Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde Kadın ve Demokrasi Derneği’nin düzenlediği “Savaşın Mağdur Ettiği Kadınlar” paneli 10-11 Kasım 2014 tarihindeGaziantep’te yapılacak.

2011 yılında Suriye’de meydana gelen iç savaş neticesinde ülkemize çeşitli yollarla gelen ve sayıları her geçen gün artan sığınmacılara, “Açık Kapı Politikası” çerçevesindeTürkiye kapılarını sonuna kadar açmıştı. Sayıları 1 milyonu aşan sığınmacılar içerisinde en fazla mağduriyet yaşayanlar ise yine kadınlar olmuştu. Kadınların içinde bulunduğu bu mağduriyetin giderilmesine yönelik bugüne kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesibaşta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerince hassasiyetle çalışmalar yürütülmeye devam ediyor.

KADEM’in savaşın mağdur ettiği kadın sığınmacıların sorunlarına çözüm aramak üzere düzenleyeceği uluslararası panelin ilk gününde, “Geçici Korumamız Altındaki Suriyeliler, Güvenli Ortam Arayışı: Savaş Mağduru Kadınlar, Geçici Korumamız Altındaki Savaş Mağduru Kadınların Güçlendirilmesi” başlıkları altında oturumlar gerçekleştirilecek.

Panele, Türkiye’deki geçici koruma altında bulunan savaş mağduru sığınmacılara ilişkin çalışmalar yürüten yetkili kurumların temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, basın mensupları, alanında uzman akademisyenler ve uzman psikologların katılımı öngörülmekte.

İHH’nın Suriye’de savaşın çocuklar ve aileler üzerinde bıraktığı etkilerini ele alındığı “Ev” isimli kısa filmi gösteriminin ardından açılış konuşmaları yapılacak ve TülayGökçimen’in “Haykırış” isimli belgeselinin kısa gösterimi sunulacak. Oturumlar esnasında panelin yapıldığı alanda Sabiha Çimen’in “Kent Mültecileri” sergisi gezilebilecek.

Panel sonrası “KADEM Gaziantep Temsilciliği”nin tarafından açılışa özel akşam yemeği tertip edilecek. İkinci günü kapsayan 11 Kasım 2014 tarihinde ise, Gaziantep’in kültürel mirasını barındıran “Zeugma Müzesi” gezilecek, ardından mülteci kampı ziyareti yapılarak kamplarda verilen yaşam mücadelesi birebir temas kurularak gözlemlenecek ve bilhassa kadınların içinde bulunduğu şartlar ve iyileştirmeler konusunda alınacak insiyatiflerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunulacak.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here