10360235_792731757486502_9205842511647718264_n

Anteppress – Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

Eminoğlu –  Adım Mehmet Ali Eminoğlu. 1979 yılında Gaziantep’te doğdum. İlk ve ortaöğrenimimi Gaziantep’te tamamladıktan sonra, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2003 yılında mezun oldum. Halen Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde “Eğitimde ve Sosyal Hayatta Sivil Toplum Örgütlenmeleri” alanında Yüksek Lisans yapıyorum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler lisans eğitimine devam ediyorum. İlahiyatçı ve Sivil Toplum Uzmanıyım.

1994’ten bu yana; Bülbülzade Vakfı, Anadolu Platformu, Yeni Anayasa Platformu, Milli İrade Platformu, Ortak Akıl Platformu, Anadolu Öğrenci Birliği, İslam Dünyası STK’lar Birliği (İDSB), Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar Birliği gibi yerel, ulusal ve uluslararası çaptaki pek çok STK’da kurucu, yönetici yahut Güneydoğu Koordinatörü olarak yer aldım. 2002-2015 yılları arasında Bülbülzade Vakfı Genel Sekreterliği görevini icra ettim. Son olarak Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı olarak çalışıyordum. Adaylık süreci dolayısıyla bu görevimden istifa ettim. Halen Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesiyim. Evliyim. Başak ve Yahya Kerem adında iki çocuğum var.

Anteppress –  Neden Siyaseti ve Ak Parti’yi tercih ettiniz?

Eminoğlu –  Biz sivil toplum kuruluşlarında yılladır, kadim medeniyetimizden ilham alarak, yarınlarımızı inşa etmeye, erdemli toplumu, selam yurdunu tesis etmeye çabaladık. Bu memleketin ve dünyanın her yanındaki mazlum coğrafyaların derdiyle dertlendik, bir şeyler yapamaya çabaladık. Yoksula ekmek, hastaya ilaç ulaşsın diye çabaladık. En çok da kim olduğunun farkında, kendi geleceğini kendisi inşa edecek bilinçli nesiller yetiştirmek için uğraştık. Bir noktada yapacağımız işler için sivil toplum çalışmaları tek başına yeterli gelmedi. Siyasete girmeye karar vermemizin böyle bir arka planı var.

Ak Parti’yi tercih etmemizin de aslında aşikâr sebepleri var. Öncelikle Ak Parti iktidara geldiği günden bu yana, bizim kavga verdiğimiz vesayet odaklarıyla savaştı. Bir yandan vesayet odaklarıyla savaşırken, bir yandan da benzer idealler için bizim çalışmalarımıza benzer çalışmalar yaptı. Yeni Türkiye diye bir hedef koydu. Yeni Türkiye hedefi de aslında bizim söylediğimiz “kadim medeniyetimizden ilham alarak, yarınlarımızı inşa etme” sürecinden başka bir şey değil. Yani biz farklı yollardan aynı noktaya ulaşmaya çalışıyorken, bir noktada yolumuz kesişti diyebiliriz.

10653879_10153034053514927_8663600462172071603_n

Anteppress – Siyasetteki hedefiniz nedir?

Eminoğlu –  Ben hayatımın hiçbir döneminde sonuç odaklı çalışmadım. Her zaman süreç odaklı bir gayret içinde bulundum. Zaten bizim sorumluluğumuz da zafer değil, seferdir. “Gayret bizden, Tevfik Allah’tandır” diye yola çıktığınız zaman, gayretiniz hiçbir şekilde heba da olmuyor. Dolayısıyla, siyaseten bir hedeften bahsederken, ben size bir sonucu değil de, bir süreci hedef olarak söyleyebilirim.

Siyasi hedefim, “Sanayideki gelişimini sürdüren, eğitim alanındaki eksikliklerini gidermiş, komşu halklarla olan kadim kardeşliğini yeniden tesis etmiş, yönetimde merhameti ve gelirde adaleti kuşanmış, kurucu, vizyon sahibi bir gençliğe sahip, Yeni Türkiye’nin vizyon şehri olacak kadim Gaziantep’in yeniden inşası için çalışmak”tır. Eğer, Rabbimiz kısmet eder de halkımız tercihini bizden yana kullanırsa, görev sürem boyunca bu amaç için çalışacağım.

Anteppress – Ekonomik ve toplumsal yapıyı genel olarak nasıl görüyorsunuz?

Eminoğlu –  Meselelerimize gerçekçi yaklaştığımız zaman, sorunları ve çözüm yöntemlerini çok daha çabuk ve doğru görürüz. Ekonomik anlamda da toplumsal anlamda da Türkiye’nin ve Gaziantep’in çok üstün meziyetleri olduğu gibi çözülmesi gereken belli başlı sorunları da var. Biz sadece güzellikleri görürsek, o problemler her gün daha da büyüyerek sonunda çözülmez bir hale gelir. Yine güzellikleri hiç görmeden, sadece eksikleri ve yanlışları görürsek, bu da şevkimizi kırar, ümidimizi yok eder ve yine bu sorunlar çözümsüz kalır.

Ekonomik anlamda, Gaziantep bir sanayi şehri. Her dönemde, ihracatta da üretimde de Türkiye’nin önünde giden, büyük hedefleri ilk gören şehirlerden birisi. Özellikle ihracatta bugün 7 Milyar $’a varan rekorlar kırıyoruz. Ardı ardına Organize Sanayi Bölgeleri açılıyor. Çok büyük istihdam olanakları var. Dolayısıyla büyük ölçekte bir göç alıyoruz. Gaziantep için bu şekilde olan durum, Türkiye’nin tamamı için de benzer şekilde seyrediyor. Ak Parti’nin iktidara gelmesiyle, büyük bir kalkınma ve gelişme dönemine girdik. Ciddi anlamda büyüdük ve daha da büyüyoruz. Ancak gelir dağılımındaki adaletsizlik, en yüksek gelirliyle dar gelirli arasındaki uçurum da yüreklerimizi yakacak boyutlarda. Hükümetimiz ve Ak Parti’li belediyelerin yaptığı sosyal yardımlar bu uçurumun etkisini bir nebze de olsa kapatıyor. Fakat, bu meseleye daha köklü çözümler getirmemiz gerekiyor. Bir yandan yasal düzenlemelerle bu uçurumu kapanması için uğraşmalıyız. Öte yandan da yetiştirdiğimiz nesillere zekat bilincini, hayırseverliği, paylaşmanın lezzetini öğretmemiz gerekiyor.Zira, bir bilinç kazanmadan ne yaparsak yapalım, ne kadar gelişirsek gelişelim, sonunda bu gelişim ifsad eden bir şekle dönüşecektir.

Toplumsal anlamda, ülkemiz kadim bir medeniyetin beşiği. Medeniyet denildiğinde, bu toprakların tarihsel bir karşılığı var. En büyük şerefimiz olan İslam’ın bir toplum ve medeniyet tasavvuru var. Toplumsal yönden, bu toprakların ve inancımızın bize emanet ettiği çok kutsal bir ahlaki mirasımız var. Ancak, batılılaşmayı önümüze en büyük hedef olarak koyduğumuzdan beri, birileri bu toplumu ifsad etmeye, milletimizin ahlaki değerlerini değiştirmeye, dönüştürmeye çabalamış. Seküler bir eğitim paradigmasıyla insanımızın zihnini kirletmiş, toplumumuzda büyük hasarlara yol açmış. Ellerindeki medya gücünü de kullanan bu güruh, aile yapımızı, inançlarımızı, değerlerimizi hiçe sayan yayınlarla neslimizi hâlâ tehdit ediyor. Tüm ahlaki değerlerden uzak, hayatının tamamını şan, şöhret, para ve şehvet için geçiren bir gençlik, bizim gençliğimiz olamaz.

Dolayısıyla artık, insana yaptığımız yatırımı en üst seviyeye çıkarmak, ahlaki dezenformasyonu engellemek, sağlıklı nesiller yetiştirmek için köklü projeler üretmemiz gerekiyor.

10923706_790065411086470_8761073977804460060_n

Anteppress – Ülkemizdeki siyasî partiler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Eminoğlu –  Ülkemizdeki siyasi partiler ne yazık ki, henüz eski Türkiye’nin dar ufkundan kurtulabilmiş değil. Ak Parti dışında hiç birinin, Misak-ı Milli sınırlarını bile kapsayacak bir zihin yapısı yok. Meclisteki partilere baktığımızda, sahillerden içeri giremeyen bir CHP; Doğu ve Güneydoğu’ya giremeyen bir MHP; Doğu ve Güneydoğu’dan dışarı çıkamayan bir HDP var.

Yalnızca Ak Parti, sadece misak-ı milli’yi değil, Ortadoğu’yu, Afrika’yı, Orta Asya’yı ve Pasifik’i de kapsayan geniş bir ufukla, büyük devlet bilinciyle hareket ediyor, tarihin kendine yüklediği mirasa sahip çıkıyor. Buna uygun projeler ve projeksiyonlar geliştiriyor.

Benim temennim, inşallah muhalefet partileri de kendilerini geliştirerek bu ufku yakalayabilir. Zira muhalefetin geniş bir ufukla bakabilmesi, bu iktidarın da kendini daha geliştirmesini, eksikliklerini daha rahat görmesini sağlayacaktır.

Anteppress – Milletvekili seçilirseniz gerçekleştirmeyi düşündüğünüz projelerden söz eder misiniz?

Eminoğlu –  Bizim kültürümüzde gittiğimiz yere eli boş gidilmez. Halkımız yetki verir de TBMM’ye gidersek, biz de elimiz boş gitmeyeceğiz. Söyleyecek sözümüz, yapacak işlerimiz var. Bunun için gideceğiz. Gaziantep’i küçük bir Türkiye olarak düşünüp, bu bölgenin tüm ihtiyaçlarını merkezî siyasetle en iyi şekilde koordine etmek için gideceğiz. Herkesi kuşatan bir siyasi perspektif oluşturma yolunda merkeze karşı Gaziantep halkının vekili olmak için gideceğiz.

Ben sivil toplum uzmanıyım. En önem verdiğim projelerimden biri, siyaset, sivil toplum, bürokrasi ve ekonomik bağlamda Ankara ve Gaziantep arasında sağlıklı ve sürekli, güçlenen bir iletişim networkünün tesisi. Biz toplumun bu sacayaklarını öncelikle Gaziantep içinde koordineli hale getireceğiz. Daha sonra bu iletişimin içine Ankara’yı da dahil edeceğiz. Burada kişilerden bağımsız, her zaman sağlıklı şekilde çalışacak bir sistem oluşturacağız.

Bizim Yeni Türkiye diye bir idealimiz var. 2023 ve 2071 hedeflerimiz, çok çeşitli vizyon ve projeksiyonlarımız var. Ben bu Yeni Türkiye’nin içine Yeni Gaziantep’i de ekliyorum. Biz, Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Başbakanımız gibi liderlerimizin riyasetinde, bölgesinde öncü, kadim tarihinin kendisine yüklediği sorumluluklarının bilincinde, daha güçlü, daha adil ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışacağız.

Türkiye’nin kaderine etki edecek üç önemli konu var. Bunlardan birincisi çözüm süreci, diğeri yeni anayasa ve bir diğeri de Ortadoğu. Biz tüm bu süreçlerde hükümetimizin çalışmalarına destek olacağız. Özellikle Çözüm süreci ve Ortadoğu meselesinde bu bölgenin insanı olarak ciddi inisiyatifler alacağım.

Gençliğimiz, Ak Parti iktidarına kadar karar alma mekanizmalarından hep uzak tutuldu.Bizim hükümetimiz döneminde yapılan yasal düzenlemelerle bu durum ortadan kalktı. Ben, mecliste gençliğimizin sesi ve temsilcisi olacağım.Yaşadığımız anı değiştirme fırsatımıza sahip çıkıp, yarınlarımızın inşasına bugünden başlayacağım. Geleceği ellerinde şekillendirecek, kurucu, cesur, tarihine duyarlı ve gelecek vizyonu olan bir neslin inşası için çalışacağım.

11035469_1402965086680782_6242719435345860212_n

Anteppress – Sizce daha iyi bir Türkiye için neler yapılabilir?

Eminoğlu –  Yukarıda da değindiğim gibi, daha iyi bir Türkiye için yapılan her projede “insana yatırım” olmalı. Bu olmazsa olmaz. Daha somut konuşacak olursak, sivil bir yeni anayasa yapımı artık daha fazla beklememeli. Çözüm süreci, tüm taraflar dikkate alınarak, kadim kardeşliğimizi yeniden tesis ettirecek şekilde genişletilerek, kararlılıkla uygulanmalı. Sivil Toplum demokrasilerin vazgeçilmezidir. Sivil Toplumla olan koordinasyon güçlendirilmeli ve sistemli bir hale dönüştürülmeli. Bunlar olmazsa olmazlar. Üstüne daha pek çok madde eklenebilir.

Anteppress – Gittiğiniz yerlerde en çok ne ile karşılanıyorsunuz? Halkın sizden talepleri nelerdir?

Eminoğlu –  Gittiğimiz yerlerde, Ak Parti’ye olan inancı ve teveccühü çok net görüyoruz. Milletimiz hükümetimize güveniyor. Partimizin değerleri, şimdiye kadarki hizmetleri, liderlerimizin kararlı duruşu, mazlumların sesi oluşu, bu teveccühün de en büyük referans kaynaklarını oluşturuyor. Öte yandan halkımız, çözüm sürecinin sağlıklı bir şekilde sonuca ulaşmasını, kardeş kanının durmasını istiyor. Çaldıkları sorularla, yaptıkları dinlemelerle binlerce masumun hakkına giren, millete ihanet içerisinde bulunan paralel çeteyle mücadele edilmesini istiyor. Tüm özgürlükleri güvence altına alan yeni ve sivil bir anayasa istiyor. Bizim de bu konudaki kararlı duruşumuzu görünce sevinçleri artıyor. Hele hele genç bir ismin bu işe el attığını görünce, heyecanlanıyor, daha çok umutlanıyorlar. Onlardaki bu heyecanı görünce benim de azmim ve heyecanım artıyor.

11025759_792731727486505_6446010377269162685_n

Anteppress – Geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi derinden sarsan Özgecan olayı malumunuz, bu yozlaşmayı önleyebilmek için bir öneriniz var mı?

Eminoğlu –  Özgecan olayı, az önce bahsettiğim toplumun ifsad oluşunun en acı örneklerinden biridir. Bu olay bir kere daha göstermiştir ki, toplum olarak kadına bakışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Artık kadını cinsiyet değil şahsiyet olarak görmemiz, nesillerimizi bu şekilde yetiştirmemiz gerekiyor.

Öte yandan, toplum vicdanını yaralayan bir vakıanın, medyada yer alması normal olsa da, olayın en ince detayına kadar anlatılması, haber dilinde kullanılan aşırı ajitasyon bu tarz olayları zihinlerde normalleştiriyor, bu tarz fiillere kalkışacak hastalıklı ruhları cesaretlendiriyor.

Yine, kadınlarımız inisiyatif almadan, kadın meselesi tam anlamıyla çözülmeyecektir. Kadınlar, bu meselede hem toplumsal olarak inisiyatif almalı, hem de bir anne olarak, kız ve erkek evlatlarına şahsiyet temelli bakışı öğretmelidir.

11018787_1403104970000127_1566191415656068806_n

Anteppress – Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Eminoğlu –  Yıllardır uğruna çabaladığımız dertlerimiz için, bugün yeni bir kulvarda çalışmaya karar verdik. Şimdi de bunun çabası içerisindeyiz. Tüm halkımızdan desteklerini ve dualarını talep ediyorum.

Kurulduğu günden bu yana, vicdan sahiplerinin sesi olan siz Anteppress ailesine de sayfanızda bizlere yer verdiğiniz için teşekkür ediyor, yayın hayatınızda başarılar diliyorum.

Anteppress – Katılımınız için teşekkür eder, başarılar dileriz.

Eminoğlu – Ben de teşekkür ederim.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here