1469834_377321359069618_619490859_n Tevhid-i Tedrisat’a Son!

Eğitimde Devlet Tekeline Hayır! Tevhid-i Tedrisat’a Son!
MAZLUMDER Gaziantep şubesi ‘Tevhid-i Tedrisat Kanununun’ kaldırılması adına basın açıklaması yaptı.MAZLUMDER Gaziantep Şubesi’nde yapılan basın açıklamasını MAZLUMDER Gaziantep Şube Başkanı Avukat Sabri Sayan yaptı. Basın açıklamasına Mazlumder GYK Üyesi Abdurrahim Çelik de katıldı.
İŞTE BASIN AÇIKLAMASININ TAM METNİ

2013-2014 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi başladı. Birinci dönem boyunca olduğu gibi, ikinci dönemin de eğitim sisteminde yaşanan sorunlar ve bunlara dönük arayışlarla süreceği anlaşılıyor. MAZLUMDER olarak bu dönemin eğitimde bir çözüm sürecine dönüşmesini temenni ediyoruz. Bu sebeple kamuoyunun dikkatini, sorunların temel kaynağına, yani eğitim sistemindeki zihniyet sorununa çekmek istiyoruz. Çünkü felsefi altyapısı insani değerlere ve insan hakları anlayışına dayanmadığı sürece, eğitim-öğretim faaliyetlerinden anlamlı bir sonuç alınamayacağı kanaatindeyiz.

Kabul edilmesi gerekir ki; farklı inançların, etnik, dini ve mezhebi kimliklerin bir arada ve eşit haklarla yaşamasını kabullenmeyerek ona tek tip bir kimliği, düşünceyi ve hayat tarzını dayan devlet sisteminin ideolojik bir aygıtı işlevini gören milli eğitim sistemi, mevcut haliyle ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Dolayısıyla eğitimdeki bu zihniyet sorunu çözülmeden eğitim sistemine yapılacak müdahaleler, asıl sorunu gölgelemekten başka bir sonuç vermeyecektir.

Gönüllülük esasına dayanması gereken bir süreci kanunlar yoluyla zorunlu tutan devletin, bu eğitimi kendi resmi ideolojisini dayatmak için kullanmasını doğru bulmuyoruz. Bilindiği gibi temellerinde 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun önemli bir katkısının bulunduğu milli eğitim sistemi, kurulduğu günden bugüne ülkemizin sosyolojik ve kültürel yapısına aykırı olarak işlemektedir. Bu kanun, tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinde devlet tekeli oluşturmakta, okullarda toplumsal talepleri dışlamakta; buna karşı toplumun kendi alternatif eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesine ise yasak koymaktadır.

TBMM’DEKİ MEB TASLAĞINDAKİ SORUNLU MADDE

YASALAŞMADAN KALDIRILMALIDIR!

Öğretim programlarını, ders kitaplarını, sosyal ve kültürel faaliyetlerini ve eğitim-öğretime dair diğer her şeyi kendi kontrolü ve denetimine alan devlet, artık eğitim sistemindeki bu bürokratik vesayetinden vazgeçmek zorundadır. Bu bağlamda, güncel bir tartışma konusu olarak, TBMM’nin gündemine gelen ve 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu’nda da bazı değişiklikler yapılmasını öngören kanun tasarısında tüm eğitim-öğretim hizmeti sunumları bakanlığın izin ve denetimine tabi kılınmasını amaçlayan maddenin, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun uygulanma alanını daha da genişletmesi açısından oldukça sakıncalı olduğunu belirtmek istiyoruz.

“Eğitim ve öğretim hizmeti” ile tam olarak neyin kast edildiğinin belirtilmediği, bu tanımın sınırlarının net olarak ifade edilmediği bu madde, sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü her türlü alternatif eğitim programının ve faaliyetinin dahi izin ve denetime tabi tutulması şeklinde geniş bir yoruma dayanak hazırlamakta, haliyle sonuçları itibariyle yeni bir baskı unsuruna dönüşme ihtimalini bünyesinde taşımaktadır. Dolayısıyla tasarıdaki bu maddenin yasalaşmadan kaldırılması gerekmektedir.

MAZLUMDER olarak eğitimdeki devlet tekeline son vererek, toplumun kendi alternatiflerini geliştirebilmesinin önünü açmak amacıyla başlattığımız “Tevhid-i Tedrisat Kaldırılsın” kampanyasına devam ediyoruz. Yeni eğitim-öğretim döneminde bu amaca dönük faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Eğitim sisteminin özgürleşmesi gerektiğine inanan her kişi ve her kuruluşu bu konuda inisiyatif almaya, dayanışmaya çağırıyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here