1515_b

0 Mart 2014 Dünya Oral Sağlık Günü

 Türk Dişhekimleri Birliği ve dünyanın en çok tercih edilen ağız bakım ürünü Listerine® ’20 Mart Dünya Oral Sağlık Günü” nedeniyle ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti.

 TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner Yücel, “İyi bir ağız sağlığı en temel insan hakkıdır” diyerek, 20 Mart Dünya Oral Sağlık Günü’nün, bireylerin, ailelerin, toplumların ve hükümetlerin ağız sağlığının dolayısıyla sağlıklı bir yaşamın farkındalığını oluşturmak amacıyla ve dünya genelinde FDI üyesi olan 150’den fazla ülkede kutlanan önemli bir gün olduğunu altını çizdi.

Dünya Dişhekimleri Birliği, dünya genelinde nezleden sonra 2. en yaygın hastalık olan diş çürüğü ve dişeti hastalıklarını kontrol altına almak ve ağız diş sağlığı hakkındaki toplum bilincini artırmak amacıyla 20 Mart gününü Dünya Oral Sağlık Günü olarak ilan etti.
Prof.Dr.Taner Yücel, Türkiye’de yapılan araştırmalar ile diş çürüğü ve diş eti hastalıklarının toplumda ne yazık ki çok yaygın olduğunu ve farklı yaş gruplarında ortalama çürük+dolgulu diş+çekilen diş sayısının 6.3 iken 60 yaş ve üzerindeki bireylerde çekilmiş diş sayısının 23, 65 yaş ve üstü bireylerde de total dişsizlik oranın yüzde 67 düzeyinde bulunduğunu iletti.

2011 yılında yayınlanan Birleşmiş Milletler Siyasi Deklarasyonunda, yılda 36 milyon insanın ölümüne sebep olan bulaşıcı olmayan hastalıklar (kardiyovasküler hastalıklar, diabet, solunum yolu hastalıkları, kanserler) ile ağız ve diş sağlığını etkileyen hastalıkların aynı risk faktörlerini taşıdığı dolayısıyla ağız ve diş sağlığının korunmasının genel sağlığımızın da korunmasının en önemli ve birincil koşulunu oluşturduğu sonucuna varılmıştır.

7,2 milyon diyabetli hastanın olduğunun bilimsel çalışmalar ile ortaya konulduğu ülkemizde son 10 yıl içerisinde bu hastalığın yüzde 100 artış gösterdiğini ve bu nedenle de Avrupa da en yüksek hasta sayısı olan ikinci ülke olduğumuzun altını çizen Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof.Dr.Temel Yılmaz; kan şekeri yüksekliği ve vücudun savunma sistemini baskılayıcı etkisi nedeniyle diyabetin ağız ve diş sağlığını en fazla bozan hastalıklar grubu içerisinde yer aldığını vurguladı. Yapılan çalışmalar ile 35 yaş üstü diyabetli hastalarda dişeti hastalıklarının oranının yüzde 80-90’lara ulaştığını, Tip 1 diyabetli çocuk ve gençlerde diyabetli olmayanlara göre diş eti hastalıklarının 6-7 kat daha yüksek bulunduğunu bu nedenle, diş eti hastalıklarının diyabetin önemli komplikasyonlarından olarak nitelendirildiğini de belirtti. Öte yandan diyabetli hastalarda ki yetersiz ağız-diş sağlığının kan şekerinin kontrolünü ve HbA1c düzeyini olumsuz olarak etkilediğini, dolayısıyla her 2 hastalığın da karşılıklı etkileşim içerisinde olduğuna dikkat çekti.

Prof.Dr.Taner Yücel, diş çürüğü ve dişeti hastalıklarının, üst solunum yolu hastalıklarından zatürreye, diabetten kardiyovasküler hastalıklara ve hatta erken doğum ve düşüklere kadar birçok hastalığın tetikleyicisi olduğunu bildirirken, diş çürüğü ve dişeti hastalıklarının önlenebilir, engellenebilir ve yönetilebilir hastalıklar olduğunu ve oral sağlık olmadan genel sağlıklılığın mümkün olamayacağının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here