haber_3957

Halit Kaygusuz Hocamızı bir çoğunuz tanırsınız .

Geçenlerde görev yaptığı Bursa/İnegöl’de, başına çok acı ve garip bir olay gelmiş.

Tabi yıllardır “kardeşim” diye bağrına bastığı bazı insanların hocamıza karşı takındığı tavır, kendisini çok üzmüş.

Hocam, bu konudaki rahatsızlığını ve uğradığı haksızlığı bir çok grup ve talebesiyle paylaşmış.

Anteppress olarak hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz ve hocamızın gönderdiği haberi paylaşıyoruz…

 

Tarih: 24 Mart Cuma Günü

Yer: İnegöl Çimen Camii…

Vaaz ve hutbe iznime dayanarak öğrencilerimle birlikte mesleki tatbikat uygulaması yapmak üzere camideyiz. Seçim arefesi olmasının hutbeye ayrı bir anlam yükleneceğini tahmin etmeme rağmen yinede oynanan dehşet oyunun bir kısım şifrelerini çözmek niyetiyle öğrencilerimle yaptığımız paylaşımda hutbe vazifesi bana tevdi edildi. Hutbe irticali olacağından, konunun sınırlarını ve vaktini belirlemek cami cemaattindeki ilgi ve tepkiye göre değişkenlik gösteren bir yapısı oluyor.

Başlama ayeti ve merkezde ‘’Ey iman edenler benim düşmanımı ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin.’’Bu cümle Kuran içinde en etkili vurucu bir vahiy cümlesi. Yani benim değer yargılarımı ve beni düşman kabul edenleri sakın dostlar edinmeyin. Azıcık Kurani kültürü olan bir insanın, Kuran da yapacağı bir seyehat ve araştırma sonucunda Rabbımızın düşman diye tasvir ve tarif ettiği topluluğun Yahudiler olduğunu görür.Tarihte en çok problem çıkartan, Peygamberlerini öldürmek ve zulmetmekle ünlenmiş, zulmü peygamberlerin üzerine yığmış Yahudi kavmi ve topluluğu bu tavsifin baş muhatabıdır. Bunların başka toplumlara bakış açısını tarif ederken de ‘’Siz onların dinine girmedikçe onlar ebediyen sizden razı olmazlar.’’diyerek onların ruhlarından fışkıran Siyonizm hareketine özellikle dikkat çekmiştir. Yani bütün duygularınızla onlara köle de olsanız, onlar gibi düşünseniz, yine de onları razı edemezsiniz. Zira siz yahudi olma şansını yada onların sizden razı olma konumunu doğarken kaybettiniz. Sadece onların dünya hakimiyeti ve dünyayı sömürme  felsefesine hizmetkar olabilirsiniz. Bu korkunç sona müminleri düşmekten merhameti ile koruyan Rabbımız, yahudinin tarihi kimliğinin bize kelimelerle resmini çiziyor.
1) Kitap taşıyan eşşek, değer ve kıymet bilmez bir topluluğun Rabbımız tarafından aşağılanmasının ilk safhası.
2) Vahyi dejenere etme girişimine karşı ikinci ceza ve resim gelir: Maymunlaşan Yahudi.
3) Allah’ın kitabını deforme etme faaliyetinin arkasından: Domuza dönüşen Yahudi.
4) Hemen arkasından da dünyaya karşı gösterdikleri korkunç aşkın ve hırsın sonucu olarak da üzerine varsan da varmasan da dilini bir karış uzatan köpeğin haliyle tarif edilirler.
5) Ölümden korkunç derecede korkmaları, kabrin arkasını hayallerine bile getirmemeleri sebebiyle de aslanın önünden kaçan yaban eşeklerine benzetilir.
Rabbımız, o kavmi, o topluluğu alabildiğine aşağılamış karakter yoksunu, değer verilmeye layık olmayan hayvanlar olarak tarif etmiştir. Kuran’da bu tariflerin altında yatan binlerce mesajdan bir tanesi bu kadar aşağılanan, zaman zaman kitap taşıyan eşek, deforme edilmiş maymun, dejenere edilmiş domuz, hırsının kölesi köpek, ölümün acı tadını her an sırtında hisseden yaban eşeği…

Tarihte, Rabbımız tarafından bu kadar aşağılanmış, bu kadar gadap edilmiş kainatta ikinci bir toplum yoktur. İşte bu toplum, bu kavim ruhunda yaşadığı Siyonizm felsefesi namına ülkemizde bir filmin başrolünü oynuyor. Kendisine zaman zaman dik duran,ülkenin başındaki bir adamı silmek planları yapıyor. Bu ülke insanı Siyonizm deyince, Kuran’da yukarda tarif edilen hayvanlar akla geldiği için bu hayvanların yaptığı plan çokta ciddiye alınmıyor. Yahudinin, -uzun adamı- yok etmek için gücü yetmiyor. Beslemesi olan başka birini sahaya sürüyor oda eşşekliğinden yahudinin bu oyununa balıklama dalıyor. Bire eşek, yahudinin bir işareti ile sahaya dalacaksak, Rabbımızın Kuran’daki bu kadar net aşağılamasını nereye koyacağız. Azıcık şerefi olan bir adam, aşağılık hayvanlar olarak tarif edilen eşeklerin peşine düşer mi? Böyle bir oyuna gelmek, Kuran’da sırtında çok kıymetli değerli bir şey taşıdığı halde ondan heberi olmayan eşşeklerden daha eşşek olmaz mı?

Hayır ben -uzun adamı- harcamaya, ülkeyi bunalıma düşürmeye Siyonistlerden daha hevesliyim, onlardan daha hırslıyım denirse, o zamanda Kuran’da anlatılan aşağılık Yahudi karakteri elbisesini ona giydirmek “ Allah seni o elbiseyle haşretsin” duasından başka bir şey düşmez.

Bu minvaldeki hutbe bitip namazı kıldıktan sonra bir kısım arkadaşların cami önünde toplandıklarını ve curcuna çıkarmak, kaos meydana getirmek için plan yaptıklarını görünce, ben hiç mudahele etmeden öğrencilerimle birlikte okula geçtik. Arkadaşların okula gelip idareye benim cemaat’e hakaret ettiğimi ve hoca efendiye hakaret ettiğimle ilgili dilekçe vermişler. Hızlarını alamayıp savcılığa gidip suç duyurusunda bulunmuşlar, müftülüğü telefon bombasına tutup bu adama görev veren, camiye çıkartan imam hakkında soruşturma açılmasını direktif vermişler.

Benim anlamadığım, bir hutbede Kuran’daki Siyonizm fikrinin temellerinin Yahudilik üzerinden anlatılması ve onların teşbih ve temsillerle aşağılanması bu arkadaşları niçin bu kadar kin, nefret ve gözü dönmüşlüğe dönüştürdüğüdür. Kuran aslında eşşek, maymun, domuz, yaban eşeği ve köpek olarak tavsif ettiği,  karakterize ettiği bu insanların aşağılıklarına atıf yapıyor.

Bu arkadaşlar, bu olaydan bir hafta sonra yapılan seçimlerde hiçbir maneviyat ve dini değer tanımayan vaziyetleri ile aslında hutbeden niçin rahatsız olduklarını ispat ettiler.

Rabbım bunların şerrinden, kudurmuşluğundan, gözü dönmüşlüğünden; hamurunda Yunus’un, Mevlana’nın, Yesevi’ nin  sevgi ve vahy mayası olan bu ülkeyi ve insanını korusun…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here