Modern hayat çok hızlı akıyor. Bazen insan içinde olduğu değişimi bile fark etmekte gecikiyor. Gündem Kitapevi kapandı. Bazıları için herhangi bir iş yerinin kapanması çok sıradan bir şey olabilir. Ama bizim için Gündem Kitabevi`nin kapanması öyle bir şey değil. Çünkü Gündem Kitabevi`nin açılışı gençlik yıllarımızdaki (ki hala sürdürüyoruz) büyük hayallerimizin en önemli kilometre taşlarından birisiydi. Bu yüzden Gündem Kitabevi`nin kapanacağını biliyor olmama rağmen, kapandığının farkına sevgili kardeşim Ramazan (Deveci)`nin Ekran Gazetesi`ndeki “Günden Kitabevi`nin Öyküsü” yazısıyla vardım.

Ramazan Kitabevini açalı 22 yıl olmuş. Acı ve tatlı hatıralarımızla 22 yıl geçmiş o kitabevinde. Ramazan benim 42 yıllık arkadaşım. Demek ki bu sürenin yaklaşık yarısı Gündem Kitapevi ‘nde geçmiş. Şayet “Bu 22 yıl zarfında kendi evinin dışında en fazla uğradığın yer neresi?” diye sorsalar hiç tereddütsüz “Gündem Kitapevi!” diyebilirim. Çünkü orası sadece benim için değil birçok arkadaşımız için ikinci evimiz mesabesindeydi. Bu yüzden “Gündem Kitabevi`nin Öyküsü” yazısını okuyunca gözlerim doldu. İçimden bir şeylerin kopup gittiğini fark ettim.

Kimler gelip kimler geçmedi o kitabevinden! Kimler Ramazan`ın çayını içmedi o Kitabevinde! Şayet bir gün İslâhiye`de tevhidi ve adaleti merkeze alan İslami mücadelenin tarihi yazılacak olursa bu hikâyenin en önemli bölümünü Gündem Kitabevi oluşturacaktır. Orası bütün güzel amellerimizin başlangıç noktasıydı. Bütün güzel insanların buluşma noktasıydı. İslâhiye`den, bölgeden, Türkiye`den ve hatta yurt dışından… Nice güzel insanlar geldi geçti oradan. Nice güzel insanlar uğradı. Nice güzel insanlar çay içti, sohbet etti, ümmetin meselelerini tartıştı. Eğer küçük bir kasabada bunca insan bunca yıldır heyecanını kaybetmeden İslami mücadelesini, hizmetini, çaba ve gayretini sürdürebilmişse bunda en büyük pay Gündem Kitabevi`nindir.

Eskiler “Şerefü`l –mekân bi`l-mekin” derler. Yani, bir yeri şerefli (saygın, değerli ve önemli ) kılan orada yaşayan insanların şerefli (saygın, dererli ve önemli) olmasıdır. Kuşkusuz Gündem Kitapevi`ni herhangi bir kitabevinden ayıran, orayı bütün bu güzel insanlarla ve güzel amellerle ilişkili kılan belki de tek etken ömrünün yarısını oraya veren güzel bir insanın, yani Ramazan`ın o mekânın sahipliğini daha doğrusu ev sahipliğini yapıyor olmasıydı. Belki de ondan başka hiç kimse bunca badireyi büyük bir dinginlikle, sükûnetle, suhuletle, sabırla aşamaz, bunca yıl, daracık mekânda onca insanı güler yüz ve tatlı dille misafir edecek kocaman bir yüreğe sahip olamazdı.

Ramazan`ın sabırlı ilgisi sayesinde yüzlerce genç o kitapevinde tevhit ve adalet eksenli İslam`la tanıştı. Kur`an`la tanıştı. Peygamberle tanıştı. Âdem`le, Nuh`la, İbrahim`le, Musa ile İsa ile tanıştı. Sahabe ile tanıştı. Ebu Bekir`in sadakatiyle, Osman`ın hayâsı ve cömertliğiyle, Ömer`in adaletiyle, Ali`nin ilmi ve cesaretiyle tanıştı. Hatice ile Fatıma ile Aişe ile tanıştı. Ehli Beyt`le, Hasan ile Hüseyin ile Ehl-i Bey`in imamları ile tanıştı. İmam Ebu Hanife ile İmam Malik ile İmam Şafi ile İmam Ahmet b. Hanbel ile tanıştı. O kitapevinde tanıdı Buhari`yi Müslim`i… Orada tanıdı Üstad Said Nursi`yi, Elmalı`yı, Akif`i… Orada karşılaştı ilk kez Hasan el-Benna ile Seyyid Kutub ile Mevdudi ile İmam Humeyni ile Ali Şeriati ile Sezai Karakoç ile… Orada haberdar oldu Kudüs`ten Filistin`den Bosna`dan Çeçenistan`dan… Orada haberdar oldu bütün bir ümmet coğrafyasından. Orada öğrendi mazlumdan yana olması gerektiğini, orada öğrenci zalime karşı durması gerektiğini.

Orası bir mektepti. Bir okuldu. Bir ekoldü. Orası bizim aşkımızın, heyecanımızın, inancımızın, hatıramızın, hafızamızın, sevincimizin, üzüntümüzün, direnişimizin, direncimizin, kısacası ortak iyiliklerimizin, ortak güzelliklerimizin ve ortak doğrularımızın tecelli (görünür kılındığı) ve teceddüt ettiği (yenilendiği) bir yerdi.

Bugün Gündem Kitapevi yok. Onun yokluğu sadece bizim için değil, İslâhiye`deki yeni kuşaklar için de bir eksiklik olacak.

03.01.2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here