ANTEPPRESS

GAZİANTEP'İN GERÇEK GÜNDEMİ

Author

Mehmet Alkış

Gaziantep’te Sadaka Yerine Alkol

  Halifeliğin kaldırılması, Eğitim-Öğretimin tektipleştirilmesi ile Diyanet ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün kurulmasının; İslam’ı toplum hayatından söküp atmak için atılmış öncelikli  temel adımlar olduğu bilinmektedir. Öneminden dolayı, Lozan kararları sonucu ilan edilen İslam karşıtlığını ve ırkçılığı esas alan Cumhuriyet, bu üç… Continue Reading →

Çözüm mü, Ak Partiyi Dövmek mi?

  Kürt siyaset inin hem sivil hem askeri kanadının seçim öncesinden başlamak üzere yaptıkları karşısında şaşırmamak ve hayret içinde kalmamak mümkün değil. Uğruna ağır bedeller ödedikleri barışa iyice yaklaşmışken bütün kazanımları bir anda yok edecek işlere kalkışmaları olsa olsa bir… Continue Reading →

Adalet mi Yandaşlık mı?

  İslam’ı referans alan gruplar, kuruluşlar, eğilimler, anlayışlar iki ana kategoride ele alınabilir: Birincisi; aidiyeti, mutlak itaati ve tarafgirliği esas alanlardır. Bunlar bağlı oldukları grubun çizdiği çerçevenin dışına çıkmamayı ve gurubun liderine mutlak itaati zorunlu sayarlar. Gurubun teorisiyle çelişme ihtimali… Continue Reading →

Partiler birbirinin kopyası değil mi?

  Önceki yazımı şöyle bitirmiştim:  “Bunca darbe yiyen Türkiye toplumu olanlardan ders çıkarmamış olacak ki, hala moderniteyi ve ulus devleti kutsallaştıran siyaset erbabına prim veriyor. Seçime hazırlanan Türkiye’de iktidar da muhalefet de aynı çizgide kalmakta ısrar ediyor. Hepsi modernlikte ve… Continue Reading →

Tehcir ve Küresel Tahrip

   Tahrife uğramış da olsa, büyük ölçüde İlahi Dinin izlerini taşıyan ortak bir kültür Mezopotamya, İslam Dünyası veya Ortadoğu olarak adlandırılan bölgemizde her dönem var olagelmiştir. Bu nedenle, bölgede yaşayan halkların inançları ve hayat tarzları arasında büyük benzerlikler vardır. Türkler,… Continue Reading →

Toplum ve Siyaset Takiyyeye Teslim

Takiyye, inancının aksini söylemektir. Görüşünü, partisini, grubunu, gittiği yolu saklamaktır. Başka bir ifadeyle yalan söylemektir. Genelde ağır baskılar altında kalanların, hayati tehlike içinde olanların nadiren başvurmaları meşru görülen bir yoldur. Ancak çok zor şartlarda bir olayla sınırlı ve geçici olarak başvurulabilecek bu… Continue Reading →

“Kalk Selahaddin biz yine geldik”

  Batı’nın Küresel egemenlik ihtirasıyla nelere kalkıştığını ve bunun yeni bir şey olmadığını; İskender’in, Roma’nın, Haçlıların yaptıklarından biliyoruz. Ama hiçbir dönemde; seküler tasavvurun sembolü olan Batı, bugünkü gücüne ulaşamadı. Aydınlanma Felsefesinin dışavurumu olan Modernite sayesinde, tüm dünyaya hükmeden en güçlü… Continue Reading →

AK PARTİ’nin Yapmadığına HDP Talip (mi?)

    Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar dikkate alındığında sözleşmeye dayalı birtoplumsal düzenin kurulması tek gerçekçi ve geçerli çare olarak görünüyor. Müslümanların referans aldığı “Medine Modeli” ile modern dünyanın “Demokratik Modeli” arasındaki benzerliklerden hareketle orta bir noktada buluşmak mümkün olabilir. Her… Continue Reading →

Bizim Olmayan “Vatan” ve “Millet”

  Modern düşüncenin; ulusçuluk(milliyetçilik/ırkçılık) harcıyla yoğurduğu ve şeklini belirlediği ulus devlet sistemini bütün dünyaya ihraç ettiğini/dayattığını biliyoruz. Açgözlülükle ve aşağılık duygusu içinde Batıya sarılan ve küçülme pahasına ulus devlet olmaya özenen Tanzimat aydınları işe zihinsel hazırlıkla başladılar. Değişim için zorunlu… Continue Reading →

Müslümanlar Özgün Siyasete Yönelmeli

    -Azadi Örneği –   Müslümanların siyasette doğru bir yol izlemesi, tarihi tecrübe ve temel referansların yol göstericiliğine başvurmalarıyla mümkün olabilir.   Peygamberden (as) günümüze kadar Müslümanlar farklı özellikler taşıyan birçok dönemden geçmişlerdir. Bunları kabaca modernleşme öncesi ve sonrası… Continue Reading →

Türkoğlu mu, İslam’ın oğlu mu?

Dindışı düşüncenin ürettiği devasa ürünlerin başında ırkçılığın bulunduğu kuşku götürmez bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Gözleri kör, kulakları sağır eden; kalpleri mühürleyen, akletmeyi engelleyen, düşünceyi donduran sinsi bir ur hükmünde olan ırkçılığın ilk teorisyeni ve temsilcisinin şeytan olması boşuna ve… Continue Reading →

Vakıflar Üzerinden Dine Müdahale

Irkçılığı ve Din düşmanlığını temel alan Ulus Devlet, kimi konulara salt ırkçılık, kimilerine de din karşıtlığı üzerinden müdahale etmiştir. Türklerin yaşadığı yerlerdeki müdahaleler dinî içeriklidir. Buna karşılık Kürdistan’daki müdahaleler hem din karşıtlığı hem ırkçılık içermektedir.    Tarih boyunca dinî amaçlarla… Continue Reading →

© 2019 ANTEPPRESS — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑

%d blogcu bunu beğendi:

istanbul escort bayan

istanbul escort

porno izle

porno indir

sikiş izle