okumak

Yaklaşık 95 bin kişinin okuma-yazma bilmediği ve 400 bine yakın kişinin ise ilkokul mezunu olduğu Gaziantep’te teknolojik araçların gelişmesiyle birlikte okuma oranının da büyük ölçüde düşmesi kentteki eğitim başarısızlığını daha da körüklüyor.

TEKNOLOJİYE YENİK DÜŞTÜ

Teknolojik araçların geliş- mesiyle birlikte kentte kitap okuma oranının da büyük ölçüde düştüğünü söyleyen Gaziantep İl Halk Kütüpha- nesi Müdürü Remzi Mızrak, ‘‘Toplum olarak tembel oldu- ğumuz için kitap çevirmek zorumuza gidiyor’’ dedi. Mızrak, internet aracılığıy- la elde edilen her bilginin doğru olmadığını anlatarak, bu sebeple insanların bü- yük tehlike içinde olduğunu kaydetti.

OKUMAYI SEVMİYORUZ

Gaziantep İl Halk Kütüpha- nesi Müdürü Remzi Mızrak, kentte kitap okuma alışkan- lığının giderek daha da düş- tüğünü belirterek, bunun çok tehlikeli olduğunu ifade etti. İnsanların araştırmala- rını artık internet üzerinden yaptığını dile getiren Mızrak, karşılarına çıkan bilginin doğru olup olmadığını kont- rol etmediklerini vurgula- dı. Kütüphanelerde yapılan araştırmaların daha sağlıklı olacağını aktardı.

Teknolojik araçların gelişmesiyle birlikte kentte kitap okuma oranının da büyük ölçüde düştü- ğünü söyleyen Gaziantep İl Halk Kütüphanesi Müdürü Remzi Mızrak, ‘‘Toplum olarak tembel olduğumuz için kitap çevirmek zorumuza gidi- yor’’ dedi. Mızrak, internet aracılığıyla elde edilen her bilginin doğru olmadığını anlatarak, bu se- beple insanların büyük tehlike içinde olduğunu kaydetti.

OKUMAYI SEVMİYORUZ

Gaziantep İl Halk Kütüphanesi Müdürü Remzi Mızrak, kentte kitap okuma alışkanlığının gide- rek daha da düştüğünü belirterek, bunun çok tehlikeli olduğunu ifade etti. İnsanların araştır- malarını artık internet üzerinden yaptığını dile getiren Mızrak, karşılarına çıkan bilginin doğru olup olmadığını kontrol etmediklerini vurguladı. Kütüphanelerde yapılan araştırmaların daha sağ- lıklı olacağını aktaran Mızrak, ‘‘Gelişen teknolojik araçlar kütüphaneleri olumsuz yönde etkileyerek kitap okuma oranlarını düşürüyor. Şuanda bizim okuma alışkanlıklarımızın düşüklüğünü tama- men teknolojik araçlara bağlayamayız. Biraz bu konu toplumsal yapımızdan da kaynaklanıyor. Okuma anlamında gelişken bir toplumsal yapı- mız yok. Teknolojik araçların gelişmesi de tabiki okuma alışkanlığına etki ediyor’’ diye konuştu.

OKUMA ALIŞKANLIĞI ÇOCUKLUK YAŞTA BAŞLAR

Çocukluk yaşta okuma alışkanlığının kazanılma- sı gerektiğini hatırlatan Remzi Mızrak, ‘‘Biz anne ve babalar 4 ile 7 yaş arasında olan çocuklara oku- ma alışkanlığı kazandırmak amacıyla girişimler- de bulunmuyoruz. Yani çocuklara hediye alır- ken, bunun yanında kitap armağan etmiyoruz. Onların okumaları için teşviklerde bulunmuyo- ruz. Çocukların kitapları yırtması veya kitaplarlaoynamasında herhangi bir sakınca yok. Aksine onların bu davranışı kitaplarla bir bağ kurmasına neden olacaktır. Eli kitaplı anne ve baba örneği- miz yok. Çocuklar anne ve babalarının elinde cep telefonu görüyor ancak kitap göremiyor. Bu ba- kımdan da çocuk büyüdüğü zaman kitaplara ilgi duymuyor’’ şeklinde konuştu.

‘‘SAYFA ÇEVİRMEK ZORUMUZA GİDİYOR’’

‘‘Çocuklar için kitaplıklar kurulması çok önem- lidir’’ diyen Mızrak, ‘‘Anne ve babanın dışında okullarda da öğretmenler nezaretinde çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması gerekir. On- ların kitabı sevmeleri için yaşlarına uygun kitap seçmek lazım. Toplum olarak tembel olduğumuz için kitap çevirmek zorumuza gidiyor. Bu sebep- le de teknolojinin gelişmesi kitap okuma oranı- nı bir hayli düşürdü. Kitap okuma alışkanlığı çok yüksek olan ülkelere bakıldığında o bölgelerde teknoloji daha yaygın ama teknolojiye rağmen okuma oranları düşmüyor. Toplumsal yapının kitap okuma alışkanlığı kazanması gerek. Aile- lerin çocuklarını kitaplarla tanıştırmasını tavsiye ediyoruz. Çocukların eğlenerek okuyacakları ki- taplar hem okuma alışkanlığı kazandıracak hem de çocukların kelime dağarcığını geliştirecektir. Okul kütüphanelerinin de daha fazla geliştirilme- si lazım’’ ifadelerini kullandı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here