2003 yılından önce yeni bir uzuv onaylama etmeyeceğini açıklayan Avrupa Birliği, Tam Üyeliğe aday diyar statüsünde kâin maşrık Avrupa Ülkeleriyle Tam Üyelik görüşmelerine başlamış bulunmaktadır (Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, dask hesaplama Estonya ve Kıbrıs anadolu Kesimi ile 31 Mart 1998 tarihinde; Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Letonya, Litvanya ve Malta ile de 15 şubat 2000 tarihinde tam üyelik müzakerelerini başlatmıştır).  Bu bölümde ülkemiz sigortacılık sektörü ile AB’ye namzet il Statüsünde kâin ve çoğu şarki Bloku ülkeleri olan ülkelerin sigortacılık sektörlerini, prim hacmi, insan başına düşen prim miktarı ve prim üretiminin GSMH içindeki payı kabil göstergeler açısından karşılaştırılması yapılacaktır.   dask hesaplama Sigma Swiss Re’nin istatistiklerine nazaran 2000 yılında AB’ye namzet toprak Statüsünde mevcut 10 ülkede gerçekleşen dolaysız prim üretimi toplamı 13,4 milyar $ olup Türkiye prim üretiminde Polonya’dan sonra ikici tam nokta almaktadır. yaşam branşında ise Türkiye, 522 milyon $ üretimle Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’nden sonra dördüncü sırada bulunmaktadır. dask hesaplama Polonya 1.918 milyon $ dirlik primi üretimiyle ülkemizden 3,7 karşı henüz zait yazgı primi üretirken, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti ise ortalama Türkiye kadar sundurma primi üretmektedir. yaşam dalında en sakıt prim üretimi yaratıcı aday memleket ise Letonya ve Bulgaristan’dır.

2000 yılı itibariyle Avrupa Birliği’ne namzet ülkeler genelinde can başına düşen sigorta primi yaklaşık 80,4 $ olup bu cirim 42,,6 $ olan Türkiye rakamının ortalama dü kez fazlasıdır. namzet ülkeler içerisinde en etkili koca başına prime malik olan toprak özel sağlık sigortası 680,7 $ ile Kıbrıs rum Kesimi olup bu tutar Türkiye’nin 16 bitirme fazlasıdır. insan başına prim üretimi Slovenya’da ülkemizdekinden 10 kesme elan ziyade iken, Çek Cumhuriyeti’nde 3,2 kat, Macaristan’da 3,2 kez ve Polonya’da 2,9 ön elan fazladır.   yaşantı branşında ise, Türkiye’de 2000 yılında 7,8 $’lık şahsiyet başına prim üretimi gerçekleşirken, bu numara namzet ülkeler genelinde yaklaşık 27 $ olmuştur. erkek başına dirim priminin en yüce olduğu ülke 458,3 $ ile özel sağlık sigortası Kıbrıs rum Kesimi, en sakıt olduğu el ise 2,2 $ ile Romanya ve Bulgaristan’dır.   Prim üretiminin GSMH içindeki payı açısından AB’ye namzet ülkeler ile Türkiye’nin durumu karşılaştırıldığında, namzet ülkeler genelinde üretilen primlerin GSMH içindeki payı ortalama olarak %2,4 düzeyinde iken bu nispet Türkiye’de %1,5 seviyesinde bulunmaktadır.   sonuç olarak, yukarıda verilen özel sağlık sigortası üç tablodan görüldüğü üzere, üretilen toplam prim itibarıyla (Tablo 28) listede ikinci sırada olan ülkemiz, erkek başına düşen prim miktarı (Tablo 29) ve prim üretiminin GSMH içindeki payı (Tablo 30) açısından listenin sonlarına düşmektedir. kelam ekonomik bu gidişat ise, sigortacılık sektörünün iktisadi gelişmelerle tıpkısı paralelde gitmediğini göstermektedir. bütün zorluklara rağmen (kişi başına sakıt gelir düzeyinin düşüklüğü, sigorta bilincinin toplumda tabana yayılmamış olması vs.) her sene küsurat oranlarda gerçekleşen prim üretimimize http://www.hesaplamak.net/kasko-hesaplama.html rağmen, Türk Sigorta Sektörünün akarsu an bulunduğu kavuşum hayli henüz yukarılarda olması gerekmektedir. Nitekim, sanayileşmiş ülkeler grubunda değerlendirilen ülkemizin, kendisinden çok daha madun hesaplı düzeyde kâin ülkelerle yapılan karşılaştırmalarda ortaya sâdır öz da zati bu durumu mebzul kategorik bir şekilde ifade etmektedir.