‘Bütün insanlar özgür; onur ve hakları yönünden eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşçe davranmalıdırlar.’ Kabul edilişinin 66. yıldönümünü kutladığımız ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ilk maddesidir. Devam eden maddelerinde de, evrensel bir bakış açısıyla, insan hak ve özgürlükleri tanımlanmaktadır.

Türkiye, bildirgenin altına ilk imza atan ülkeler arasındadır. Aynı zamanda insana saygıyı temel prensip edinmiş ve varlığını bu temel üzerine inşa etmiş bir ülkedir.

Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi’nin insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini yerleştirme ve derinleştirme hedefleri doğrultusunda 1949’dan bu yana yapılan çalışmalar iktidarımız döneminde büyük bir ivme kazanmıştır. Avrupa Birliği üyesi olma yolunda attığımız adımlarda, bu kapsamda çok önemli ve değerlidir.

Yeni Türkiye, her geçen gün daha da olgunlaşan demokrasisiyle, insan haklarına ve hukuk devleti ilkesine olan bağlılığıyla dünyada ve yakın coğrafyasında ‘öncü ve model ülke’ konumundadır.

İstikbalde de Türkiye, yakalamış olduğu bu standardı daha da yükseltecek ve her insanın vatandaşı olmaktan gurur duyacağı bir dünya devleti olacaktır.

Hedeflerimiz ve ideallerimiz doğrultusunda ülkemizi çağın ötesine taşıma gayretini sürdürürken tüm diğer modern batılı uluslar gibi yalnız kendi menfaatimizi gözeten bir anlayışta olmadık. Tüm insanlığın sorunlarına karşı duyarlı olduk. Tarihi ve kültürel bağlarla bağlı olduğumuz yakın coğrafyamızdaki, insan hakları ihlallerine de asla sessiz kalmadık. Evrensel kabul ettiğimiz hiçbir hakkın bir Suriyeliden, Filistinliden, Iraklıdan da, alınmasına razı olmadık. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin altında imzası bulunan diğer ülkelerin aksine, sözlerimizi kağıt üstünde bırakmadık. Bu ilkelerin tüm insanlık için geçerli olduğunu savunduk ve bunun gereğini yaptık.Dün olduğu gibi yarında hiçbir insanın eğitim, barınma, yaşam gibi temelhaklarının elinden alınmasına duyarsız kalmayacağız.

Bu düşüncelerle, başta aziz Türk milleti olmak üzere tüm insanlığın 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here