gaziantep-te-asayis-olaylari-47-kisi-tutuklandi-1433849811

Çocuklar, geleceğimizin teminatı ve toplum yapımızın temelidir. Eğitim çağındaki çocuklarımızın, korku ve endişeden uzak, güvenli ortamlarda eğitimlerini sürdürmeleri, “Güvenli Okul, Güvenli Eğitim Projesi” kapsamında öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Çocukların, okula gitmek için evlerinden ayrılmasından başlayarak evlerine dönünceye kadar ki zaman sürecinde güvenli bir eğitim-öğretim hayatı geçirmelerini sağlamak amacıyla,2007 yılından bu yana uygulanmaktadır.

2015-2016 eğitim ve öğretim yılının başlayacağı önümüzdeki günlerde, özellikle ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklarımızın ülkemize ve topluma yararlı birer birey olarak kazandırılması amacıyla; Okul güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması için okul yönetimlerinin irtibat kuracakları, yaşanabilecek güvenlik sorunlarını paylaşabileceği ‘‘ Polis İrtibat Görevlisi ’’ tedbirleri,

Okul yönetimi ile işbirliği içerisinde ailelerin bilgilendirilmesine yönelik önleyici ve koruyucu güvenlik tedbirleri,
Okul giriş ve çıkış zamanlarında; okul güzergâhı ile okulun çevresindeki sokaklarda
Genel asayiş ve trafik tedbirleri,
Okulla hiçbir ilişkisi bulunmayan, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğini tehdit eden, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesine engel olan şahısların okul çevresinden uzaklaştırılmasına yönelik koruyucu tedbirler,
Okulların yakın çevresinde bulunan umuma açık yerler, internet kafeler elektronik oyun salonları ile park ve bahçelere yönelik alınan koruyucu tedbirler,
Öğrencilerin, yasa dışı örgütlerin ve bu örgütlerin ideolojik faaliyetlerinin etkilerinden uzak tutulmasına yönelik tedbirleri,
Öğrencilerin, şiddet ve şiddet içeren olaylara karşı önleyici ve koruyucu güvenlik tedbirleri,
Uyuşturucu ve uçucu madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı koruyucu güvenlik tedbirleri,
Öğrencilerin her anlamda gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek olumsuz unsurlardan korunmasına yönelik tedbirler,
Okullarda, servis şoförleri, rehber personel, kantin çalışanları vb. personel ile ilgili koruyucu güvenlik tedbirleri,
Okul çevresi ve güzergâhlarında meydana gelen suçların zaman ve mekâna göre dağılımı, yoğunluğu,

suç işleyenlerin ve suça maruz kalanların dağılımları gibi istatistiki veriler göz önünde bulundurularak suç analiz çalışmalarının yapılması ve suç haritalarının hazırlanarak elde edilen verilerin değerlendirilmesi neticesinde okulların risk derecelerinin belirlenmesine yönelik önleyici güvenlik tedbirleri,

Afiş, broşür, toplantılar vb. faaliyetler ile yapılan tüm çalışmaların kamuoyuna duyurulması ve ihbarların artmasına yönelik önleyici ve bilgilendirici tedbirler alınarak,

Çocukların ilimiz genelinde sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve öğretim görmeleri hedeflenmektedir. Bu çerçevede, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı içerisinde, ilkokul, ortaokul ve liselerde birimlerimizce aşağıda belirtilen tedbirler alınacaktır.

Çocuk Şube Müdürlüğünce;

Çocuk Şube Müdürlüğünce okul çevrelerinde bulunan tekel bayileri, büfeler kontrol edilerek, ilgili mevzuat gereği “18 yaşından küçüklere tütün ve alkollü içeceklerin satılmaması” yönünde kontroller yapılacaktır. Öğrencileri ruhsal, bedensel ve cinsel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek her türlü müstehcen yayın ve zararlı elektronik oyunlardan korumaya yönelik İnternet Salonları, Oyun Salonları ve diğer umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde sık sık kontrol ve denetimler yapılacaktır.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce;

Sorumluluk bölgelerinde bulunan okullarda sağlıklı bilgi akışını sağlamak ve Çocuk Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışmak üzere “ Okul İrtibat Görevlileri ” belirlenerek görevlendirilmiştir. Görevliler yıl boyunca okul yönetimi ile irtibat halinde bulunacaktır.

Asayiş Şube Müdürlüğünce;

Okul çevresi ve güzergâhında meydana gelen suçlar ile ilgili gerekli analizleri yapmıştır. Bu kapsamda riskli gördüğü 11 okulda gerekli tedbirleri alınacaktır.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce;

Öğrencilerin yasa dışı örgütlerden ve ideolojik faaliyetlerden korunmasına yönelik gerekli çalışmalar ile konferans, panel vb. eğitim faaliyetleri planlaması yapılarak riskli olarak değerlendirdiği okullarda gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.

KOM Şube Müdürlüğünce;

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 09.05.2014 tarihli 28 ve 29 Sayılı Okul Çevresinde Alınacak Önleyici Tedbirler Konulu Genelgeleri kapsamında okul çevresinde ve güzergâhlarında madde kullanımı ve

satışı ile ilgili riskli gördüğü okulların çevresinde 17 Narkotim Ekibi görevlendirmek suretiyle gerekli tedbirleri alacaktır.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce;

Okul servis güzergâhlarında ve okul önlerinde okul servis taşıtlarının kontrol ve denetimleri yapılacaktır. Servis firma sahipleri ve yöneticileri ile toplantılar yapılarak okul güvenliği ile ilgili bilgilendirilmesi ve duyarlılığının arttırılmasına yönelik konferans, panel, seminer, sempozyum vb. faaliyetlerin düzenlenmesi çalışmaları yapılacaktır. Trafiğin yoğun olduğu, özellikle okul giriş çıkış saatlerinde çocukların güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler alınacaktır. Öğrencilerin trafik eğitimi almaları sağlanacaktır. Okul geçit görevlilerinin seçimi ve eğitimi sağlanacaktır.

İlçe Emniyet Müdürlükleri/ Amirliklerince;

Şahinbey ilçesi idaresinde bulunan 177 okul, Şehitkamil ilçesinde 132 okul çevresinde resmi ekipler tarafından gerekli görevlendirme yapılmıştır. Ayrıca Şahinbey İlçesinde riskli olarak değerlendirilen 21 okul ile Şehitkamil ilçesinde riskli olarak değerlendirilen 14 okulun giriş-çıkış saatlerinde sürekli olarak resmi ekip görevlendirilmiştir.

Özellikle öğrencilerin okul giriş ve çıkış saatlerinde, okul çevresinde bekleyen, gezinen ve bulunan, eğitim ve öğretim kurumları ile hiçbir şekilde ilişiği olmayan kişi veya gruplara, öğrencilerin sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek nitelikteki maddeleri bulunduran veya satanlara, 05.09.2013 tarih ve 2241 sayılı Gaziantep Valilik Kararı gereği Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri gereğince (5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi) cezai işlem uygulanacaktır.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü olarak hizmetin en iyisine layık olan değerli vatandaşlarımızdan almış olduğumuz güç ve destekle, ilimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Suç ve Suçlular ile mücadelemiz artan kararlılıkla devam edecektir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here