Uygulamadaki örneklerinde çoğunlukla “Doküman Yönetim Sistemi”, “Evrak Yönetim Sistemi” gibi isimlerle adlandırılan elektronik belge yönetim sistemleri elektronik dokümanların ve dosyaların üretimi, e-posta yönetimi, tarama ve erişim, iş akışı entegrasyonu, kullanıcı ara yüzleri, mobil çalışma ortamları ve uzaktan erişim vb. alanları kapsamaktadır . Kurumsal fonksiyonlar yerine getirilirken üretilen belgeler, kurumların sahip oldukları bilginin kaynağını oluşturmaktadır. Kurumsal iletişimi ve haberleşmeyi sağlamak, neyin, nerede, nasıl ve kim tarafından yapılmış olduğunu bilmek, başarılardan ve başarısızlıklardan ders çıkarmak ve mevcut bilgilerden faydalanmak, belge yönetiminin en temel hedefleri arasındadır. Çalışmada, genel olarak teknolojinin gelişmesi ve özellikle internetin günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle yaygınlaşan ceza sorgulama uygulamalarında son yıllarda yaşanan hızlı gelişmeler göz önünde bulundurularak, plaka ile trafik cezası sorgulama kurumsal iş süreçleri ve iletişim için oluşturulan ve kullanılan kurumsal bilgi sistemlerinin analizi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığında e-içişleri örneğinde kurumsal bilgi sisteminin değerlendirilmesinde yararlanılmak üzere, e-içişleri sistem gereksinimlerini analiz etmek üzere geliştirilen anket üzerinden, kurumda var olan koşulları, eksikliklerini saptamak ve yaşanan sorunların çözümünde yararlanılabilecek önerileri sıralamak hedeflenmiştir.