Sağlık çalışanları acil servislerde yaşanan olumsuz durumların önlenmesi için basın açıklaması yaptı.

25 Aralık Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde geçekleştirilen basın açıklamasını Gaziantep-Kilis Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mehmet Çetin okudu. Çetin şu ifadeleri kullandı:

“11 yıldır uygulanan sağlık politikalarının Türkiye’de sağlığı getirdiği açmazların pek çoğu acil servislerde yaşanmaktadır. Yılda 90 milyonun üzerinde acil servis başvurusu ile nüfusunun üzerinde acil başvurusu yaşanan tek ülke konumuna gelen Türkiye’de acil servisler içinden çıkılmaz hale gelmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın resmi ağızlardan açıklamalarına göre acil servislere yapılan hasta başvurularının yüzde 70’i acil olmayan vakalardan oluşmaktadır. Yurttaşların sağlık hizmeti alım biçimini değiştiren sağlık politikaları sağlık hizmetini büsbütün tüketim nesnesine dönüştürmüştür. Tükenen sadece sağlık hizmeti değil aynı zamanda hastalar ve sağlık çalışanları olmuştur. Doktor doktor dolaşan, ancak bir türlü nitelikli sağlık hizmeti alamayan, tedavi olamayan yurttaşlar ellerinde torba torba ilaç ve tetkiklerle gece gündüz acil servileri doldurmaktadır.

Şimdi de birinci basamak sağlık hizmetlerini dönüştürerek sözleşmeli ve her işi yapar statüsüne çevirdiği aile hekimlerine ‘gündüz aile hekimliği, gece hastanede acil hekimliği yap’ diyerek iyice kavramları birbirine karıştırmaktadır. Hemşireleri, ebeleri önce mesleki unvanlarını alıp aile sağlığı elemanına dönüştürmekte, sonra da ‘gündüz aile sağlığı merkezinde geceleri de acillerde çalış’ demektedir.

Hekimler de sağlık çalışanları da ne yapacaklarını, nerede görev alacaklarını, görev tanımlarını şaşırmış durumdadırlar. Acil servisler yurttaşın perişan olduğu, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının her gün dayak yediği gerilim ortamlarına dönmüştür. Aciller acillik olmuştur.

Acil sağlık hizmetlerinde alanı dışındaki uzmanları ve aile hekimlerini çalıştıramazsınız. Uzman hekim, aile hekimi ve pratisyen hekim üyelerimizin tümü yanlış sağlık politikasından zarar görmektedir ve hep birlikte mağdur olmaktadır. Gelinen aşamada hastane kadrolarını ihtiyaca göre planlayamayan ve sorunların ortaya çıkmasına neden olan da çözüm üretmek konusunda samimiyetle adım atması gereken de sizlersiniz.

Gerçekten sorunları çözmek istiyorsanız başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri ile birlikte bir çalışma yürütmek zorundasınız.”

Açıklamada, acil servislerin yangın yerine geldiği ifade edilerek şu görüşlere yer verildi:

“Kamu Hastaneleri Birliklerindeki pratisyen hekim kadro sayısının artırılması ve eksik kadroların tamamlanması gerekmektedir.

Yerellerde tabip odalarının da içinde bulunduğu sağlık çalışanlarının örgütleri ile idareciler bir araya gelerek çözüm sağlanmasında birlikte değerlendirmeler yapabilmelidirler.

Acil tıp uzmanlarının kısa sürede yeterli düzeye çıkmayacağı açık olduğundan pratisyen hekimlerin acil servilerde çalışmaları için, acillerde çalışan hekimlerin ekonomik mağduriyetlerinin giderilmesi de dahil olmak üzere gerekli düzenleme yapılmalı, niteliği artırmak için gerekli eğitimlerin verilmesi sağlanmalıdır.

Öğretim üyesinden uzmanına, aile hekiminden işyeri hekimine, pratisyen hekimine kadar ayrımsız tüm hekimlerin örgütü olan TTB ve tabip odaları yukarıda değinilen acil tedbirler alınmadan, sağlık çalışanlarını hedef gösteren, türlü çeşit adaletsizliklerle birbirine düşüren politikalarınızla sonuna kadar mücadele edecektir.”

Basın açıklamasına, Gaziantep-Kilis Tabip Odası, Gaziantep Aile Hekimliği Derneği, Gaziantep Aile Hekimleri Derneği, Gaziantep Aile Sağlığı Elemanları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasıGaziantep Şubesi ile Türk Sağlık Sen Gaziantep Şubesi üyeleri katıldı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here