Milli Görüş partileri olarak TBMM’de oldukları dönemlerde garson devlet anlayışıyla genelde tüm insanlığa, özelde de engelliler konusunda sayısız hizmetler ortaya konulmuştur.

Şimdiki adı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olan o zaman ki adıyla Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başbakanlığı’nın kurulması, istihdam oranının yüzde 2’den yüzde 3 ‘e çıkarılmış, engelli araç ve gereçlerinin gelir durumuna bakılmaksızın Sosyal Dayanışma Fonu’ndan ihtiyaç sahiplerine verilmesi ve bunun gibi daha birçok alanda bugüne kadar olmayan haklar ve hizmetler 1996 yılında Erbakan Hükümeti tarafından verilmiştir.

 

       Engellilerin bugün çözüm bekleyen bir çok sorunu bulunmaktadır. Toplumun önemli ve saygıdeğer bir bölümünü teşkil eden engellilerin çalışacakları iş sahalarının hazırlanmasına, insanca yaşama şartlarına kavuşturulmalarına, her türlü tesis ve alt yapıda kendileri için gereken yatırımların yapılmasına özel bir itina gösterilmesi gerekir.

Milli Görüş partilerimiz,  iktidarda olduğu dönemlerde engelli vatandaşların sorunlarına karşı duyarlı bir politika izlemiş,  Meclis’te Engellileri Araştırma Komisyonu’nun kurulması fikrinin ilk kez Milli Görüş partileri tarafından gündeme getirilmiştir. Böylece engelli vatandaşlarımızın eğitim, istihdam, sağlık, fiziksel çevrenin düzenlenmesi, sosyal ve kültürel problemlerin çözümü hususundaki konular 1992 yılında ilk kez Milli Görüş partileri tarafından Meclis gündemine taşınmıştır.

 

Milli Görüş felsefesiyle Saadet Partisi olarak bundan sonra da Meclis’te temsil hakkına sahip olduğumuz takdirde öncelikle engellilerin bu toplumun engelli olamayanlar gibi her türlü hak ve eşitliklere sahip olduğunun bilincinin devlet politikası olarak benimseyip, toplumun da bu anlayışla hareket etmesini sağlayacak atılım ve projeleri hayata geçirmeyi kendimize görev saymaktayız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here