2007 senesinde Ankara escort bayanların işgücüne katılım
oranı %24,8, kadın istihdam oranı ise %22,2’dir. Avrupa Birliği ülkeleriyle
karşılaştırıldığında bu oranın nihai derece düşük meydana geldiği
görülmektedir. 2007 yılında istihdama dahil olan bayanların %38’i, kırsal
meydanda ise % 77’si bedava escort işçisi konumundadır. 2007 senesinde
istihdamda bulunan 100 kadından 64’ü rastgele bir toplumsal güvenlik
müessesenine kayıtlı olmaksızın çalışmakta, bunlarında yüzde 59’unu bedava escort
işçisi olarak çalışan kadınlar oluşturmaktadır. Fiyatlı veya aylıklı çalışan
bayanların yüzde 22’si, gündelikli olarak çalışan kadınların yüzde 94,5’i,
işveren bayanların yüzde 29’u, kendi adına çalışan bayanların yüzde 92’si
rastgele bir sosyal güvenlik müessesenine ilişkili olmaksızın çalışmaktadır
(KSGM, 2009). 2008 senesinde ise bayanların %34,4’ü bedava escort işçisi olarak
çalışmaktadır. Fakat bedava escort işçiliği kent ile kır aralarında kocaman
değişiklikler barındırmaktadır. Tarımda çalışan bayanların %75’i bedava escort
işçisi iken, şehirde www.escortsinnc.com
istihdama katılanların yalnızca %0,05’i bedava escort işçisidir.6 Kırsal
istihdamın azalmasıyla beraber kadın istihdamında bedava escort işçiliğinin azalacağı
öngörülebilir. Bu azalışın kendiliğinden şehirsel alanlarda bayanın işgücüne
katılımını artıracağını ise beklememek gerekmektedir. Ankara escort durumu hazırda meydana gelen, kırdan kopan bayanın
şehirde haneye kapanması veya imalatın dışına düşmesidir. Bunun gerisinde
ataerkil şekillenişin ev dışarısında çalışmayı olumsuzlayan bakışı civarı,
uygun iş arama umudunun olmaması, bir yabancı söylemle Ülkemiz ekonomisinin
yeteri kadar düzeyde istihdam yaratmaması yer almaktadır7. Kayıt dışı istihdamda
bayanlar amaçlı mühim bir sıkıntı sahasını teşkil etmektedir. 2000 senesinde
kayıt dışı istihdam kırsal kesimlerde yüzde 73,8 şehirsel yerlerde yüzde 28,8 iken,
2007 senesinde kayıt dışı istihdam kırsalda yüzde 66,6 ( bayanlarda yüzde
89,bir; erkeklerde yüzde 55,3) ve şehirsel yerlerde yüzde 33,4’dür. 2008 Aralık
bilgilerine yönelik ise, toplamında kadın istihdamının yüzde 58’i kayıt dışı
çalışmaktadır. Erkeklerde bu oran yüzde 38’dir. Yeniden ev eksenli-fason
personelin kocaman bir kısmını bayanlar oluşturmaktadır. Ev eksenli iş
toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretilmesi, a-tipik istihdam biçimlerinin
yaygınlaşması mananında da önemli bir meseledir. Bilhassa üniversiteli escort öğrenim seviyeyi düşük meydana gelen bayanlar
hanede yaptıkları veya dışarıda birden çok saat http://www.escortsinnc.com/ankaradaki-universiteli-escort-kizlar/
çalıştıkları işleri tercih etmektedir. Böylece ev ile escort yaşamı
uyumlaştırmaktadırlar. Ev eksenli çalışma ile kısmi saatli iş biçimleri az
vadede ciro yoksulluğunu azaltsa da uzun vadede yoksulluğun kalıcılaşmasını
eşliğinde getirebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here