Forty_Hadith_14_Salat_by_ademmmMiraç, mübarek üç ayların birincisi olan Receb ayının 27. Gecesi gerçekleşmiştir. Peygamber efendimiz (sav)’in en önemli mucizelerindendir. O gece peygamber Efendimiz (sav)  gece vakti Allah’ın emri ile Cebrail (as) rehberliğinde Mekke’de Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksâ’ya, oradan yedi kat semayı aşıp yüce alemlere ve oradan da Allah’ın huzuruna yükselmesidir. Bu yolcululuğu esnasında mahiyetini bilmediğimiz ve cennetten getirilen Burak adında bir vasıta ile gerçekleştirmiştir. Kudüste bulunan Mescid-i Aksâ’da peygamberlere 2 rekat namaz kıldırmıştır. Olayın bu aşamasına kadar ki kısma İsra denilir. Bundan sonra da bugün Kubbetü’s-Sahra’nın bulunduğu yerden Muallak Taşının üzerinden Miraça yükseldi.

Peygamber efendimiz (sav) miraç esnasında semanın bütün tabakalarını gezmiştir. Her tabakada bulunan Peygamberlerle de görüşmüştür. Hz. Adem, Hz. Yahya ve Hz. Îsa, Hz. Yusuf, Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. Musa ve Hz. İbrahim gibi peygamberlerle görüşmüş ve o Peygamberler Efendimizi sav. tebrik etmişlerdir. Bu ziyareti esnasında Cebrail (as) kendisine iştirak etmiş ve sidretul münteha denilen kainatın bitiş sınırlarına kadar gelmiştir. Bu aşamadan sonra Cebrail (as) buradan sonra ki yolculuğun kendi yeteneklerini aştığını söylemiştir. Bundan sonraki yolculuğunda ise Refref adında bir vasıta ile Cenab-ı Allah’ın huzuruna çıkmış ve cemaliyle müşerref olmuştur.

Burada Allah (cc) ile Peygamber Efendimiz arasındaki ilk konuşma namazda teşehhüt de okuduğumuz tahiyyat duasıdır. Bunun ile Peygamber Efendimiz (sav) insan, cinler, melekler, hayvanlar ve bitkilerin ubudiyetlerini “ettehiyyatü lillahi vessalavatü vettayyibat” cümleleri ile Allah’a takdim etmiştir. Cenab-ı allah’da “esselamu aleyke ya eyyühennebiyyü” demiştir. Peygamber efendimiz “esselemu Aleyna ve ala ibadillahissalihin” şeklinde o selama cevap vermiştir. Bu olaya şahid olan Cebrail (as) da kelime-i şehadeti söylemiştir.

Miraç gecesinde 5 vakit namaz farz kılınmıştır.

Daha sonra Peygamber Efendimiz (sav) Cebrail (as) rehberliğinde cennet, cehennem ve ahirete ait diğer menzilleri görmüştür. Sonra Mekke’ye dönmüştür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here