Gaziantep Valiliği, çocukların sokaktaki tehlikelere maruz kalmalarını engellemek, sömürülmelerinin önüne geçmek, eğitim almalarını sağlamak, istismar edilmelerini önlemek için bir dizi karar aldı. Valilik kararıyla, bundan böyle kent genelinde 18 yaşından küçüklere; içki, sigara, benzin, lastik, torpil, maytap, biber gazı, tiner, çakmak gazı satılamayacak, okula gitmeleri sağlanacak. Valilik, çocuklara yasak olan maddeleri satan işletmeler ile ebeveyn görevini yerine getirmeyen anne ve babalara Kabahatler Kanunu kapsamında 208 lira idari para cezası verileceğini bildirdi.

Gaziantep Valisi Erdal Ata, kent genelinde çocukların korunmasını esas alan bir dizi tedbir alındı. ‘Gaziantep genelinde çocukların korunması ve kamu esenliğinin sağlanması’ başlığıyla alınan kararlar kamuoyuna açıklandı. Valilik alınan kararın amacının çocukların sokağın türlü tehlikelerine maruz kalmalarını engellemek, ruhsal ve bedensel açıdan sömürülmelerinin önüne geçmek, eğitim haklarının engellenmesini önlemek, bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesine zararlı olacak biçimde aileleri ya da başka kişiler tarafından ihmal veya istismar edilmelerini önlemek için korunma haklarının uygulamaya konulmasını sağlamak olduğu ifade edildi. Kent genelinde yaşayan çocukların bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile güvenliğinin, çocuğun gelişimi açısından önem arz ettiğine vurgu yapılan karar ile çocukların aileleri ya da başka kişiler tarafından ihmal veya istismar edilmelerinin önlenmesi ve kamu esenliğinin sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

SATIŞI YASAKLANAN MADDELER

Kent sınırları içerisinde 18 yaşından küçük herkesi kapsayan Valilik kararında alınan önlemler ve satışı yasaklanan maddeler şu şekilde sıralandı:

“Kamu düzenini bozan ve sosyal hayatın akışına mani olan eylem ve davranış sergileyerek kamu görevlileri ve kolluk kuvvetlerinin hizmet vermesini aksatan, güvenlik algısını zedeleyerek panik ve korku uyandıran, ekonomik ve çalışma hayatının normal akışının aksamasına neden olan fiil ve hareketlerde bulunan çocukların veli ya da vasisi, çocuklarının bu tür eylemlerde bulunmasını önlemekle yükümlüdür. Okullardaki eğitim ve öğretimi engelleyen, aksamasına neden olan, boykot veya protesto eylemlerine katılan çocukların bu tür eylemlerde bulunmasını veli, vasi ya da yasal temsilcisi önlemekle yükümlüdür. Çocuklarını okula göndermeyen, okula kayıtlı çocuğunu eğitim yılı içerisinde okula devam ettirmeyen, bu hususta ihmali görülen ailelerin sorumlu birimler tarafından izlenmesi ve tebligat yapılmakla birlikte tekrarı halinde veya okula devamının sağlanamaması durumunda ilgili aileler hakkında yasal işlem yapılacaktır. İlimiz genelinde huzur ve güvenin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe veya benzeri kaplarla benzin, mazot, gaz gibi yanıcı maddelerin satılması yasaklanmıştır. Zorunlu hallerde yakıt almak isteyen kişinin kimlik fotokopisinin arka yüzüne kendi el yazısı ile adres ve telefon bilgileri yazılarak satış yapılacak, alınan belgeler süresiz olarak saklanacak, istenmesi halinde güvenlik güçlerine ibraz edilecektir. İlimiz genelinde yaşanan toplumsal olaylarda veya zaman zaman münferit olarak meydana gelen yol kapama eylemlerinde genellikle çocukların araç lastiklerini yakarak kamu güvenliği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri görüldüğünden, tüm lastik bayilerinin, tamircilerinin, diğer işyeri ve kişilerin çocuklara lastik satmaları, temin etmeleri ve muhafaza etmeden herkesin kolayca alabileceği şekilde bulundurmaları, bir yerden bir yere nakletmeleri yasaklanmıştır. Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla okullarımızda devam etmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerini olumsuz şekilde etkileyecek, toplumda panik ve korkuya sebep olacak oyun ve eğlence aracı olan patlayıcı torpil, maytap gibi maddelerin ayrıca kimyasal bileşiklerde içerebilen yakıcı yanıcı özelliği olan biber gazı, biber spreyi, göz yaşartıcı gazların 18 yaşından küçüklere satılması yasaklanmıştır. İlimiz sınırları içerisinde çocukları; içmek, solumak, koklamak yoluyla veya başka bir şekilde bağımlılık yapan zihinsel-bilinçsel faaliyetlerini, davranışlarını değiştiren, psikolojik etki gösteren aynı zamanda sağlıklarını bozan ve suça karışmalarına sebep olan sentetik-kimyasal çözücü ve yapıştırıcı nitelik taşıyan ve umum tarafından bilinen ürünler ile tiner, vernik gibi yapıştırıcı veya boya sökücü olarak kullanılan uçucu, uyuşturucu kimyevi ve psikotrop maddeler ile çakmak ve çakmak gazının zararlarından korumak amacıyla 18 yaşından küçüklere bu ürünlerin satışı yapılmayacaktır. 18 yaşından küçüklere sigara, alkollü her türlü zararlı madde ve içki ile keyif verici maddelerin satışı yapılmayacaktır. Çocukların ihmal ve istismar edilerek her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılmasını önlemek ve psiko-sosyal gelişimlerini olumlu bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak için; ilgililer anayasaya, uluslararası sözleşmelere, kanunlara, yönetmeliklere ve genelgelere uygun davranacaktır.”

Valilik alınan kararın aksine davranan işletmeler ile ebeveynlerin cezalandırılacağı da vurgulanarak, “Bu kararın uygulanmasına, yerine getirilmesine aykırı davranan, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaran kişilere, kamu düzenini ve esenliğini bozan çocukların veli, vasi ya da kanuni temsilcisine 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11 ve 66’ncı maddeleri gereğince, fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi ve diğer hükümleri gereği yasal işlem yapılacaktır.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here