Resim_1310989856ANTEP PRESS – Gaziantep

Doğu – Batı Kardeşlik Platformu’nun “Ankara Buluşması” 8-9-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi.
Yaklaşık 150’ye yakın davetli “Adalet, Özgürlük ve Kardeşlik Temelinde Kürt Sorununa Çözüm Önerileri” konulu bir çalıştay için Ankara / Pursaklar’daki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tesislerinde bir araya geldi.
Çalıştaya 50’ye yakın ilden İslami hassasiyete sahip 1500 civarında STK’yı temsilen 100’ün üzerinde davetli katıldı.
Platformun sekretaryasını yürüten Bursa ve Diyarbakır STK temsilcilerinin moderetörlüğünde gerçekleştirilen Çalıştayda Platforma katılan STK’lar adına konuşmalar yapıldı.
Platform sekreteri Hasan Ünal (Bursa) ve Ahmet Ay (Diyarbakır)’ın açılış konuşmalarının ardından Platforma adına Mücahit Gültekin (Bursa) konuştu.
Daha sonra Platforma katılan STK temsilcileri ve davetliler konuşmalar yaptılar.
Çalıştaya Gaziantep’ten de katılım oldu. Anadolu Platformu’nu temsilen Gaziantep’ten katılan Sıddık Akdoğan’ın yanı sıra sitemiz yazarlarından İlahiyatçı – Yazar Mustafa Yıldız ve Mazlum-Der GİK Üyesi Mehmet Alkış da gözlemci olarak katıldılar.
Çalıştayda ayrıca Doğu Batı kardeşlik Platformu çalışma yönergesi de hazırlanarak kabul edildi.
Platformun bir sonraki buluşmasının 81 ilin katılımıyla İstanbul’da “Türkiye Buluşması” olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
  Çalıştayın sonunda Ulus semtindeki eski Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önünde bir basın açıklaması yapıldı.
Platform sözcüsü Hasan Hoca tarafından okunan sonuç bildirisinde şunlar yer aldı:
1- Karşılıklı güven ortamının oluşması için on yıllardır bölgede vuku bulan tüm hukuk dışı uygulamaların ve faili meçhullerin, aydınlatılması amacıyla araştırma komisyonları aktif hale getirilmeli ve alınan sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
2- Ülkenin her yerinde etnik vurgu içeren, tek tipçi, dışlayıcı manalar ihtiva eden Andımız, Gençliğe Hitabe vb yazı ve metinlerin kaldırılmalıdır.
3- Türk etnik kimliğine vurgu yapan vatandaşlık tanımı yerine yeni anayasada her kesimi kuşatan yeni bir anayasal vatandaşlık tanımı yapılmalıdır.
4- Koruculuk sisteminin kaldırılması, oluşabilecek komplikasyonların önüne geçmek için her türlü destek ve rehabilitasyon çalışması sağlanmalıdır.
5- Etnik ve Din temelindeki bütün farklılıklara kendi kültürlerini yaşatma hakkı tanınmalı ve anayasal güvence altına alınmalıdır.
6 – Anadilde eğitimin önündeki bütün engeller kaldırılmalı, gerekli alt yapı çalışmaları ivedilikle desteklenmelidir.
7- Yapılacak yeni anayasada ideolojik, militarist ve tek tipçi devlet anlayışından vazgeçilmesi, millet iradesinin önündeki her türlü vesayet kaldırılmalıdır.
8- Devletin Din üzerinde hegemonyasının kaldırılması ve Diyanet teşkilatı özerk hale getirilmelidir.
9- Yeni Anayasada çoklu hukuk sistemi yer almalıdır.
10- Bölgeye sosyal ve ekonomik yatırımlar arttırılarak bölgeler arasındaki dengesizlik kaldırılmalıdır.
11- Yüzyıllardır kullanıldığı halde cumhuriyet döneminde değiştirilen yer isimlerinin iadesi için yasal düzenleme yapılmalıdır.
12- Toplumsal barışın kalıcılığının sağlanması için bütün silahlar susturulmalı ve ayrıca kapsamlı siyasi bir af çıkarılmalıdır.
13- Şeyh Said, Said-i Nursi ve Seyyid Rıza` nın mezar yerleri açıklanmalı, İstiklal Mahkemeleri ile ilgili devlet arşivleri açılmalıdır.
14- Doğu Batı Kardeşlik Platformu olarak 81 İlde, İl STK platformlarının oluşması için Türkiye`nin 7 Bölgesinde seri toplantıların yapılması hedeflenmektedir.
15 – Platform olarak, bundan önce alınan ve bundan sonra alınacak tüm kararların, kamuoyuna açıklanan tüm öneri ve isteklerimizin takipçisi olacağımızı ilgililere, basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Anteppress

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here