994132_487614994706920_5302715249530132890_n

Mazlumder Suriyelilere yapılan eylemi kınadı
NEFRET SÖYLEMİNE VE AYRIMCILIĞA HAYIR
Mazlumder Şube binasında yapılan basın açıklamasında Gaziantep Mazlumder Şube Başkanı Avukat Sabri Sayan, Suriyeli mültecilere karşı yapılan eylemlerin yanlış olduğunu, halklar arasında tahrik edici ve düşmanlık tohumlarını ekecek faaliyetlerin başlangıcı olacağını belirttiSon günlerde ilimizde kaygı ve endişe ile izlediğimiz gelişmeler olmaktadır. Bunların başında yaklaşık dört yıldır savaş nedeniyle ülkelerinden kaçmak zorunda kalan Suriyeli mültecilere karşı geliştirilen tutumdur. Ülkelerinde devam eden savaş nedeniyle canlarını kurtarmak için ülkemize sığınan ve çok zor şartlar altında hayatlarını idame ettiren mültecilere bir de Gaziantep’ten ”Suriyelileri istemiyoruz, Susma haykır, Suriye’ye hayır” şeklinde eylem yaparak Belediye binasına yürüyen vatandaşlar Suriyeli mültecilerin acılarının katlanmasına neden olmuştur.

Bir yandan hamiyetli kişi ve kuruluşlar üstün bir gayretle zor durumda kalan bu insanların sorunlarına koşup insani, İslami, komşuluk ve akrabalık görevini yerine getiriyor. Dul, yetim, hasta, yaralı, evsiz, yiyecek ve giyeceği olmayan bu insanların acısını hafifletmeye çalışıyor.
Diğer yandan; Suriye yönetiminin yönlendirdiği şüphesini üzerinde taşıyan veya iç karışıklık çıkarmak isteyen birtakım ırkçı, çıkarcı kişi ve gruplar yapılan yardımları engellemeye çalışıyorlar. Münferit bazı olayları bahane ederek ortaya çıkan bu çevreler, aslında başından beri bu tutumlarını sürdürüyorlar.Bazı kişilerin işledikleri suçlardan dolayı felakete uğramış ve ülkemize sığınmış Suriyeli ailelere suçlu muamelesi yapmaya çalışıyorlar.
Unutmayalım ki; suçu işleyene ceza verilir, onun yerine başkasının cezalandırılması adalet değil, zulümdür. Bu tepkileri gösterenler iyi niyetli ise;suçluları tespit edip ilgili yerlere duyursunlar. Suçsuz insanları mahkum etmesinler.
Gazintep’te yapılan bu eylem aynı zamanda nefret suçu kapsamına girmektedir ve cezai karşılığı vardır: Türk Ceza Kanununa göre: ”Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”.
Türkiye halkının misafirperverliğini her fırsatta dile getirenler bu son yapılan eylemle misafir düşmanı ve yabancı düşmanı olduklarını göstermişlerdir. Özellikle içinde bulunduğumuz Ramazan ayının ruhuna aykırı bir tutum sergilemişlerdir. Gaziantep halkının bunu tasvip etmediğini herkes yakından bilmektedir.
Gaziantep’in yanlış tanınmasına neden olan bu hareketlere karşı yetkililerin, kurumların,kuruluşların ve sivil toplumun tepki göstermesi gerekir.
Eyleme katılanların ileri sürdüğü iddialar kitlesel olmayıp kişisel bazda kalmış münferit olaylardır. Gaziantep Valiliğinin basına yansıyan açıklamalarında bunu görmek mümkündür. Suriyelilerin işledikleri suç oranları gösterildiğinin aksine son derece düşüktür. Bundan dolayı zaten büyük mağduriyet yaşayan bir kitleyi suçlu göstermek insafla, izanla ve vicdanla bağdaşmaz. Kin ve nefretle hareket eden bir gurubun Gaziantep’in tümünü temsil etmesine izin verilemez.

Sonuç olarak; Suriyeli mültecilere karşı yapılan bu tür eylemlerin yanlış olduğunu, halklar arasında tahrik edici ve düşmanlık tohumlarını ekecek faaliyetlerin başlangıcı olacağını belirterek, MAZLUMDER olarak tüm halkı sağduyulu olmaya davet ederken, yetkililerin de bu tür eylemlere karşı önlem almalarını talep ediyoruz.

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here