Tahrife uğramış da olsa, büyük ölçüde İlahi Dinin izlerini taşıyan ortak bir kültür Mezopotamya, İslam Dünyası veya Ortadoğu olarak adlandırılan bölgemizde her dönem var olagelmiştir. Bu nedenle, bölgede yaşayan halkların inançları ve hayat tarzları arasında büyük benzerlikler vardır.

Türkler, Kürtler, Araplar ve diğerlerinden oluşan Müslümanlar; Ermeniler, Süryaniler ve Keldanilerden oluşan Doğu Hıristiyanları; Yahudiler; Yezidiler, Dürziler gibi inanç grupları, bu coğrafyada yüzyıllar boyu bir arada yaşadılar.

Bunu mümkün kılan bir neden İslam’ın adaleti ise, bir diğer nedeni de bu ortak kültürolsa gerektir. Aynı dinin mensupları arasında bile doğuda ve batıda bir hayli farklılık bulunmaktadır.

Müslüman olsun olmasın bu topluluklar, topraklarından kopup Batı’ya gittiklerinde veya Batı’yla işbirliğiyaptıklarında başlarına büyük belalar açılmıştır. Tarihteki en büyük trajedileri bu doğulu topluluklar Batı’ya gittiklerinde veya Batılılar Doğuya geldiklerinde yaşadılar.

Yahudi tarihinde bunun örnekleriyle çokça karşılaşmak mümkündür. Roma döneminde Hıristiyanlar benzer bir akibetle karşı karşıya kaldılar. Endülüs’te Müslümanlar ve Yahudiler soykırıma uğradılar. Haçlı Seferleriyle bu topraklarda barış ve istikrar yerine akan kan ve gözyaşının, işlenen katliamların, kılıçtan geçirilen kitlelerin haddi hesabı yok. Osmanlı’nın parçalanması aşamasında Ermenilerin, Süryanilerin,  Arapların, Kürtlerin ve diğerlerinin yaşadığı acılar, işkenceler, kırımlar. Yahudilerin Avrupa’da yaşadıkları ve yüzyıldır Müslümanlara yaşattıkları… Uzayıp giden bir liste çıkarılabilir.

Bütün bunlar ve daha fazlasına dikkatle bakılacak olursa, hepsininarkasında Batı’nın durduğu görülecektir. Kestirmeden söylemek gerekirse; Batı’ya kim gitse harap oldu, Batı nereye gitse tahrip etti.

Ermeni Meselesi söz konusu olduğunda bu bakış açısının kuru bir Batı karşıtlığı ve mazeret arayışı olarak anlaşılmasını önlemek için önce şunu ifade edelim:

Ermenilerin başına gelenler konusunda asıl suçlu Tehcir kararını alan ve uygulayan sözde Müslümanlardır. İttihat ve Terakki Hükümeti başta olmak üzere Osmanlı Devletidir. Uygulamada rol alan Türkler, Kürtler ve diğer Müslümanlardır. Tehcir ve yol açtığı sonuçlar; işlenen en ağır suç kapsamındadır ve en ağır ceza hangisiyse onu gerektirir. Bu cürümlerin işlenmesinde hangi nedenle olursa olsun sorumluluğu olan resmi ve sivil herkes ortaktır.

Ancak konuyu doğru analiz etmek ve nedenlerini ortaya koymaktan da kaçınmamak birçok yönden gerekli, hatta zorunludur. Zira öncesinde ne olup bittiğini bilmeden bir sonuç olan Tehciri anlamak mümkün değildir.

Ortak toprakları paylaşan Ermenilerle Müslümanları karşı karşıya getiren temelsaikmilliyetçiliktir. Batı, dünyayı sömürgeleştirmek içintemel araç olarak kullanmaya başladığı milliyetçiliği en çok ve öncelikle Osmanlının Hristiyan tebaası arasında teşvik ve tahrik etti. Bununla ilgili birçok tarihi bilgi mevcuttur. Müslümanlar hem savunma refleksi, hem de karşıt milliyetçi dürtülere kapılınca çatışmaların önü alınamaz bir hal aldı. Batının yetiştirmesi Türk milliyetçilerinin yönettiği İttihad ve Terakki Partisi iktidara gelince işler büsbütün çığırından çıktı. Yalnız Ermeniler açısından değil, Müslümanlar açısından da felaketler birbirini takip etti. Yüzyıllarca aynı toprakların ortak sahipleri olarak birlikte yaşayan Ermeniler, Kürtler ve Türkler birbirine düşman olmakla kalmadı. Müslüman toplumlar, birbirlerinin kanını içecek noktaya vardılar. Katliamlara, kırımlara imza attılar.

Batı, büyük bir keyifle ve ellerini ovuşturarak planlı tahriklerini sürdürdü ve Dünyayı sömürmenin önündeki engelleri birer birer ortadan kaldırmayı başardı. Operasyon İslam Dünyasına özgü olmayıp küresel boyut taşıdığından yeryüzündeki bütün dini ve etnik gruplar birbirine düşman oldu ve günümüzde de devam eden bitmez tükenmez çatışmaların fitili ateşlendi.

Afrika’da, Asya’da, Güney Amerika’da, Ortadoğu’da günümüzde süren çatışmalar konuyu anlamaya yeter de artar. Açlıktan nefesi kokmuş toplumların birbirlerini öldürmek için kullandıkları silahların nerede üretildiğine bakmak bile tek başına açıklayıcı olabilir.

 

 

 

 

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here