Hissiyatı, hamaseti, riyakârlığı, çıkarcılığı, bencilliği, istismarı, yalancılığı, aldatmayı bir tarafa bırakalım. Eğri oturup doğru konuşalım. Çuvaldızı İsrail’e batırırken iğneyi kendimize batıralım.

 

Filistinlileri öldüren İsrail’in İsrail’den ibaret olmadığını uçan kuş bile biliyor, Müslümanlar da biliyor, Müslüman olmayanlar da biliyor. Elbette her şey bilgisi dâhilinde olan Allah bizim bilmediğimizi de biliyor.

 

İsrail, dünyayı sömüren sistemin kalbinde duran ve bütün kanalların, damarların beslediği bir çekirdektir. Yahudiliği ırkçılığa indirgeyen, dünyaya egemen olmanın ideolojisi Siyonizm’in peşinden giden İsrail, küresel sistemin merkezini yönetiyor.

 

Siyonizm’e göre Yahudi üstün ırktır, diğer insanlar ona hizmet etmekle yükümlüdür. Bu misyonu kabul etmeyen herkes; zulmü, hakareti, işkenceyi, aşağılanmayı ve öldürülmeyi hak etmiştir.

 

Bundan dolayı; Siyonizm’e boyun eğmeyen herkes gibi, topraklarını İsrail’e terk etmeyen Filistinliler öldürülmeyi hak ediyor.

 

Nitekim yüzyıldır İsrail Filistinlileri bu nedenle hep öldürüyor. Durup durup yine öldürüyor.  Bu gidişle öldürmeye devam edecek gibi görünüyor.

 

Filistin’in tümünü işgal eden İsrail, küçücük bir toprak parçasından ibaret olan Gazze’de yaşayabilmek için direnen ve göç etmeye yanaşmayan Filistinlileri, öldürmeyi sürdürüyor. Sonuna kadar öldürmeye kararlı görünüyor. Dolayısıyla, Gazze yalnız İsrail’e değil dünya sistemine direniyor.

 

Dünyayı sömüren bütün güçler onun hizmetinde olduğu için İsrail’i durduracak bir güç yok yeryüzünde. Bütün etkili güçlere, devletlere, kuruluşlara nüfuz etmiş olduğundan her türlü imkâna ve desteğe sahiptir.

 

Başında Amerika’nın yer aldığı küresel hegemonya, Siyonizm’in hedeflerini hayata geçirmiş bir mekanizmadan başka bir şey değildir.

 

Öyle olduğu için Yahudilere soykırım uygulayan Almanya bile şimdi kayıtsız şartsız İsrail’in yanında yer alıyor. Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri de Almanya gibi tümüyle İsrail’e onay ve destek veriyor.

 

Bizim başımıza bela olacaklarına Müslümanların başına bela olsun deyip onları Filistin’e taşıyan İngiltere her zaman İsrail’den yana olmayı sürdürüyor.

 

Amerika, savunma hakkını kullanıyor diye İsrail’i daha çok Filistinli öldürmeye teşvikediyor.

 

Dünyanın geriye kalan ülkeleri –istisnalar dışında- göstermelik sözlerle kınadıklarını beyan ederken İsrail’le iş tutmaktan geri kalmıyorlar.

 

Evet, İsrail İsrail’den ibaret değildir.

 

İsrail NATO’dur, Avrupa Birliğidir, Birleşmiş Milletlerdir, Vahşi Kapitalizmdir, Küresel Ekonomidir, Dünya Medyasıdır.

 

İsrail; Filistin’i Yahudilere satan İttihat ve Terakkidir. Yahudi altınlarına dayanamayıp Filistin’den arazi satan Araplardır. Halkına zulmeden Amerikan işbirlikçisi Suud’tur, Mısır’ın darbecisi Sisi’dir, İsrail saldırıları karşısında pusup kendi halkına aslan kesilen Esed’tir, Baas rejimine destek verenİran’dır. Paranın, lüksün, şatafatın içinde kendinden geçen; onurunu, haysiyetini kaybeden Körfez Şeyhleridir.

 

NATO için Afganistan’ın işgaline katılan, Amerikan komutasında Somali’ye asker gönderen, AB’ye girmek için çırpınan, OECD’de yer alan ve İsrail’e de yer açan; IMF’ye, Dünya Bankasına kucak açan, Kürecik’te radar kuran Türkiye’dir. Batının modasına, fuhşiyatına, sapkınlıklarına, kumarına, alkol ve uyuşturucu bağımlılarına merkez olanTürkiye’dir.

 

Sadece Başbakandan ibaret olmayan devlet olarak, sistem olarak, ittifaklar olarak, ahlak olarak, yaşam tarzı olarak Türkiye’dir.

 

İslam Dünyasına Frenkleşmeyi, ırkçılığı, laikliği, demokrasiyi, batılı yaşam tarzını ve Müslümanlara Yahudileşme Temayülü ve ahlakını empoze eden Türk dizilerini ihraç eden Türkiye’dir.

 

Musul’u, Kerkük’ü, Halep’i Lozan’da İngilizlere bırakan, Hilafeti kaldıran, İslam’a ve Müslümanlara düşmanlık yapan Türkiye’dir.

 

Kürtleri aşağılayan ve öldüren; Dersim’de, Zilan’da, Ağrı’da, Roboski’de katliam yapan;İskilipli’yi, Şeyh Said’i, Seyyid Rıza’yı, Hrant Dink’i öldüren, Faili Meçhulleri işleyen ve sayısız zulme imza atan Türkiye’dir.

 

Ya diğer Müslüman halklar ve devletler! Onların Türkiye’den beter olduklarını anlamak için yalnızca Irak’a, Suriye’ye, Mısır’a ve Suud’a bakmak yeter.

 

Bunca zulüm, kötülük, haksızlık, ahlaksızlık, adaletsizlik, savurganlık, cinayet, ihanet, istismar, riyakârlık içinde olan Müslümanlar İsrail’i desteklemiyor da ne yapıyor?

 

Evet! Müslümanlar düşmanmış gibi yaparak dolaylı olarak İsrail’i destekliyor.

 

Hem de kendilerine zulmederek ve aldatarak…

 

Yoksa “Bana dua edenin duasını kabul ederim”, “Allah’a yardım ederseniz o da size yardım eder” diyen Allah duaları kabul eder ve onlara yardım etmez miydi?

 

1 YORUM

  1. sonuna kadar haksınız brez alkış.Başkasının kötülükleri bizim kötülüklerimizi örtmüyor maalesef.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here