Ne günler yaşıyoruz, nelerle karşılaşıyoruz dostlar. Günümüzdeki olayları anlamak için galiba az bişe geçmişe bakmamız gerekecek.

 

Bir gün Halife Harun Reşid, Bermekîlerden olan veziri Cafer bin Yahya ile birlikteymiş. Saray’ın bahçesi”nde birlikte gezerken, canı “meyve” çekmiş.Halife hazretleri, Elma”yı dalından koparmak için uzanıyor, ne var ki; orta boylu olduğu için, meyveye yetişemiyor!..

 

Veziri Yahya’ya diyor ki;

 

“Omzuma çık, o meyveyi kopar ve bana ver!”

 

Vezir zayıf olduğu için, Halife’nin omzuna çıkıyor ve meyveyi koparıp, veriyor…

 

Meyveyi yiyen Halife Harun Reşid, “çok lezzetliymiş” diyor, “Bana bahçıvanı çağırın… Bu lezzetli meyveden dolayı onu ödüllendireceğim.”

 

Zaten az ileride duran ve olan-biteni “hayretle” seyreden bahçıvan geliyor… Halife, ona; “Sana bir ödül vereceğim, dile benden ne dilersen” diyor…

 

Bahçıvan diyor ki;

 

“Sultanım, sizden bir tek isteğim olacak… Bana, benim Bermekî olmadığıma dair bir belge verir misiniz?”

 

Halife şaşırıyor!..

 

“Herkes devlet kademesinde görev almak için bir Bermekî şeceresi uydururken, herkes Bermekî olmaya can atarken, sen niye Bermekî olmadığına dair belge istiyorsun ki?..

 

Kaldı ki, sen bir Bermekî’sin!.. Bermekî olmaktan niye kaçınıyorsun?..”

 

“Belge”yi almakta ısrar eden bahçıvan diyor ki; “Evet, bir Bermekî’yim… Ama, madem ki, benden bir istekte bulunmamı istediniz… Ben bu belgeyi istiyorum, başka da bir isteğim yok!”

 

Halife Harun Reşid de; “Madem ısrar ediyorsun, istediğin belgeyi vereceğim sana” diyor ve daha sonra da, o belgeyi veriyor bahçıvana…

 

Aradan yıllar geçer. Halife Harun Reşid’in kulağına birçok sözler gelmeye başlar.

 

Civar ülkelerden gelen uyarıların ve halktan yükselen tepkilerin, hiç de yersiz olmadığını görür.

 

Bermekîler; Halife Harun Reşid’in kendilerine beslediği büyük güven ve yakın ilgiyi istismarederek, sadece Saray kademelerini değil, eyaletleri de kendi yandaşları ile yönetmeye başlarlar!..

 

Devletin her kademesini anlayacağınız bir “ur” gibi sarmışlar, en ücra yerlerine bile kendi adamlarınıyerleştirmişlerdir!..

 

Halife, Bermekîlerin ülkenin her yanını elegeçirdiklerini ve kendisini devredışı bıraktıklarını fark edince, derhal emir verir:

 

“Bermekîleri kılıçtan geçirin!..Yaşlılarını da zindana atın!”

 

Emir, yerine getirilir!

 

Peki, “bahçıvan”a ne olur?..

 

Halife’nin emri üzerine, görevliler “bahçıvan”ın evine de giderler… Ya kılıçtan geçirecekler, ya hapse atacaklardır!..

 

Ama, bahçıvan; hemen, “Bermekî olmadığına” dair, “Halife imzalı belge”yi gösterir!..

 

“Gördüğünüz gibi, ben Bermekî değilim”der ve kellesini kurtarır!..

 

Harun Reşid, son durumu öğrenmek için “kurmay”larını çağırır ve sorar;

 

“Emrimi yerine getirdiniz mi?”

 

Kurmaylar der ki;

 

“Listedeki herkes; ya kılıçtan geçirildi, ya zindana atıldı… Sadece bir adam kaldı… Ama, ona dokunamadık, çünkü elinde sizin imzaladığınız bir belge vardı!”

 

Halife; “Hatırladım ben onu… Onu bulun ve bana getirin” der…

 

Bahçıvan huzuruna getirilince, Harun Reşid sorar adama;

 

“O gün, Bermekî olmadığına dair, benden ısrarla belge istedin… Ben de verdim… Peki, bugünlerin geleceğini nereden anladın?”

 

Bahçıvan der ki;

 

“Sultanım; hani, o elmayı koparmak isterken, vezir, sizin omzunuza basmıştı ya… İşte o an dedim ki; eyvah, bizim sonumuz geldi!”

 

Harun Reşid, araya girip; “Ama ben söyledim omzuma basmasını” deyince, bahçıvan der ki;

 

“Farketmez sultanım… Sizin, Sultan olarak, vezirinizin omzunuza basmasını istemeniz bir alicenaplıktır, büyüklüktür… Siz istemiş olsanız bile, vezirinizin omzunuza basması ise; hem şımarıklık, hem hadbilmezlik, hem de küstahlıktır!Sizin omzunuza basıp meyveyi koparmak yerine, pekâlâ beni çağırabilir ve benden isteyebilirdi!Bir adam, vezir de olsa, sultanının omzuna basacak kadar cüretkâr ve hadbilmez olduysa, bunun sonu felâkettir!.. Ben, işte o gün bu felâketi gördüm ve sizden o belgeyi istedim.”

 

Bunu eminim birçok kere duymuşuzdur: “İslamın şartı beş ise altıncısı haddini bilmektir”.

Had bilmek ne güzel bir davranıştır. Hayatımızın en güzel prensibi bu olmalı.

Haddini bilenlerden olmak dileğiyle…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here