image006Mehmet Dal `Nurdağı`ndaki Aşiretler`i yazdı…

ANTEP PRESS – Nurdağı

NURDAĞI`NDAKİ AŞİRETLER

Mehmet Dal

Aşiret: Arapça bir kelime olup “kabile” karşılığı kullanıldığı gibi kabilenin altında daha küçük bir topluluğu da ifade etmektedir.
Nurdağı’nda 5 mahalle 2 kasaba 32 köy ve 24 mezraına serpilmiş 37 aşiret yaşamaktadır.

1. Celikan(Celkan, Çelikan, Celikanlı, Celkanlı) Aşireti: Bu aşiret Karaköse (Ağrı), Doğubeyazıt dolaylarından gelmiştir. Derviş Paşa zamanında iskana tabi tutulmuşlardır. Önceleri göçebe hayatı yaşıyorlardı. Malatya Çiti Çemen Yaylası yaylalıkları, Hamuk(Amik) Ovası Kışlalıklarıydı. IV. Murad’la birlikte Bağdat Seferine katılıp, yararlılıklar gösteren aşireti, IV. Murat manevi torunluğuna kabul etmiştir. Bilinen en eski reisi Köse Nidar’dır.
Ankara Haymana; Konya Cihanbeyli, Adıyaman Çelikhan’a kadar yayılan aşiret Nurdağı’nda da Sakarat(Emirler), Kırışkal, Yaylacık, Katrancı(Torunlar), Gedikli, Kömürler, Gözlühöyük, Toplamalar, Balıkalan, Mesthöyük, Belpınar, İncegedik(Kürdikanlı) ve Nurdağı merkezde yaşamaktadırlar.

2. Atmalı Aşireti: Rışvan boyunun bir kolu olan Atmalı Aşireti, İran Horasan’ında kalmış. Mecusilik ve Zerdüştlük tesiri altında kalarak eski dinleri olan Şamanizmi de bırakmayarak İslam dinine geçmişlerdir. Anadolu ya geldiklerinde tamamı alevidir. Ağrı, Patnos, Van, Çaldıran, Muş, Siirt dolaylarında Atmanaki ve Utman olarak bilinirler. Anadolu’daki ilk yerleşim yerleri Malatya Doğanşehir ilçeşi Harapşehir Köyü’dür. Nurhak dağları yaylalıklarıdır. Adıyaman Besni, Gölbaşı, Pazarcık, Elbistan, İslahiye bölgesine kadar uzanmışlardır. 1848-1850 yıllarında buralara yerleşmişlerdir. Şu anda Atmalı Köyü, Yaylacık Köyü, Ataköy (Hortlar), Künesler, Tandırlı, Sakçagözü, Yenipınar Mahallesi ve Şatırhöyük te yaşamakta olup, Atmalı Köyü ve civarında oturan Atmalılar Kolugan, Kurmançça ihtiyarlar (ihtiyar heyeti) manasındadır. Yani, Atmalı Aşiretinin en yaşlı ve saygın olanları bu köye yerleşmişlerdir.
Atmalı Aşireti 12 oymaktır. 6 oymak alevi, 6 oymak sünnidir.
Sünni oymaklar; Ketüler, Sadakalar, Karalar, Kızkapanlı, Ağcalar, Karahasan uşağıdır.
Alevi oymaklar; Tilkili, Kizirli, Haydarlı,Turuşlu, Kabalar ve Mahkanlıdır. Bu alevi oymaklardan Kabalar ve Mahkanlılar Sünnileşmişlerdir.

3. Yörük Aşiretleri: Yörük’ün manası; Türkçe ve yabancı sözcüklerde göçebe Türkmenidir. Türkistan’da konuşulan Türkçelerde ve eski Osmanlıca’da yüvrük kelimesi güçlü ve atılgan manasına gelir. Horasan’da Makedonyalı İskender’in ordusuna tek başlarına karşı geldikleri için Salur’lara da yüvrük adı verilir. Salurlar bu adı Anadolu’ ya getirdiler.
Türkmen kelimesi, Türk-İmandan türemiştir. Oğuz Türkleri’ne müslüman olduktan sonra bu ad verilmiştir.
Bozoklar Türkistan dan 11. Asırda gelip Yozgat Yöresine yerleşmişlerdir. Bunların bir kısmı ayrılıp Halep ve Şam’a yerleşmişlerdir. Bilahare 17. Yy da IV. Murad’ı Bağdat Seferi dönüşünde bunların çoğunu beraber getirip Anadolu’nun sıcak güney bölgelerine iskan ettirmiştir. Bunlara Anadolu da genel olarak Arapçi, Arapgir, Saçıkara ve Hayta yörükleri denmiştir. Hatta Atatürk’ün soyu bile 15. Asır başında Konya yöresinden Makedonya’ya göç eden Koca yada Kocacık yörüklerinden olduğu iddiası vardır.
Yeni Osmanlılar, Osmanlı Padişahlarının boyundan(Karakeçili) olup imparatorluğun sonuna doğru gelenlerdir.
Tekeli Türkmenleri, İran, Horasan, Türkmenistan ile Afganistan sınır bölgesinde şu an yaşayanlardan olup Anadolu ya ilk gelen Türkmenlerdendir. Alparslan’ın askerlerinin çoğu Tekeli idi. Akarmanyarış atları dünyada emsalsizdir.
Yörüklerin geçim kaynakları genellikle hayvancılık olduğu için sık sık yurt değiştirirlerdi. Yaylalıkları Toroslar, Kışlalıkları Güney sahilleri idi. Suyu sert insan oldukları için devlete sık sık baş kaldırırlardı. Bu yörükler içinde özellikle Haytalar Kıbrıs’a sürgüne gönderilmişlerdir. Kıbrıs’a varmadan gemiyi ele geçirerek Mersin dolaylarına gelirler. 1900’lü yıllardan sonra kan davası dolayısıyla Nurdağı ve civarına yerleşmişlerdir.
Şu anda Hayta ve diğer yörük aşiretleri Sayburun, Noğayler ve Nurdağı merkezde ikamet etmektedirler.

4. Elbidi Beş Aşireti: Aslen Suriye Haleplidirler. Büyük bir çoğunluğu Gaziantep merkezdedir. İlçemizde ise, merkez ve Sakçagözü Beldesinde ikamet etmektedirler.

5. Harzi Aşireti: Bu aşiretin Batman dolaylarından geldiği bilinmektedir. Şu anda Sakçagözü’nde yerleşiktirler.

6. Hiya Aşireti: 1970’li yıllardan Batman Sason’dan gelmişlerdir. Sakçagözü’nde yerleşiktirler.

7. Beziki Aşireti: Şanlı Urfa Bozova’dan 1900’lü yıllarda Kilis Elbeyli dolaylarına gelmişlerdir. Nurdağı’na ise 1940’lı yıllarda gelen aşiret Nurdağı merkez, İncirli ve Sayburun’da yerleşiktirler.

8. Barazi Aşireti: 1930’lu yıllarda Urfa Suruç dolaylarından gelmişlerdir. Toplamalar ve Kırışkal Köylerinden ikamet etmektedirler.

9. Buruki Aşireti: Ağrı Daşlıçay, Van, Muradiye, Gürpınar ve Çaldıran dolaylarında 1924 yıllarında gelmişlerdir. Kömürler, Kırışkal ve Gözlühöyük Köylerinde ikamet etmektedirler.

10. Gıdorni Aşireti: Batman Sason dolaylarından gelmişlerdir. 1978’li yılların başında Sakçagözü’ne yerleşmişlerdir.

11. Badıka Aşireti: 1980’li yıllarda Diyarbakır’dan Sakçagözü’ne gelmişlerdir. Halen Sakçagözü’nde ikamet etmektedirler.

12. ÇUKURİ AŞİRETİ: Muş Malazgirt dolaylarından gelmişlerdir. Nurdağı merkezde ve Sakçagözü’nde yerleşiklerdir.

13. Ketü Aşireti: Atmalı Aşireti bir oymağı olan Ketüler 1800’lü yılların başında Urfa dolaylarında gelmişlerdir. Şu anda Beydilli; Şaturhöyük, Sakçagözü, İkizkuyu, Doğan Obası ve Keçikuyu Obasında yerleşiktirler.

14. İrfazlı Aşireti: Antakya dolaylarından gelmişlerdir. Önceleri Kırıkhan ve Bayraktepe civarına yerleşmişlerdir. 1960’lı yıllarda İkizkuyu ve Atmalı köylerine yerleşmişle

15. Naim Aşireti: Aslen Suriye kökenlidirler. Nurdağı merkez, Naimler, Hocalar,Yalangoz, Sakçagözü ve İncirlide yerleşiklerdir.

16. El Ammar Aşireti: Suriye kökenlidirler. 1953 yılında Kilis’in Elbeyli dolaylarından gelmişlerdir. İlçemiz İçerisu köyünde yerleşiktirler.

17. El Hasan Aşireti: Suriye kökenlidirler. Gaziantep’in Kılcanlı, Yılanlı, Bidevir köylerinden 1952 yılında gelmişlerdir. İlçemiz İçerisu, Gençobası ve Dörtevlerde yerleşiklerdir.

18. Caberli Aşireti: Suriye kökenlidirler. 1957 yıllarında ilçemiz İçerisu köyüne yerleşmişlerdir.

19. Elbeacuz Aşireti: Suriye kökenlidirler. 1953 yıllarında ilçemiz İçerisu köyüne yerleşmişlerdir.

20. Şıhhaneler Aşireti: 1950’li yıllarda Muş dolaylarından gelmişlerdir. Nurdağı merkezde yerleşiklerdir.

21. Sinemilli Aşireti: Sivas dolaylarından gelmişlerdir. Şaturhöyük’te yerleşiklerdir.

22. Bozdağ Aşireti: Adıyaman Gölbaşı dolaylarından gelmişlerdir. Şatırhöyük’te yerleşiktirler.

23. İraşol Aşireti: 1973 yıllarında Elazığ dolaylarından gelmişlerdir. Nurdağı merkezde yerleşiklerdir.

24. Karabacaklı Aşireti: Amasya dolaylarından gelmişlerdir. Esenyurt Mahallesinde ikamet etmektedirler.” Karabacaklının Sidiğine basan uyuz olur” sözü meşhurdur.

25. Çalgıcı Aşireti: Yıllarca göçebe hayatı yaşamışlardır. 1957 yılında İslahiye ye yerleşmişlerdir. 1970’li yıllardan sonra Nurdağı’na yerleşmişlerdir.

26. Horzum Aşireti: 1940’lı yıllarda Ege dolaylarından gelmişlerdir.Nurdağı merkezde yerleşiktirler.

27. Bereketliler Aşireti: Nereden geldikleri hakkında aydınlatıcı bilgi olmadığı halde Suriye kökenli oldukları sanılmaktadır. Toplamalar, İncegedik ve Gözlühöyük te yerleşiktirler.

28. Çerkez Aşireti: Kafkas kökenlidirler. İlçemiz Çakmak, Noğayler ve Danacık ta yerleşiktirler.

29. Honanlı Aşireti: Antalya yöresinden gelmişlerdir. Büyük bir kısmı Ankara Polatlı civarına iskan edildikleri halde birkaç aile Nurdağı merkezde yerleşiktir.

30. Tereki Aşireti: Orta Asya’dan Yozgat dolaylarına, oradan Urfa ve Antep dolaylarına gelmişlerdir. 1942 yılında Yaylacık Mezrasına yerleşmişlerdir.

31. Tirkenli Aşireti: Ankara Haymana dolaylarından gelimişlerdir. İlçemiz Terken köyünde ikamet etmektedir.

32. Geys Aşireti: Suriye kökenlidirler. Nurdağı merkezde ikamet etmektedirler.

33. Lihep Aşireti: Suriye kökenlidirler. Nurdağı merkezde yerleşiktirler.

34. Demelha Aşireti: Suriye kökenlidirler. Nurdağı merkezde yerleşiktirler.

35. Karaşıhlı Aşireti: Horasan’ da Barak dolaylarına gelmişlerdir. 1962 yılında ilçemiz İçerisu köyüne yerleşmişlerdir.

36. Delkanlı Aşireti: İslahiye dolaylarından gelmişlerdir. Nurdağı merkezde yerleşiktirler.

37. Pirnik Aşireti: Suriye kökenlidirler. Sakçagözü Beldesi’nde ikamet etmektedirler.

2 YORUMLAR

  1. Burda yazanların % 75i sallama. Örnegin Terken köyü Türk köyüdür ve Tırkenli Kürt aşiretiyle hiçbir ilgisi alakamiz yok. Incirli köyüde Arap ama burda Kürt Beziki aşireti yazıyor. Sallayacaksanız adam gibi sallayın.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here