IMG_20141229_212923

Rabbimiz bir güzel hizmeti daha şahsıma nasip etti. Sonsuz hamd-ü senalar olsun. Darülaceze’nin kurulduğu yıllara ait fotoğraflar tek albüm olarak yayınlandı.

Darülaceze Başkanlığı Yayınları’ndan; Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan Darülaceze Albümü 3 19.yy. Fotoğrafları / Dârülaceze 3rd album 19th Century photos isimli albüm, tarihi kurumun terekesini oluşturuyor.

Sayın Bakanımız Dr. Sema Ramazanoğlu, albümün takdim yazısında, gerçeklerin ortaya çıkmasında fotoğrafların önemli bir yeri bulunduğunu, yıllarca örtülmeye çalışılan hakikatin bir “kare” ile ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek; Sultan Abdülhamid Han’ın, ülkesinin yoksulunu, yaşlısını, yolda kalmışını, garibini, gurebasını dert edindiğini, onların sokaklarda perişan bir halde başkasına muhtaç şekilde yaşamaması için bir devrim niteliği taşıyan Darülaceze’yi kurduğunu, bu esere ait olan 120 sene öncesinin mesaj yüklü karelerini meraklılarının ilgisine sunmayı, bu ışığın geleceği de aydınlatması adına önemli bulduğunu yazdı.

Müsteşarımız Ebubekir Şahin ise Darülaceze’nin, milletimizin asaletinin işareti olan merhametin de canlı örneğini oluşturduğunu, çağlar ötesinden yansıyan Asr-ı Saadet kokusuyla, her din ve dilden insana kapısını açarak, şefkat yolcularını taşımakta olduğunu ifade etti.

Başkanımız Hamza Cebeci de “Çağ kapayıp çağ açan imparatorluğun en zayıf döneminde tahtta bulunan Sultan Abdülhamid Han, siyasi dehası, teknolojiyi takip etme merakı, el sanatlarındaki becerisi ve birçok meziyetinin yanı sıra, sosyal bilimcileri şaşırtacak uygulamaları ile nev-i şahsına münhasır bir Sultan olarak karşımıza çıkıyor. Özgün ve “özel”likli olan bu fotoğraflar, tarihin üzerinde bıraktığı tozlardan kurtularak; şefkat, gayret ve samimiyeti günümüz insanının dikkatine sunmanın aracılığını da yapmaktadır. Darülaceze Albümü’nü oluşturan fotoğraflar, birlikte yaşama düşüncesinin uygulama alanı olan bu kurumun daha iyi tanıtılmasına katkı sağlayacağı inancındayız.”dedi.

Genel Yayın Yönetmenliğini Darülaceze Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı’nın yaptığı, dört albümün bir araya gelerek oluşturduğu Darülaceze Albümü 3 19.yy. Fotoğrafları / Dârülaceze 3rd album 19th Century photos’taki fotoğrafları, Darülaceze fahri fotoğrafçısı Teğmen Rıza, Bahriye Nezareti seyyar fotoğraf memuru Mekteb-i Bahriye fotoğrafçılık öğretmeni Darülaceze fahri Başfotoğrafçısı Yüzbaşı Ami Sami ile Zât-ı Hazret-i Şehriyârînin Fotoğraf ve Ressamı (Abdülhamid Han’ın özel ressamı ve fotoğrafçısı) Abdullah Biraderler çekmiş olup, eserin Editörlüğü ise şahsıma ait.

Albümün basılmış halini elime aldığımda tarifsiz bir mutluluk yaşadım. Eserin çalışmasında bana fırsat veren sevgili Başkanımız Hamza Cebeci olmak üzere Başkan Yardımcımız çok kıymetli Ahmet Malatyalı ağabeyimize sonsuz teşekkürlerimi arz ederim.

Tabi ki bu çalışmamda her zaman yanımda olan sevgili kardeşim Burak Afşar’a da muhabbetlerimi iletirim.

İşte bu çalışma güzel birlikteliğin, dostluğun meyvesidir. Tekrar emeği olan herkese teşekkürler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here