ramazan-deveci-vahyin-kizi-hz-fatimayi-anlatiyor9eb9c8ee946a80480778

İmam yetmiş yıllık ömrünün elli iki yılını Emeviler, onsekiz yılını Abbasiler döneminde yaşadı.

Gençliğinin ilk yıllarında Emevi halifesi Mervan oğlu Abdülmelik, Kûfe valisi ise döktüğü kanlar ve işlediği cürümler sebebiyle adı tarihe “zalim” olarak geçen Haccac b. Yusuf idi.

İmam daha sonra Emevilerin en adil halifesi Ömer B. Abdulaziz dönemine de şahit oldu. Ömer Bin Abdulaziz’in yaklaşık üç yıllık adil yönetiminden sonra Emevilerin zulüm dönemi yeniden başlamış İmamı Azam’da bu zulümlerden nasibini almıştı.

Yazının devamını http://www.anteppress.com/imami-azam-ebu-hanifenin-siyasi-mucadelesi/ linkinden okuyabilirsiniz…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here