OKULLARDA İSTİŞARE KÜLTÜRÜ YOKTUR

Okullar hem üst bürokratik hem de  maalesef kendi bürokratik anlayışından kurtulmuş değiller. Aslında okul yöneticilerinin yetkileri sınırlı olmasına rağmen bir türlü istişare kültürüne yönelmemeleri onları bürokratik anlayıştan uzaklaştıramıyor. Dolayısıyla bürokratik anlayışta olan okul lideri ise bu çağda etkili bir yönetici olamaz. Okullarda eğitim eski sınıf yönetimi kuralları ile gitmiyor. Yeni Z kuşağı nesli kaybolma riski ile karşı karşıya .

Okullar öğretim alanının yanında başka alanlarda yatırım yapmak zorundadır .Okullar çocukların karakterinin kaybedilmesini önleyecek yeni stratejiler geliştirmelidir .Güven temeline dayalı sosyal sermayesi ve moral kültürü güçlü olan okullar, geleceğin tercih edilen okulları arasında yer alacaktır .Her okul türünün kendine ait bir eğitim ekolünün olması mesela: imam hatip liselerininin adı din liseleri olmalı.

Bu okulların, insanların bilinçaltlarndaki, buradan mezun olanların ölü yıkayıcısı, mevlit okuyan sesi güzel imam algısından kurtaramayız. Yoksa bu okullarda din kültürü ile ilimleri çatıştırıp dini kültürü ve zayıflatma gayesi güdülür. Meslek liselerinin bir ekolünün olması gibi. Birbirine benzeyen okullar zamanla özelliğini kaybetmektedir. Eğitimi okulun dışına taşımak mesala çocuklar bir dersi yada bir günü müzede işleyebilirler. Yine bir günü kütüphanede işleye bilirler. Yine camide ya da tarihi bir mekanda bir günün dersini işleyebilirler.

                                                                                                          AKADEMİK EĞİTİMCİLER DERNEĞİ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here