Fıtrat; İnsanın yaratılıştan gelen özellikleridir.  

Bir şeyin başlangıcında yarmak, kazmak anlamına gelen ve “fatr” kökünden türemiş olan fıtrat kelimesi, “ilk yaratılış” manasına gelir.

İbni Manzur Lisanul arab adlı esrinde “fıtrat”ı şöyle tanımlar: Yaratılış, yapı, karakter, tabiat, mizaç,

Muhiddin İbni Arabi “fıtrat” sözcüğüne “bir şey üzerine yaratılmak” manasını vermektedir.

Allah insanı topraktan yaratmış ona kendi ruhundan üflemiştir.

Yazının devamını http://www.anteppress.com/fitratin-ilahi-yani-kamil-insan-olmak/ linkinden okuyabilirsiniz…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here