Çözümlemesi ifade edilecek meydana gelen Mersin
reklamlarında ve öbür bir takım reklamlarda (David Bechkam’ın bulunduğu parfüm
reklamları benzeri ) kullanılan adam imgesi, belki de erkeğin nesne olması,
bayanlar tarafından escort özgürlüğün. Başat göstergelerinden biri dahi olsa,
basit meydana gelen, Baudrillard’ın da ortaya koyduğu benzeri, bu bağımsızlaşma
adı altında meydana gelen kuşatmanın, gösterişli, rekabetçi, uygun fiyat tipte
bir mevduat olmasıdır. Bu şekilde yine “sahip çıkılan” vücut,
kapitalist amaçlar amaçlı esasen bir link
yatırımdır. Çalışmada göstergebilimse analiz inşa etmek amaçlı seçilen evren,
sekiz tane reklamdan oluşan Bisolata Bisküvisinin reklam filmleridir. Iş,
reklamlarda ” adam ” imgesi üzerinden vurgulanan escortluğun en yüklü
meydana geldiği 5 reklamdan seçilen on 2 kesitin incelenmesi biçiminde
sınırlandırılmıştır. Mersin reklam ailesinin seçilmesinin sebebi, çalışmanın
giriş bölümünde da belirtildiği benzeri, reklamlarda bulunan erkeklerin,
kadınlara escortliği, daha doğrusu bizzat escortliklerini çağrıştıran şekilde
olmalarıdır. Çözümlemede Roland Barthes’ın göstergebilimsel analiz yönteminden
yararlanılacaktır. Çağdaş göstergebilimin mühim bir adı meydana gelen Roland
Barthes, geliştirmiş meydana geldiği özgün yaklaşımla daha bir sürü fenomen
kültür çözümlemeleri üstünde çalışmıştır. Barthes’ın geliştirdiği yapısal
analiz yöntemi, bildirişim maksadı içermeyen, mana taşıyan farklı olguları
(giyim, mobilya vb.) içeren. Barthes tüm bunları anlamlama (signification)
kavramı aracılığıyla göstergebilime bağlamaktadır. Göstergelerle yananlam
gösterilenleri arasındaki bağıntılar üstünde durur.17 Barthes’ın
“Mythologies” (bir957) isimli eseri, günümüzdeki eleştiri kuramı üzerindeki
tesirini sürdürmektedir. Barthes bu yapıtında, mitleri, beraberlerinde çok
geniş kültürel manalar taşıyan göstergeler ve baskın sınıfın ideolojik
emellerine hizmet eden karmaşık ve sıkı biçimlenmiş bildirişim dizgeleri olarak
tanımlamaktadır. benzeri yapıtlarıyla da bu site göstergebilimin
dayanıklı temeller üst kısmına oturmasında etkili olmuştur. Bununla Beraber
Barthes, Saussure geleneğinin temsilcilerinden biri olmakla beraber,
Saussure’ün tersine, dilbilimin göstergebilimin bir parçası değil,
göstergebilimin dilbilimin bir parçası olması gerektiğini savunmuştur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here