fft99_mf5000671Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 51. Maddesinde yapılan değişiklikle “Ülkelerindeki olağanüstü haller nedeniyle ülkemize giriş yapan yabancılara ait araçlara geçici trafik belgesi ve tescil plakası verilmesi” konusunda düzenleme yapılmış olup, bu kapsamda Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkelerinden getirdikleri kendi adlarına tescilli araçlarının, ülkemizde geçici trafik belgesi verilmek suretiyle, kayıt altına alınmalarına ilişkin uygulama talimatında;
Ülkemize 3 Nisan 2015 tarihinden önce giriş yapan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına ait araçların tescil işlemlerinin 03.04.2015 – 03.05.2015 tarihleri arasında ( 30 gün içerisinde) , 3 Nisan 2015 tarihinden sonra Ülkemize giriş yapan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına ait araçların tescil işlemlerinin ise; araç sahiplerine ülkemize giriş yaptıkları yer gümrük idarelerince verilen belge ile 15 gün içerisinde Trafik Tescil birimlerine müracaat etmeleri halinde tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Ülkemizde bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının mağduriyet yaşamamaları için Trafik Tescil birimlerine tescil işlemleri için müracaat etmeden önce aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
1- Gümrük idarelerince verilecek belge ( geçici giriş yol belgesi ),
2- Yabancı tanıtma belgeleri veya koruma kimlik belgeleri,
3- Maliye Bakanlığınca belirlenen 205.30 TL. harç bedelinin vergi dairlerine yatırıldığına dair ödeme
belgesi,
4- Araçlarına ait mevcut tescil belgelerinin aslı ve yeminli tercüman tarafından düzenlemiş Türkçe
tercümesi,
5- Araç muayenelerini, araç muayene istasyonlarında yaptırdıklarına dair belge,
6- Zorunlu trafik sigortasını yaptırdıklarına dair belge,
7- Araç sigorta işlemi yapan trafik müşavirlikleri aracılığı ile tanzim edilecek üç adet Ek-1 formu ve bir
adet tescil dosyası,
8- Trafik Tescil birimlerinde müracaatlarının alınacağı matbu dilekçe,
Araç sahipleri işlemlerini bizzat kendisi veya kanuni vekilleri aracılığı ile de (noterden verecekleri
Vekâletname ile) yaptırabileceklerdir.
Yukarıda belirtilen süreler içerisinde Trafik Tescil birimlerine müracaat ederek, araçlarının tescil işlemlerini gerçekleştirmeyen araç sahipleri hakkında, karayolları trafik mevzuatı çerçevesinde araçlarının trafikten men edilmesi işlemi uygulanacaktır

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here