları namazdan gafil olanlar, yada hiç namaz kılmayan zulüm ordusu, Kerbela yolunda İmam Hüseyin’e Yezid’e biat ve ölüm dışında üçüncü bir şans tanımadılar. Tabi ki İmam, Yezid gibi birine biat ederek onu meşrulaştırmaktansa şehid olmayı tercih etti.

İmam Hüseyin Şöyle demişti ;“Ey insanlar! Soyumu söyleyin, ben kimim? Sonra kendinize gelin, nefsinizi kınayın. Bakın, beni öldürmeniz, hürmetimi gözetmemeniz size caiz midir? Ben, Peygamberinizin kızının oğlu değil miyim? Ben, Peygamberinizin vasisi ve amcası oğlunun oğlu değil miyim? Ben, herkesten önce Allah’a iman eden ve Peygamber’in risaletini tasdik eden kimsenin oğlu değil miyim? Seyyid-uş Şüheda olan Hamza, babamın amcası değil midir? Cafer-i Tayyar amcam değil midir? Peygamber’in benim ve kardeşim hakkındaki: “Bu ikisi cennet gençlerinin efendileridir” sözünü duymamış mısınız?

Eğer sözümü tasdik ederseniz, bu söylediğim sözler bir gerçektir. Allah’a andolsun ki, Allah Teala’nın yalancıya gazab ettiğini ve uydurduğu sözün zararını kendisine çevirdiğini bildiğim günden beri yalan söylemiş değilim. Eğer beni yalanlarsanız şimdi müslümanların arasında Peygamber’in ashabından olan kimseler mevcuttur; bunu onlardan soracak olursanız size söylerler. Cabir b. Abdullah-i Ensari, Ebu Said-i Hudri, Sehl b. Sa’d-is Saidi, Zeyd b. Erkam ve Enes b. Malik’ten sorun, öğrenin; şüphesiz onların hepsi, Resulullah’ın benim ve kardeşimin (Hasan’ın) hakkında buyurduğu sözü duymuşlardır. Bu sözler, sizi kanımı dökmekten alıkoymuyor mu?”

O şöyle dedi; “kanım akmadan ayakta kalmayacaksa ceddim Muhammed’in dini ey kılıçlar gelin parçalayın bedenimi.”

İmam Hüseyin Yezid’e biat etmeyerek onu meşrulaştırmadığı halde, ve kanı ile bu bedeli ödediği halde, Kerbela’nın, Aşura gününün mesajı anlamayanlar tarih içerisinde bu zalim saltanat yönetimlerini meşru İslami yönetimler gibi gördüler.

Bugün hepimizin her Müslüman’ın yeniden İmam Hüseyin’in Kerbela kıyamı üzerinde düşünmesi gerekiyor. Bu gün hepimizin “dikkat edin aldatıcılar sizi Allah adı ile Aldatmasın” ayeti üzerinde düşünmesi gerekiyor. İşte İmam Hüseyin ümmet Allah adı ile aldatılmasın diye şehid oldu. Onun şahadeti Müslümanların İslam adına yapılan sapmalara karşı mücadelesine ışık oldu. İslam dini bugün büyük sapmalar yaşamadı ise imamın şahadetinin bereketidir. Zalimler imamın şahadetinden sonra meşruiyet kazanamadılar. Ve Müslümanlar tarafından mahkum edildiler. İmamı katledenlerin tamamı Müslümanlar tarafından cezalandırıldılar.

Yezid İmam’ın mubarek başı Şam Getirildiğinde, elindeki sopa ile İmam’ın mübarek dişlerine vurarak şöyle demişti;

“Keşke şimdi Bedirde ölen büyüklerim burada olsaydı da, düşmanlanmızın kılıç ve oklarımızın darbeleriyle nasıl feryad ettiklerini görseydiler. Sevinçle, “ellerine sağlık Yezid” deseydiler.”

Sadece bu söz İmam’ın Kerbela’ya uzanan sonu şahadetle noktalanan Aşk yolculuğuna niye çıktığını ve Aşk yolculuğundan neden dönmediğini anlamaya yeter başka söze hacet yok diye düşünüyorum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here