DSC_0371TDP’DEN DİN GÖREVLİLERİNE UYUŞTURUCU SEMİNERİ

Emniyet Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimizin yü-
rüttüğü “Testi Kırılmadan Projesi”, kalabalık topluluklara hitap eden meslek men-
suplarını, uyuşturucu madde bağımlılığı ve korunma yolları hakkında bilgilendire-
rek, hitap ettikleri vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve uyuşturucu ve uyarı-
cı madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda il merkezinde madde kullanımı ve bağımlılık riski en yüksek olan mahal-
lelerde faaliyet gösteren lise ve ortaokullarda görev yapan okul müdürleri ve reh-
ber öğretmenleri ile İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan cami ve kuran kursu görev-
lilerine yönelik, KOM Şube Müdürlüğümüzde görevli uzman personelimiz tarafından se-
minerler düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda 28.01.2015 günü Şehitkâmil Kültür ve Kongre Merkezinde cami ve kuran kur-
su görevlilerine yönelik, uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı, korunma yolları, 
bağımlılık belirtileri, maddenin tanımı ve niteliklerinin anlatıldığı seminer düzen-
lenmiştir. ;Seminere katılan cami ve kuran kursu görevlileri;madde bağımlılığının ma-
nevi boyutunu anlatırken, maddenin niteliklerini ve korunma yollarını bilmenin de et-
kili bir anlatım sağlayacağını ve bu seminerin kendileri adına çok faydalı olduğunu 
belirterek, İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkürlerini ilettiler.