Bey Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma işi ile kültürel mirasımız olan Antep Evleri ve sokakların hak ettiği kimliğine kavuşmasıyla mahalle çekim merkezi haline geldi. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla kentimizin turizm potansiyelindeki artış ve tarihi dokunun korunmasıyla Antep Evleri kültürü gelecek nesillere bırakılacak en güzel miras. 

RESTORASYONA BÜYÜK ÖVGÜ

Binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olan Gaziantep geçmişte höyük üzerine kurulmuş küçük bir yerleşim yeriydi. Türklerin fetihleriyle bölgeye çeşitli Türk Boyları yerleştirilmesi ve yeni mahalleler kurulmasının ardından Gaziantep daha çok gelişti. Bir tepe üzerinde yer alan Bey Mahallesi’nin ismi de Bey Cami’nden aldı. Özgün sokak dokusu korunmuş olan mahallede, yöresel keymıh taşından yapılmış olan tescilli-tescilsiz Antep Evleri yer almakta. Gaziantepliler Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalara destek verirken, Antep Evlerinin korunması ve Bey Mahallesi’nin yaşatılmasının oldukça anlamlı olduğunu belirttiler. Gaziantep’in son yıllarda turizm açısından atağa kalktığını ifade eden vatandaşlar, Bey Mahallesi’ndeki sağlıklaştırma bittiğinde daha çok turist geleceğine inanıyorlar. 
Tekin Korkmaz: “Büyükşehir Belediyesi, Bey Mahallesi’nde restorasyon yaparak çok güzel bir hizmet yaptı. Tarihi binaların gün yüzüne çıkması iyi oldu. Bey Mahallesi’ne önceden gidemiyorduk. Şu an turistlerin de gelmesi çok güzel bir gelişme. Turistler, mahalledeki tarihi eserleri görüyor.”
Memik Çoban: ”Bey Mahallesi’ndeki çalışmalar ve tarihi eserlerin gün yüzüne çıkması daha güzel. Ama diğer yandan çok sayıda cafe var. İnsanlar orayı görüp gezmeye geliyorlar. O nedenle cafelerin olması iyi değil, turistler bundan rahatsız oluyor. Mahalledeki çalışmalar basit bir iş gibi gözüküyor ama Gaziantep turizminin gelişmesi açısından oldukça yararlı olacağına inanıyorum.”
Hasan Çolak: “Kentimiz açısından güzel bir çalışma oldu. Tarihi eserlere turistlerin ilgi göstermesi, Gaziantep turizminin gelişmesi açısından çok önemli bir gelişme. Bey Mahallesi’nde eski, virane hale gelmiş evlerin kurtarılmasının yanında sokaklardaki evlerin dış cephelerinin yenilenmesi çok iyi oldu. Hem görüntü olarak hem de turistlerin ziyaret edebileceği bir mekân haline gelmesi oldukça anlamlı.”
Beyhan Yılmazer: “Bey Mahallesi’nde yapılan işler güzel ama evlerin sadece dış cepheleri yenilendi. Bey Mahallesi sit alanı olduğu için Büyükşehir Belediyesi’nin sahip çıkmasından memnunum. Kentimize gelen turistler Bey Mahallesi’ne de geliyorlar, Gaziantep’e gelen turist sayısının artacağına inanıyorum.”  
Servet Kayadelen: ”Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyonu çok iyi oldu çünkü daha önce mahallenin her yeri harabeye dönmüştü. Eskiden turist gelmezdi ama şimdi Bey Mahallesi turistlerle daha çok canlandı. Kentimizin en eski mahallelerinden birisi olan Bey Mahallesi’ndeki tarihi Antep Evleri’nin korunarak yaşatılmasını destekliyorum. Gaziantep olarak son yıllarda turizmde yaşadığımız gelişmeyle Bey Mahallesi’ne daha çok turist geliyor.” 
Mehmet Karayazgan: “Bey Mahalesi’ndeki çalışmaları beğeniyorum, eskiden mahalledeki evler harabe gibi çok kötüydü. Sadece evlerin dış kısmı yenilendi ala evlerin içinin de yapılmasını isterdim. Bey Mahallesi’nin tekrar canlandırılması ve tarihi eserlerimizin gün yüzüne çıkarılmasını çok güzel bir çalışma olarak görüyorum. Mahallemiz şimdi daha güzel bir durumda. Bey Mahallesi’ndeki yenilemelerden sonra çok sayıda turist gelmeye başladı.” 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here