Gaziantep için artık yeni şeylerin söylenmesi gerekiyor. Kentin realitesinden her geçen gün uzaklaşan Antep romantizminin bir kenara bırakılarak, kentin gerçek sorunları ile yüzleşilmesi gerekiyor.


Bireyi ve yaşam pratiklerini tek tipleştiriyor modern zamanlar. Aynı cümlelerle  başlıyor insanlar en özel sohbetlere. Aynı şaşkınlık ifadeleri beliriyor yüzlerde ve aynı şekilde gülüyoruz. Aynı tip evlerde yaşayıp, aynı ritüelleri tekrar ediyoruz. Her şeyin bu kadar aynılaştığı bir dünyada farklılıklardan dem vurmak, özgünlük bile bir ticari nesne. Bir imaj meselesi sadece.

Şehirler de tek tipleşiyor. Ne yazık ki, büyük alışveriş ve eğlence merkezlerinin varlığı, yalnızlığın itinayla gizlendiği steril ortamlar sunması yeterli oluyor “iyi bir şehri” tanımlamamıza. Her şehir kendi ruhunu kabzederek, daha modern, “yaşanılır” bir şehir oluyor. Kendine ait olanı/ruhunu görsel bir nesneye dönüştürerek örtüyor ruhsuzluğunun çirkinliğini.
Gaziantep’te bu süreçten fazlası ile alıyor payını. Her geçen gün büyüyen ve kozmopolitleşen yapısı ile hızla dönüşüyor. Bir yandan sanayi ve ticarette yarattığı büyük ivme ve kazanımlarla kendi sınırlarını zorlayan bir şehir hüviyetini kazanırken,  öte yandan kendi içinde farklılaşan, dönüşen sosyal ve kültürel bütünlüğünü kaybediyor. Hızla büyüyen, homojenliğini kaybeden Gaziantep, bir kimlik sorunu ile karşı karşıya. Bir yanda “Antepliliği” yeme içme olarak algılayan, kendi kültürlerini “kutsayarak” , diğerlerini “ötekileştiren” azınlık durumundaki “asıl Antepliler”  öte tarafta bu şehirde yaşayıp, bir türlü kendini buraya ait hissetmeyen, ama bu şehirden vazgeçmeyen çoğunluk.
Gaziantep için artık yeni şeylerin söylenmesi gerekiyor. Kentin realitesinden her geçen gün uzaklaşan Antep romantizminin bir kenara bırakılarak, kentin gerçek sorunları ile yüzleşilmesi gerekiyor. Sadece bu kentte doğanların değil, burada yaşayan, kendini bu kente ait hisseden herkesi içine alan bakış açısı ile tekrar yoğrulması gerekiyor yaşam pratiklerinin. Antep Press tamda bu noktadan hareketle tanımlıyor kendini.  Şehre ilişkin güzelliklerin paylaşıldığı, sorunların tartışıldığı, bir ortam oluşturmayı hedefliyor. Gaziantep’in ekonomik alanda attığı dev adımları sosyal ve kültürel alanlarda da atılarak, daha yaşanılır bir kent atmosferinin oluşması en büyük hayalimiz.
Antep Press’in gelişen Gaziantep’in tarihi ve kültürel zenginliğinden ilham alan, kapsayıcı bir söylem geliştirebilen bir mecra olması dileğiyle…

31.10.2009

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here