Üç aylar ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Molla Ahmet Çelik, üç ayların bir fırsat olarak görülmesi ve iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, üç ayların Allah’ın kullarına bir ikramı olduğunu söyledi.

İlim ve Hikmet Medresesi Müderrisi Molla Ahmet Çelik, Recep ayında Regaip ve Miraç, Şaban ayında Berat, Ramazan ayında ise Kadir Gecesi gibi dört ayrı önemli geceyi içinde barındıran üç aylar ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Üç ayların Allah’ın kullarına bir ikramı olduğunu belirten Çelik, üç ayların Ramazan ayına da bir hazırlık olduğunu, Recep ve Şaban aylarında Müslümanların Ramazan ayına bir hazırlık yapması gerektiğini belirtti.

“Üç aylar Allah’ın bize bir ikramıdır”

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (sav), “Ya Rabbi, Recep ve Şaban’ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazan’a eriştir.”diye dua ederek karşıladığı mübarek üç ayların başladığını anımsatan Çelik, “Recep, Şaban ayları Ramazan ayına bir hazırlık yapmamız gerektiğini, Peygamber efendimizin ‘Allah’ım Recep ve Şaban’ı bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır’ hadisinden de anlıyoruz.” dedi.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (sav), üç aylarla ilgili “Beş gece vardır ki bu gecelerdeki yapılan dualar reddedilmez” Hadis-i Şerifini de hatırlatan Çelik, şunları söyledi.

Birincisi Recep’in ilk gecesidir. Bu çok önemli. Maalesef Müslümanlar, Birincisi Recep’in ilk gecesinden gafil kalıyorlar. Daha sonra Regaip Kandiline önem veriyorlar. Elbette ki bütün geceler rağbet edilmesi gereken gecelerdir. Ama aslında Recep’in ilk gecesini kandil gecesi olarak kutlamak gerekiyor. Çünkü bu konuda Hadis-i Şerif var. Duaların reddedilmediği diğer geceleri ise cuma gecesi, her iki bayram gecesi ve Şaban ayının yarı ortasında olan Berat Kandili gecesidir. Efendimizin bu duası üzerinde durur ve düşünürsek anlarız ki bu üç ayları bereketli kılmamız gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav), ‘Allah’ım Recep ve Şabanı bize bereketli kıl’ bu ayları bereketli kılmamız lazım. Tabi önce bizim bereket adımını atmamız lazım. Hayırlı amallere niyet etmemiz lazım ki Yüce Allah’ta bizi bu konuda muvaffak kılsın. Yani önce hayırlı işlerde bulunmak ve kötü şeylerden uzak durmada önce bir adım atmamız gerekiyor.”

 “Namaz kulun Allah’a yaklaştığı bir ibadettir”

Recep ayının içinde Miraç Kandilinin olduğuna işaret eden Çelik, “Bu gecede beş vakit namaz bizlere farz kılınmıştır. Namaz Müminin miracıdır. Namaz kulun Allah’a yaklaştığı bir ibadettir. Bu konuda da namaz çok önemlidir. Namaz kılmayan kardeşlerimiz de bu Miraç Kandili vesilesiyle Allah’a ne derece uzak ve yakın olduklarının muhasebesini yapmaları gerekiyor. Çünkü bizleri Allah’a yaklaştıran ibadet namazdır.”ifadelerini kullandı.

Üç ayların içerisinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (sav), Şaban ayı benim ayım” dediği Şaban ayını da barındığına işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

Şaban ayının yarı ortasında idrak edilen Berat Kandilinde efendimizin buyurduğu gibi Allah (c.c) dünya semasına nüzul eder. Yani kullarına çok yaklaşır. ‘Yok mudur bu günahlarından bağışlanmak isteyen günahlarını bağışlayayım, yok mu merhamet dileyen ona merhamet edeyim, yok mu rızık isteyen ona rızık vereyim ve buna benzer dilekleri olan yok mu?’ diye Allah-u Teala bizim kendisine yaklaşmamızı istiyor. Bir Kutsi Hadiste Rabbimiz, ‘Kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir zira yaklaşırım, o bana bir zira’ yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim” diyor.”

Üç ayların içerisinde en önemli olan ayın Ramazan ayı olduğunu vurgulayan Çelik, “Ramazan-ı Şerif Kur’an ayıdır. Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesini içinde barındırır. Bu gece yapılan ibadetlerin bin aydan daha hayırlı olduğu bir gecedir. Dolayısıyla üç ayların başlamasıyla Allah-u Teala bizi kendisine yaklaştırmaya çalışıyor. Allah’a yaklaşmak sadece dil ile olmaz. Allah-u Teala’nın Kur’an-ı Kerim’de de buyurduğu gibi ‘Rabbinizin bağışlamasına koşun. Allah, sizi nasıl bağışlar? O bağışlamaya vesile olan Allah’a kulluğa koşun. Genişliği yerler ve gökler kadar olan cennete koşun. O cenneti Allah-u Teala muttaki kulları için hazırlamıştır’ diye buyuruyor. Yüce Allah burada cennete koşmamızı, bizi cennete götürecek ve bağışlanmaya götürecek amallere koşmamızı istiyor. İşte üç aylar bir nevi bağışlanma ayıdır.”şeklinde konuştu.

“Müslümanlar olarak kesinlikle biz Allah’tan ümidimizi kesmeyelim”

Üç ayların bir fırsat olarak görülmesi, iyi değerlendirilmesi, üç aylar boyunca çokça tefekkür edilmesi ve tövbe edilmesi gerektiğini belirten Çelik, “Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de, ‘De ki; Ey kendi aleyhlerine haddi aşmış kullarım, Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar ve şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir’ diye buyurur. Yüce Allah’ın bu ayetine baktığımızda da kullarına ne kadar merhametli olduğunu görüyoruz. Yani bir kul ne kadar günah işlerse işlesin Allah-u Teala onu kulluktan çıkarmıyor. ‘Ey benim kulum!’ diye hitap ediyor. Ama biz kullar birbirimize karşı bir hata işlediğimiz zaman hemen üzerine çizgi çekiyor, yüzümüzü diğer tarafa çeviriyoruz, yüzümüzü ekşitiyoruz. Ama Rabbimiz, öyle yapmıyor. Ne kadar çok günah işlersek işleyelim yine bize ‘Ey benim kullarım!’ diye hitap ediyor. Rabbimiz, ‘Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin!’ diyor. Yani ‘ben günah işledim, benim işim bitti, ben cehennemlik oldum ve Allah’tan uzak oldum’ değil. Çünkü Allah bütün günahları affeder ve bağışlar. Çünkü Rabbimiz, Gafur’dur, Rahim’dir. Allah, ancak kendisine ortak koşulmasını, inkâr edilmesini, Allah’ın gönderdiği emirleri, Kur’an ayetlerini inkâr etmeyi affetmez. Bunun dışında ne kadar büyük günah işlersek işleyelim Müslümanlar olarak kesinlikle biz Allah’tan ümidimizi kesmeyelim.”uyarısında bulundu.

Üç ayların aynı zamanda Müslümanların vahdeti içinde bir fırsat olduğuna dikkat çeken Çelik, “Bugün İslam coğrafyasında Müslümanların durumuna göz attığımızda içler acısı bir durum ve ağlayacağımız bir durumdur. Çünkü İslam topraklarında Müslüman evlatlar bu topraklarda kendi evlerinde birbirini öldürüyor, aynı zamanda kendi aldıkları silahlarla İslam düşmanları bunu seyrediyor. Bu çok acı ve üzücü bir tablodur. Bu üç aylarda bunun üzerinde uzun uzadıya düşünmemiz lazım. Bizler hak olan bir dinin mensuplarıyız. Tek olan Allah’a inanıyoruz. Biz Müslümanlar sürekli ıslah etmeyi seven, kötülüğe karşı olan, iyilikle beraber olan, iyiliğin yayılmasını İsteyen bir toplumuz. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de ‘siz en hayırlı bir ümmet olarak seçildiniz. Çünkü siz iyiliği emreder ve kötülükten nehiy edersiniz’ diye buyuruyor. Bugün ne oldu İslam ümmetine ki birbirini öldürür hale geldi. İşte bu üç aylar düşünmemiz için bir fırsattır. Aslında İslam’ın bütün emirleri birlikteliği, vahdete bir çağrıdır. Bütün Müslümanların kimlikleri, alt dili ne olursa olsun hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın sınıf farklılıklarıyla beraber tek olan Allah’a inanıyorlar ve tevhit inancı tek olan Allah’a inanmak onları bir şemsiye altında topluyor. Ayrıca Müslümanları birleştiren ve vahdeti oluşturan Allah’ın kitabıdır. Evet, Müslümanlar Allah’ın kitabının gölgesi altında toplanabiliyorlar. İşte kandil geceleri, üç aylar tüm Müslümanların bu üç aylara rağbet ettiği cuma akşamları, Ramazan-ı Şerif bütün bunlar bizi tek vücut haline getiriyor. Dolayısıyla bu üç aylarda aramızdaki kin ve nefreti bir tarafa bırakmamız lazım. Çünkü kin ve nefret şeytandandır.”diye belirtti.

Çelik, “Biz müminlerin Rabbimize karşı gereken görevlerimiz vardır. Birde İnsanlığa karşı ve Müslüman kardeşlerimize karşı yapmamız gereken görevlerimiz vardır. Namazımızı kılıyoruz, orucu, tutuyoruz ve zekât veriyoruz, hayır, hasenat yapıyoruz. Ama biz acaba diğer Müslüman kardeşlerimize karşı olan bu görevlerimizi ifa ediyor muyuz? Biz Müslüman kardeşimize karşı acaba zülüm mü ediyoruz ve haksızlık mı yapıyoruz veya onun kalbini mi kırıyoruz? Bunlarda terk etmemiz gereken kötülüklerdir. Yani bu üç aylarda gerek Allah’a karşı olan görevlerinizde ihmal varsa veya Müslüman kardeşlerimize karşı ihmal varsa bunları düzeltmemiz gerekiyor.”çağrısında bulundu.

Recep ayının haram aylardan olduğunu ifade eden Çelik, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Allah Kur’an-ı Kerim’de buyuruyor ki Allah katında belirlenen ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. Bu aylar Zilkade, Zilhiccece, Muharrem ve Recep ayı. Haram aylara saygı gösterilmesi gerekir. Bu aylarda günahın terk edilmesi lazım. Bu aylarda savaşın DA yapılmaması lazım. Peygamber efendimizin döneminde puta tapan müşrikler bu haram aylar geldiği zaman kılıçlarını indiriyorlardı ve savaşı durduruyorlardı. Çünkü yüce Allah bu ayları mukaddes saymış. Ama maalesef bugün kendilerini medeni zannedenler, sözde insan haklarını savunan insanlar, Avrupa’yı düşünün veya diğer devletleri düşünün Ramazan ve haram aylar demeden katliamlar yapıyorlar. İnsanları öldürüyorlar ve çocukları yetim, kadınları dul bırakıyorlar. Bu toprakları işgal etmeye geliyorlar. Bunların savaşları sömürüdür. Ama biz Müslümanlar olarak bizim savaşımız işgal değil, yıkım değildir. Kadınları dul, çocukları yetim bırakmak değildir. Bizim savaşımız zulmü ortadan kaldırmaktır, insanları kurtarmaktır. İnsanca bir yaşama kavuşturmaktır.”

İLKHA

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here