Gaziantep Emniyet Müdürlüğümüzce ilk ve orta dereceli eğitim-öğretim kurumlarının 2014/2015 Yı-
lı Eğitim ve Öğretim Dönemi 2. yarısı 09 Şubat 2015 Pazartesi günü başlayacağından, öğrencile-
rin eğitimlerini huzur ve güven içerisinde sürdürmelerini sağlamak amacıyla gerekli emniyet ted-
birleri alınmıştır.
Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce, öğrencilerin okula geliş-gidişleri sırasında yabancı şahıs-
lar tarafından rahatsız edilmelerini önlemek, uyuşturucu, alkol ve tütün gibi diğer zararlı alış-
kanlıklardan uzak tutmak, okulların çevresinde bulunan internet salonları, kafeler, elektronik o-
yun salonları ile park ve bahçelere yönelik denetimleri yoğunlaştırmak, okulların çevresinde dev-
riye hizmetlerini artırmak ve okulların giriş-çıkış saatlerinde oluşabilecek trafik yoğunluğunu 
önlemek adına gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır.
Ayrıca, Toplum Destekli Polisler okulun ilk günü okul yönetimini, aileleri ve öğrencileri yalnız
 bırakmayarak, onların eğitim ve öğretim yılına huzur ve güvenle başlamaları için gerekli bilgi-
lendirmelerini yapacaklardır