Ölüm ciddi bir gidiştir…

Bazen haberler duyarız ikiz üçüz hatta beşiz çocuklar gelince dünyaya. Garip bir sevinç ve şaşkınlıkla...   Bu şaşkınlığın karşısına mesela bir günde altı  cenaze koysanız ne...

Yoksulluk ve Yoksunluk

Size bir mikrofon uzatıyorlarsa eğer bir şeyler söylemeniz için, ya da size bir makam verilmişse insanlara öncülük etmek adına insanların vicdanlarını sızlatan cümleler kurarak...

Ahmet Cevdet Paşa

19.yy.da yaşamış en önemli isimlerden birisi olan bilim, kültür ve siyaset adamı Ahmet Cevdet Paşa, bugünkü Bulgaristan sınırları içerisinde olan Lofça’da 1822 yılında doğmuştur....

STK`ların kusursuz güzelliği

Cemal-i hüsnüne mağrur olursun Kemal-i hüsnünün noksanı yok mu? Hoca Dehhani Hatırladığım kadarıyla yukarıdaki dizeler Hoca Dehhani’ye ait. Şair – muhtemelen - sevgilisine, “Yüzünün güzelliğinden dolayı gururlanıp kibirleniyorsun;...

Gazze, Antep ve Fransız Kurşunu!

Yaşadıklarını unutmayan bir şehirde yaşıyor olmak ne kadar güzel! Lakin görmezden gelinemeyecek şeyler de var bu şehirde... Hafta sonu içimizi dışımızla bütünleştiren, korkularımızı heyecanımıza mağlup...

Antep`e gelen turist kafayı bulmaya gelmiyor Sayın Başkan!

Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey uzun zamandır tarihi mekanlar konusunda gösterdiği hassasiyet dolayısıyla gündeme geliyordu. Doğrusu bu konudaki hassasiyeti dolayısıyla bir çok kesim tarafından takdir...

Kimliksiz Şehir: İslahiye

İslahiye’nin – şehir olarak - tarihi çok eskilere gitmez. Kuruluşunu, 1865 yılında asayişi sağlamak üzere bölgeye gönderilen “Fırka-ı Islahiye”’ye borçludur. Dönemin Halep Valisi Cevdet...

Antep Amerika`nın Nesi Olur?

Türk Amarikan ilişkilerinin tarihi 17. yüzyıla kadar gitmektedir. 19. yüzyıldan itibaren misyonerlerin Osmanlı topraklarına gelmesiyle birlikte bu ilişkiler arttı. Misyonerlik faaliyetlerinin başladığı ilk Anadolu şehri...

Siz bu kentin nesi oluyorsunuz?

0
Gaziantep için artık yeni şeylerin söylenmesi gerekiyor. Kentin realitesinden her geçen gün uzaklaşan Antep romantizminin bir kenara bırakılarak, kentin gerçek sorunları ile yüzleşilmesi gerekiyor. Bireyi...

ANTEP PRESS: `Gaziantep`in Gerçek Gündemi`

Her şey kendiliğinden bir akşam bir sohbet ortamında gelişti. Güzel bir Antep akşamında... Bu şehri konuşuyorduk aramızda. Bu şehri ve bu şehrin güzelliklerini… Bu şehrin tarihini… Bu şehrin insanını… Bu...

Çok yönlü bir alim: Mütercim Asım Efendi

18.yüzyılın son dönemi ile 19.yüzyılın başlarında önemli bir ilim ve kültür merkezi olan Antep’in yetiştirdiği en önemli isimlerden birisi olan Mütercim Asım efendi Antep’in...

Son Eklenenler