iste_mutlu_olmanin_bilimsel_formulleri_h8360

İl Düzeyinde Yaşam Memnuniyeti, 2013 sonuçlarına göre Erzurum’da yaşamından memnun olduklarını beyan edenlerin oranı yüzde 65.7 olarak kaydedildi. Orta derecede mutlu olduklarını belirtenlerin oranı yüzde 23.7 olurken, mutsuz olduklarını ifade edenlerin oranı yüzde 10.6 olarak bildirildi.

ERZURUM METROPOLLERİ GERİDE BIRAKTI
Erzurum mutluluk düzeyi yüksekliği bakımından Konya, Manisa, Yalova, Eskişehir, Bursa, Samsun, İstanbul, İzmir, Ordu, Kayseri, Gaziantep, Trabzon, Kocaeli, Denizli, Tekirdağ, Ankara, Edirne, Aydın, Adana, Mersin, Muğla, Hatay, Antalya, Diyarbakır ve Osmaniye gibi büyük illeri geride bıraktı. Türkiye sıralamasında mutluluk düzeyi en düşük olan il Tunceli olarak kaydedildi.
İLK SIRADA SİNOP VAR
Türkiye’de mutluluk düzeyinin en yüksek olduğu il yüzde 7.7’lik oranla Sinop olurken bu ili yüzde 76.4 ile Afyonkarahisar, yüzde 75.9 ile Bayburt, yüzde 75.5 ile Kırıkkale, Yüzde 73.8 ile Kütahya, yüzde 73.5 ile Çankırı, Yüzde 72.8 ile Düzce, yüzde72.3 ile Uşak, yüzde 71.7 ile Siirt, yüzde 71.4 ile Şırnak,yüzde 70,7 ile Balıkesir izledi.
HAKKARİ BİRİNCİ, ERZURUM İKİNCİ
Doğu Anadolu Bölgesinde mutluluk düzeyinin en yüksek çıktığı il yüzde 70.6’lık oranla Hakkari oldu. Bu ili yüzde 65.7 ile Erzurum, yüzde 64.6 ile Erzincan, yüzde 60.7 ile Ardahan, yüzde 60.1 ile Ağrı, yüzde 596 ile Iğdır.yüzde 69.5 ile Bingöl, yüzde 59.1 ile Bitlis, yüzde 58.7 ile Van, yüzde 56.5 ile Kars, yüzde 54.7 ile Muş, yüzde 53.9 ile Malatya, yüzde 71.7 ile Elazığ ve yüzde 42.0 ile Tunceli izledi.
İL DÜZEYİNDE YAŞAM MEMNUNİYETİ, 2013
Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2013 yılında ilk defa il düzeyinde yapıldı. İlki 2003 yılında Hanehalkı Bütçe Anketi’nde ek bir modül olarak uygulanan 2004 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2013 yılında ilk defa il düzeyinde yapıldı. Araştırma kapsamında, Türkiye genelinde 125 720 haneye gidilerek, 18 ve daha yukarı yaştaki 196 203 birey ile yüz yüze görüşme yapıldı. Genel kamu hizmetleri altında yer alan belediye hizmetleri sonuçları, il sınırları içindeki bütün belediyelerin hizmetlerini kapsamıştır.
EN MUTLU İL SİNOP
Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında yüzde 59 olarak tahmin edildi. Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranının en yüksek olduğu il, yüzde 77,7 ile Sinop ili oldu. Sinop’u sırasıyla takip eden iller; yüzde 76,4 ile Afyonkarahisar ve yüzde 75,9 ile Bayburt oldu. Mutlu olduğunu beyan eden birey oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 42 ile Tunceli olduğu gözlendi.
Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Türkiye genelinde evli bireylerin yüzde 61,3’ü ve evli olmayanların yüzde 53,6’sı mutlu olduğunu beyan etti. Evli bireylerin mutluluk oranının en yüksek olduğu il yüzde 80,5 ile Sinop, en düşük olduğu il ise yüzde 43,2 ile Tunceli oldu.
KENDİLERİNİ EN ÇOK AİLELERİNİN MUTLU ETTİĞİNİ BELİRTENLERİN BULUNDUĞU İL KARAMAN
Türkiye genelinde kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 73’ tür. Bu oranın en yüksek olduğu il yüzde 83,6 ile Karaman, en düşük olduğu il yüzde 59,7 ile Muş oldu. Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 68 olup, bu oranın en yüksek olduğu il yüzde 84,3 ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu il ise yüzde 52,7 ile Mardin oldu.
KENDİ GELECEKLERİNDEN EN UMUTLU İL BALIKESİR
Türkiye genelinde bireylerin yüzde 77’si kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan etti. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranının en yüksek olduğu ilk 3 il yüzde 86 ile Balıkesir, yüzde 85,8 ile Isparta ve yüzde 85,5 ile Bolu oldu. Bu oranın en düşük olduğu 3 ilin ise, yüzde 64 ile Diyarbakır, yüzde 67,2 ile Tunceli ve yüzde 69,6 ile Düzce olduğu görüldü.
SAĞLIK HİZMETLERİNDEN EN YÜKSEK MEMNUNİYETİN OLDUĞU İL ISPARTA
Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 74,7 olup bu oranın en yüksek olduğu il yüzde 89,1 ile Isparta, en düşük olduğu il yüzde 54,6 ile Hakkâri oldu.
Türkiye genelinde asayiş hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 79,4 olup, asayiş hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il yüzde 94,9 ile Artvin, en düşük olduğu il ise yüzde 58,9 ile Şırnak oldu.
Türkiye genelinde ulaştırma hizmetlerinden memnuniyet, yüzde 76,4 olup ulaştırma hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il yüzde 94,2 ile Afyonkarahisar’dır. Bu oranın en düşük olduğu il ise yüzde 50,2 ile Hakkâri oldu.
Eğitimhizmetlerinden memnuniyet oranı, Türkiye genelinde yüzde 69,7’dir. İl düzeyinde bakıldığında eğitim hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il yüzde 88,9 ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu il ise yüzde 48,2 ile Hakkari oldu.
Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden memnuniyet oranı Türkiye genelinde yüzde 69,6 olup, bu oranın en yüksek olduğu il yüzde 89,5 ile Uşak, en düşük olduğu il ise yüzde 34,8 ile Şırnak oldu.
ADLİ HİZMETLERDEN MEMNUNİYET ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL KAHRAMANMARAŞ
Adli hizmetlerden memnuniyet oranı, Türkiye genelinde yüzde 52,8 olup bu oranın en yüksek olduğu il yüzde 84,5 ile Kahramanmaraş, en düşük olduğu il ise yüzde 28,8 ile Burdur oldu.
ÇÖP TOPLAMA HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYETİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL ESKİŞEHİR
Türkiye genelinde belediyelerin “çöp ve çevresel atık toplama” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 73,3’tür. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il yüzde 86,5 ile Eskişehir, en düşük olduğu il ise yüzde 33,1 ile Iğdır oldu.
KANALİZASYON HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYETİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL KASTAMONU
Türkiye genelinde belediyelerin “kanalizasyon” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 70,3’tür. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il yüzde 82,6 ile Kastamonu, en düşük olduğu il ise yüzde 28,8 ile Hakkari oldu.
ŞEBEKE SUYU HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYETİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL İSTANBUL
Türkiye genelinde belediyelerin “şebeke suyu” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 73’tür. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il yüzde 86,8 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise yüzde 30,6 ile Hakkari oldu.
Türkiye genelinde belediyelerin “toplu taşıma” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 63,8’dir. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il yüzde 78,8 ile Karaman, en düşük olduğu il ise yüzde 23,5 ile Hakkari oldu.
YOL/KALDIRIM HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYETİN EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER KASTAMONU VE MANİSA
Türkiye genelinde belediyelerin “yol/kaldırım yapımı” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 59,7’dir. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu iller yüzde 76,1 ile Kastamonu ve Manisa, en düşük olduğu il ise yüzde 21,4 ile Kilis oldu.
KASTAMONU İLİ YEŞİL ALANLARIN MİKTARINDAN MEMNUNİYETİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL
Türkiye genelinde belediyelerin “yeşil alan yaratma” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 57,1’dir. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il yüzde 82,3 ile Kastamonu, en düşük olduğu il ise yüzde 22,5 ile Batman oldu.
ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLERDEN MEMNUNİYETİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL MANİSA
Türkiye genelinde belediyelerin “engellilere yönelik” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 48,9’dur. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il yüzde 71,3 ile Manisa, en düşük olduğu il ise yüzde 14,5 ile Siirt oldu.
YOKSULLARA YARDIM HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYETİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL MANİSA
Türkiye genelinde belediyelerin “hasta ve yoksullara yönelik” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 53,3’tür. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il yüzde 73,4 ile Manisa, en düşük olduğu il ise yüzde 15,3 ile Siirt oldu.
IŞIKLANDIRMA HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYETİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL AMASYA
Türkiye genelinde belediyelerin “ışıklandırma” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 74,1’dir. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il yüzde 89,4 ile Amasya, en düşük olduğu il ise yüzde 26,7 ile Hakkari oldu.
SOKAK LEVHALARI HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYETİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL AMASYA
Türkiye genelinde belediyelerin “sokak levhaları” hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 72,7’dir. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il yüzde 88,7 ile Amasya, en düşük olduğu il ise yüzde 32,3 ile Hakkari oldu.
AB ÜYELİĞİNE DESTEK VERECEĞİNİ BELİRTENLERİN ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL HAKKARİ
Türkiye genelinde Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin birey yaşamına olumlu etkisinin olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 37,1’dir. Bu oranın en yüksek olduğu il yüzde 75,9 ile Hakkari, en düşük olduğu ile ise yüzde 18,1 ile Burdur oldu.
Türkiye genelinde Avrupa Birliği (AB) üyeliği için referandum yapılması durumunda üyelik yönünde oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 46,5’tir. Bu oranın en yüksek olduğu il yüzde 78,1 ile Hakkari, en düşük olduğu il ise yüzde 23 ile Şırnak oldu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here