marka-sehir-gaziantep-sinifta-kaldi

Gaziantep TÜİK’in Yaşam Endeksi’ne göre yaptığı araştırmalarında yaşanılabilir kentlerde 60. sağlıkta 70. güvenlikte ise 59. sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılına ilişkin İllerde Yaşam Endeksi’ni açıkladı.

Yaşam endeksi araştırmasında Isparta, eğitim endeksinde Tunceli, çalışma hayatı endeksinde Zonguldak, gelir ve servet endeksinde ise, İstanbul ilk sırada yer aldı. Gaziantep tüm yaşanabilir endekslerde sınıfta kalarak son sıralarda yer alabildi.

YAŞANABİLİR KENTLERDE 60.

Buna göre, Isparta, yaşam endeksinde en yüksek endeks değeri 0,6745 ile ilk sırayı aldı. Isparta’yı sırasıyla 0,6737 ile Sakarya ve 0,6553 ile Bolu takip etti. Endekste son sırayı en düşük endeks değeri 0,2765 ile Muş aldı. Muş’u sırasıyla 0,2936 ile Mardin ve 0,2975 ile Ağrı izledi. Gaziantep, yaşam endeksinde 0,4716 ile 60. sırada yer alabildi.

KONUTTA 60.

Barınma ve yaşam alanı olarak kullanılan ve özellikleri itibarıyla birey ve hane halkının yaşam kalitesinde etken olan konut boyutu endeksinde en yüksek değeri 0,9369 ile Sakarya aldı. Sakarya’nın ardından 0,9304 ile Sinop ve 0,9247 ile Bolu gelirken, Gaziantep 0.5710 ile 60. sırada yer aldı. Ardahan en düşük konut endeks değeri 0,0860 ile son sırayı aldı. Ardahan’ı 0,1647 ile Ağrı ve 0,1675 ile Mardin takip etti.

ÇALIŞMA HAYATINDA 64.

Kişilerin maddi olarak daha çok kaynağa erişebildiği bir hayat sürmelerini sağlayan, onlara yeteneklerini geliştirme, toplum içinde yararlı hissetme ve özgüvenini arttırma yoluyla yaşamını iyileştirme imkanı sunan çalışma hayatı boyutunda en yüksek endeks değerini 0,7921 ile Zonguldak alırken, bu kenti 0,7063 ile Bilecik ve 0,7023 ile Kütahya izledi. Gaziantep, çalışma hayatında 0.46.57  ile 64. sırada olduğu görüldü. Son sırada 0,0890 ile Batman yer alırken, Mardin 0,0956 ve Şırnak 0,1663 endeks değerini gördü.

SERVETTE 65.

Kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılama ve ekonomik ve kişisel risklere karşı korunma imkanı sunan gelir ve servet boyutunda en yüksek endeks değeri 0,8788 ile İstanbul’da görülürken, ikinci sırada 0,7972 ile Ankara, üçüncü sırada ise 0,6553 ile İzmir geldi. Gaziantep ve gelir ve servette 65. sırada yer aldı. Gelir ve servet endeksinde son sırayı 0,0191 ile Adıyaman alırken, bu şehri sırasıyla 0,0646 ile Ağrı ve 0,0740 ile Ardahan takip etti.

SAĞLIKTA 70.

Genel sağlık durumu, sağlık altyapısı ve imkanlarının yeterliliği, sağlık hizmetlerinden memnuniyet açısından yaşam kalitesiyle doğrudan ilgili olan sağlık boyutu endeksinde en yüksek değeri 0,8408 ile Isparta aldı. Isparta’dan sonra sırasıyla 0,8023 ile Bolu ve 0,7695 ile Rize gelirken, sağlık endeksinde son sırayı 0,3014 ile Ağrı aldı. Ağrı’dan sonra 0,3192 değeri ile Kilis ve 0,3308 ile Şırnak yer aldı. Gaziantep, 0.4798 ile 70. Sıradan listeye girerek şaşırttı.

Eğitim’de 67.Tunceli’nin birinci geldiği eğitim sıralamasında Gaziantep 67. Sırada listede yer alabildi.

Bireylerin topluma ve ekonomiye verimli bir şekilde katılması için gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklerin sağlanmasında öneme sahip eğitim boyutu endeksinde ilk sırayı 0,7468 değeriyle Tunceli aldı. Tunceli’yi sırasıyla 0,7370 ile Isparta ve 0,7036 ile Amasya izledi. Gaziantep 0,4088 ile 67. sırada olduğu görüldü. , Eğitim endeksinde en düşük endeks değeri 0,0966 ile son sırada Hakkari bulunurken, Şırnak 0,1634 ve Ağrı 0,2045 değerine sahip oldu.

ÇEVREDE 44.

Çevre endeksinde Kastamonu ,lk sırada yer alırken, son sırada ise Iğdır yer aldı. Gaziantep 0.6033 endeksiyle 44. oldu.

GÜVENLİK 59.

Güvenlik sıralamasında Gaziantep yine alt sıralarda yer alan il oldu. Bireylerin en temel ihtiyaçlardan biri olan ve diğer yaşamsal faaliyetlerini sürdürmeleri için ön koşul sayılabilecek güvenlik boyutu endeksinde en yüksek endeks değeri 0,8222 ile ilk sırada Artvin bulunurken, Sinop 0,7860 ve Gümüşhane 0,7697 değerlerini aldı. Gaziantep, 0.5470 endeks ile 59. sırada yer aldı. Güvenlik endeksinde 0,3210 ile son sıraya Muğla yerleşirken, bu şehri 0,4041 ile Kilis ve 0,4114 ile Antalya takip etti.

SİVİL KATILIMDA 71.

İnsanların yaşadıkları ilde yaşamını ilgilendiren konularda taleplerini, isteklerini duyurması ve yönetime katkı sağlaması açısından önemli bir boyut olan sivil katılımda en yüksek endeks değeri 0,7967 ile ilk sırayı Sakarya aldı. Sakarya’yı sırasıyla 0,6512 ile Kocaeli ve 0,6179 ile Sivas izledi. Gaziantep sivil katılım endeksinde 0.3143 ile 71. oldu. son sırayı 0,1017 ile Hakkari alırken, Ağrı 0,1433 ve Muş 0,1773 değerlerine sahip oldu.

ALTYAPI HİZMETLERİNE ERİŞİMDE 19.

Yaşanılan alanda altyapı hizmetlerine erişilebilme kapasitesi ve memnuniyetini göstermesi açısından yaşam kalitesinin önemli bir boyutunu temsil eden altyapı hizmetlerine erişimde, en yüksek üç endeks değerini 0,9592 ile İstanbul, 0,7483 değeriyle İzmir ve 0,7355 ile Ankara alırken, altyapı hizmetlerine erişim endeksinde Gaziantep, 0.5435 ile 19. sırada yer alabildi. en düşük değeri 0,0320 ile Hakkari aldı. Bu ili, 0,0989 ile Muş ve 0,1604 ile Ardahan takip etti.

Editör: Turgut Bozgeyik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here