lr6t-1-645x330

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, “Uluslararası Göçmenler Günü” anısına mesaj yayımladı.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya tarafından, “18 aralık uluslararası Göçmenler Günü” anısına bir mesajında Gazianteplilerin Suriyelilere karşı 2011 yılından bugüne ensar duruşu sergilediğini ifade etti. Vali Yerlikaya, “Günümüzde göç hareketleri, sadece göç alan devletlerde değil küreselleşmenin hissedildiği tüm coğrafyalarda siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla gündemin ilk sıralarına yerleşmiştir. Toplumlar üzerinde ciddi etkisi görülen söz konusu insan hareketleri uluslararası ilişkilerin ve politikaların temel belirleyicisi haline gelmiş, 18 Aralık günü, BM tarafından 2000 yılında ‘Uluslararası Göçmenler Günü’ olarak kabul edilmiştir. Her yıl 18 Aralık’ta kutlanan Uluslararası Göçmenler Günü; dünya çapında göçmenlerin ve yerinden edilmiş insanların yaşamları ve sorunları konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Türkiye, doğusunda ve güneyinde çatışma ve istikrarsızlıkların yaşandığı bazı Orta Doğu ve Asya ülkeleriyle, batısında refah düzeyi ve insan hakları standartları yüksek Avrupa ülkeleri arasında köprü konumundadır. Dünyanın en önemli göç rotalarından biri üzerinde yer alan ülkemiz ve coğrafyamız çok büyük göç süreçlerine tanıklık ve ev sahipliği etmiştir. Ülkemize yönelik kitlesel göç hareketleri Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bu yana artarak devam etmiş, aziz milletimiz 1922’den günümüze kadar 4 milyondan fazla kişiye kucak açmıştır. Bu sayıya çalışma ve eğitim gibi amaçlarla gelen yabancılar dahil değildir. Türkiye’ye çalışma, eğitim ve diğer amaçlarla gelmiş olan yabancılara ilişkin rakamlara bakıldığında son 13 yılda toplam 2,5 milyon yabancının ikamet izni aldığı kaydedilmiştir. Son yıllarda bir yandan artan ekonomik gücümüz ve istikrarımız bir çekim unsuru oluştururken, diğer yandan yer aldığımız coğrafi bölgede devam eden siyasi istikrarsızlıklar, ülkemize yönelik göçü teşvik eden bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemizin göç alanındaki mevzuat eksikliğini giderebilmek amacıyla İçişleri Bakanlığımızın hazırlamış olduğu ‘6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Göç konusuna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, göç politikalarını ve stratejilerini uygulamak üzere, İçişleri Bakanlığına bağlı sivil ve uzmanlaşmış bir kurum olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurularak illerde teşkilatlanması sağlanmış, İlimiz Göç İdaresi Müdürlüğü de 18 Mayıs 2015 tarihi itibariyle kendi hizmet binasında fiilen hizmet vermeye başlamıştır. İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce ilimizde bulunan yabancılarla ilgili olarak uzun ve kısa dönem ikamet, öğrenci ve aile ikameti, insan ticareti mağdurlarını koruma işlemleriyle geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli misafirlerimizin kayıt işlemleri yapılmaktadır. Gaziantepli hemşehrilerimiz 2011 yılından bu yana bir ensar duruşu sergileyerek, komşumuz Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçan insanlara kucaklarını açmış, sağlıktan eğitime, barınma ve sosyal desteğe kadar her alanda hayır hizmetlerinde yarışarak, tüm insanlığa örnek bir ev sahipliği sergilemişlerdir. İnanıyorum ki Suriyeli misafirlerimiz de en kısa sürede ülkelerindeki bu iç savaş halinin sona ermesiyle yurtlarına dönerek ve ülkelerinin demokrasi, kalkınma ve refahına hizmet edeceklerdir. 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü’nün, tüm dünyada göç ve göçün önlenmesi konusunda farkındalık ve duyarlığın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hakimiyet Gazetesi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here