359022-3-4-2e112

Gaziantep-Kilis Tabipler Odası, Sağlık ve Hizmet Emekçileri Sendikası, Genel Sağlık İş ve Gaziantep Aile Sağlığı Elemanları Derneği, Aile Sağlık Merkezleri (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezleri’nde (TSM) 3 gün hizmet üretemeyeceklerini belirterek, bir basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, ASM sağlık çalışanları, Cumartesi günleri fazla çalıştırma dayatmalarına karşı 5 ay direndikleri ve çoğunluğun ASM’lerini açmadıkları belirtilerek, iş bırakma eylemi düzenlendi.

Açıklamayı yapan, Gaziantep- Kilis Tabip Odası Başkanı Hamza Ağca, 3 gün hizmet üretmeyeceklerini söyledi.

Ağca, şunları söyledi: “Birinci basamak sağlık hizmetleri sunan yaklaşık 70 bin sağlık çalışanı tüm yurtta, en uzun iş bırakma eylemi yapmak zorunda bırakılıyor. Sağlık örgütleri, sağlık çalışanlarının haklarını savunurken, halkın sağlık hakkını savunmaktan hiçbir zaman geri durmamıştır. Bizler koruyucu sağlık hizmetlerinin önemsendiği, halka yeterli muayene sürelerin ayrıldığı, her kesimin, eşit, ücretsiz, iyi sağlık hizmeti alabildiği, çalışanların haklarının gasp edilmediği, sağlık hizmetlerinin toplumun gereksinimlerine göre sunulduğu bir sağlık ortamı istiyoruz. Birinci basamak sağlık çalışanları, bugün ve sonraki iki gün, Cumartesi fazla çalışma ve işten atma tehditlerine karşı, kendi haklarını korumak için 3 gün hizmet üretemeyecek”

(İHA)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here