İMECE, ODTÜ’ deki gelişmelerden dolayı bir açıklama yaptı.

IMG_20150325_164103

 

Emek sömürüsü, küresel kapitalizm, küresel emperyalizm ve dahi bunların yerel uzantılarına karşı halkla ve halkın değerleriyle barışık bir mücadele verebilmek soldan bazı kesimler için çok uzak bir ideal anlaşılan. Bazı kesimler diye ayrım yapmak zorundayız çünkü sol gibi genel bir kategori içinde tümünü mahkûm etmek hakkaniyete uygun olmayacak ve tüm müslümanlara IŞİD yaftası yapıştıran ODTÜ deki zevat ile aynı hataya düşülmüş olacaktır. 

 

Asıl derdinin emek ve adalet mücadelesi mi, yoksa halkın dini değerleriyle hesaplaşmak mı olduğu konusunda kendini dahi anlayamamış, damarlarına zerkedilen jakoben zehrin etkisini bir takım sosyalist argümanlar nezaretinde karşıtına şiddete dönüştürmüş bir zihniyet ODTÜ’de tersten IŞIDçilik oynuyor. Ders almıyor. Ders veremiyor. Halkla ve halkın değerleriyle barışık bir mücadeleyi, sokakta bir yaşam tarzını örgütlemeyi, dayanışmayı ve gönüllere hitab etmeyi beceremediği için sloganlara, jargonlara, ideolojik şablonlara hapsettiği kuru bir hamaseti mücadele vermek zannediyor. Var kalmak ve diri olmak için de düşmana ve şiddete ihtiyacı var. Bilindik, artık saman tadı veren ve bu ülkedeki emek ve adalet mücadelesini egemenler lehine zaafa uğratan bir kısır döngü.

 

Bu zevata nasihat etmeyi kendini solda gören vicdan ve sağduyu sahibi kanaat önderlerine bırakıyor ve ODTÜ’lü müslüman öğrenci kardeşlerimize sesleniyoruz:

 

Arkadaşlar meşru müdafa ve nefs-i müdafa hakkınızı kabul etmekle ve bu hakkınızı fiiliyata dökecek kudret ve cesarette olduğunuzu bilmekle birlikte son kerteye kadar sabır ve metanetinizi korumanızı rahmet, merhamet ve adalet dini İslamın insanı taşıdığı olgunluğu herkese göstermenizi salık veriyor, hemen her kesimde bulunup kan ve çatışmadan beslenen kışkırtıcılara karşı uyanık olmanızı tavsiye ediyoruz. Rabbimizden Taif dönüşü Peygamberine nasib ettiği duayı ve vakarı size de nasib etmesini diliyoruz: “Rabbim onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyor.”

 

Son olarak İmece Kültür ve Düşünce İnisiyatifi olarak hiçbir kesimle kin, düşmanlık ve kör dövüşü peşinde olmadığımızı belirtiyor ve inancımızı bir kez daha yineliyoruz ki, yaşanası güzel bir gelecek, kendinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bağnazlar tarafından değil, kendi kimliğinden vazgeçmeden farklı olanla adalet ve insaniyet temelli bir diyaloğu kurabilenler ve şiddet göstermede değil hayırlarda yarışmayı başaranlar tarafından kurulacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here