Geçenlerde Genel Yayın Yönetmenimiz İslamzade Osman Efendi aradı ve “Aziz Molla’m, sitede merinos halılarda namaz kılınır mı? diye sorduk, ama Antep ulemasından cevap veren olmadı. Bir fetva lütfetseniz de okuyucularımızı bilgilendirsek” dedi.
Prensip gereği Molla’nız halkın gündemine pek takılmaz. Zira büyük yazarların kendi gündemi olur. Bittabi halk o gündeme takılır.
Ama Molla’nızın gönlü elvermedi halkın dini meselelerde bilgisiz kalmasına.
Zira Molla’nız için mevzu din imansa gerisi teferruattır.
Demek ki halkımız arasında merinos koyunların yününden dokunan halılar üzerinde namaz kılmanın caiz olup olmadığı konusunda bir cehalet söz konusu. Birkaç cümlecikle bile olsa halkımızın cehaletini gidermek lazım.
Büyük yazar olmanın gereğidir bu. Tabiatıyla ben de öyle yaptım.
Ancak, bu “Merinos halılarda namaz kılmak caiz midir?” sualine iki kelimeyle cevap vermeden önce bu mevzuda yapılmış ilmi çalışmaları şöyle bir tetkik edeyim dedim.
Hayır, yanlış anlaşılmasın, Molla’nızın cehaletinden değil. Sırf, Molla’nızın bir fetva verirken koltuğa dayanarak konuşmadığını göstermek için.
Yoksa elhamdülillah Molla’nız “El Cevap: Kılınır” diyecek kadar ilim irfan sahibidir.
Ama Molla’nız “araştırmacı Mollalık” gereği bu tür sorulara araştırmadan cevap vermeyi uygun görmez.
Bu sebeple ilkin bizim Molla Kasım’ın “Postunun Üzerinde Namaz Kılınması Caiz Olan Hayvanat” başlıklı 2,5 sayfalık mufassal risalesini tetkik ettim. Baktım Molla risalenin “Koyunlar Babı”nda merinos koyunların postunu da saymış. Demek ki bizim Molla Kasım merinos koyunların postu üzerinde namaz kılmayı caiz görüyor.
Ardından, bizim Oflu Hoca’nın “Domizdan post olir mi, gevurdan dost olir mi?” başlıklı veciz vaazının kasetini dinledim.  Bizim Oflu Hoca bu veciz vaazında “postunda namaz kılınmayacak hayvanat” arasında merinos koyunları saymamış. Molla’nın 3,5 saat süren veciz konuşmasında 1 78 defa “Ula cemaat, domizdan post, gevurdan dost olmaz daaa, ula pakun unutmayasunuz haa” diyerek bu konudaki görüşünü açık seçik ortaya koymuş. Hoca bir yerde de “Ula cemaat, İt’un biri hakkumda ileru geru konuşaaymuş, onun postinu yüzeceğum, amma ve lakin onun postinda namaz bile kılınmaz daaa, israf olacak o itin posti” diyerek, it postunda da namaz kılınmayacağına gündem dışı değinmiş oldu. Ama bu veciz vaazın hiçbir yerinde “merinos koyunların postunda namaz kılınmaz” demedi. Buradan çıkan sonuç şu ki, Oflu Hoca da merinos koyunların postunda namaz kılınmasını caiz görüyor demek ki.
Bittabi bendeniz ( bu bendenizin Bendeniz isimli şarkıcı ile hiçbir alakası yoktur, yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum, bu bendeniz bizzat bendeniz oluyorum) bununla da yetinmedim.
Frengistanın meşhur alimi Google Efendiye de sordum, “Bu merinos ne menem bir koyundur, eti mi sütü mü yoksa yünü mü makbuldur”, diye. Onun da söylediğine göre bu merinosun yünü makbulmüş.  Yalnız bir kusuru varmış, bu merinos denilen hayvancağız karaman’ın koyunu gibi yerli bir ırk değilmiş, yabancı bir ırkmış.
Olsun.
Yabancı olsun. Ne zararı var.
Koyun mübarek bir hayvan. Yerlisi yabancısı olmaz.
Irkçılık yapmamak lazım. Zira ırkçılık dinimizde haramdır.
Vesselam böylece ilmi tetkiklerimi bitirmiş oldum.
Netice itibarıyla Merinos koyunların postu üzerinde namaz kılınması caizdir. Postunda kılmak caiz ise halısında kılmak da caiz olur. Amma velakin, bu halıları dokuyan işçilere namaz kıldırmayan Merinos Halı Fabrikasının halılarında –bu uygulamadan vazgeçinceye kadar –  namaz kılmak caiz değildir.
Fetva bu veçhiledir.

 

13.12.2010

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here