Fuat Türker yazdı…

 

Dikkatli olun; gerçekten O, herşeyi sarıp-kuşatandır. (Fussilet Suresi, 54)

 

Allah’ın her yeri sarıp kuşattığının, tüm mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunun…

 

Bütün doğa olaylarının Allah’ın denetiminde gerçekleştiğinin, gökten yere tüm işleri evirip-çevirenin O olduğunun…

 

Doğudaki, batıdaki, kuzey ve güneydeki yaşamış/yaşayan tüm insanların Allah’ın kontrolünde olduğunun…

 

Sahip olduğumuz tüm nimetleri verenin Allah olduğunun, rızkı yalnızca O’nun verdiğinin, her varlığın her konuda O’na muhtaç olduğunun tam olarak bilincinde miyiz?…

 

Allah’ın sonsuz kudretinin bilincinde olmayan insanlar yüzyıllardır Allah’a denk güçler aramışlar ve kendilerince yücelttikleri şeylere tapmışlardır. Kimi Güneş’i daha üstün görmüş, ona tapmış; kimi de heykelcikler önünde ‘bel büküp eğilmiştir’. Hatta kimileri aczini görmeden, güç sahibi olduklarını düşünmüşlerdir. Hz. İbrahim ile Allah’ın kudreti konusunda tartışan kişi, bu konuya Kur’an’da verilen dikkat çekici bir örnektir.

 

Allah, kendisine mülk verdi, diye Rabbi konusunda İbrahim’le tartışmaya gireni görmedin mi? Hani İbrahim: “Benim Rabbim diriltir ve öldürür” demişti; o da: “Ben de öldürür ve diriltirim” demişti. (O zaman) İbrahim: “Şüphe yok, Allah Güneş’i doğudan getirir, (hadi) sen de onu batıdan getir” deyince, o inkarcı böylece afallayıp kalmıştı. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. (Bakara Suresi, 258)

 

Allah’a şirk koşmak, O’ndan başka ilahlar edinmek, yalnızca geçmişte yaşayan insanlara has bir yanılgı değildir. Bugün de pek çok insan Allah’a ortak koşarak sapkınlık içinde yaşar. Her ne kadar güneş, ay, yıldızlar gibi putları yoksa da, her biri dünyevi metaya, kendilerinden farkı olmayan insanlara ya da güçlere taparak yaşar. Allah’tan başka birçok şeyden korkar, Allah’tan başka birçok şeyi sever, Allah’tan başka birçok şeyden yardım umar. Elde etmek istedikleri hiçbir şey için Allah’ın hoşnutluğunu hedefleyerek çaba göstermez, elde ettikten sonra da Allah yolunda kullanmaz. Allah’ı insanlarla, diğer dünyevi varlıklarla eş tutar; işte bu apaçık bir şirktir.

 

Gerçek sıkıntı ve eziyet, “…Kim Allah’a ortak koşarsa, sanki o gökten düşmüş de onu bir kuş kapıvermiş veya rüzgar onu ıssız bir yere sürükleyip atmış gibidir.” (Hac Suresi, 31) ayetiyle bildirildiği gibi şirktedir. İnsanı gömüldüğü şirk bataklığından kurtaracak olan ve hidayeti verecek olan yalnızca Allah’tır. İnsan samimiyetle şirkten kurtulup, Allah’ı birleyen hanif bir mümin olmak için Allah’a yönelerek dua etmeli ve O’nun da bu samimi çağrıya cevap vereceğini bilmelidir.

 

Öncelikle şirkin mantığını yok etmek gerekir. Bu da, niyet ve bakış açısı değiştirilerek gerçekleştirilebilir. Hayatımızdaki putları kırabilmemiz için Allah’ı hiç unutmamamız ve O’nun her şeyi sürekli/an an yarattığının bilincinde olmamız gerekir. Sahte ilahlarını terk ederek Allah’a yönelen bir insan, boşlukta sürüklenmekten kurtulur, tek gerçek ilah olan Allah’a sığınarak huzur ve güven içinde yaşar. Şirkin karanlıklarından –Allah’ın dilemesiyle- nura çıkar.

 

İnsanları ve tüm canlıları çift olarak yarattığını Kur’an’da haber veren Allah, böylece adeta Kendi ‘Tek’liğini vurgular.

 

Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan (Allah çok) yücedir. (Yasin Suresi, 36) O tek Yaratıcıdır. O’ndan başka kimse evrendeki mucizevi sistemleri kontrol edemez, içindeki milyarlarca yıldızla birlikte sürekli hareket eden, hatta bazen hiçbir karışıklık olmadan birbirinin içinden geçen 300 milyar galaksiyi durduramaz.  Yaratan ve yaratılan bir olmaz.

 

… Yoksa Allah’a, O’nun yaratması gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma, kendilerince birbirine mi benzeşti? De ki: “Allah, her şeyin Yaratıcısı’dır ve O, tektir, kahredici olandır.” (Rad Suresi,16)

 

Kimse güneşi batıdan getiremez, kimse bir yaprak bile yaratamaz. Tümüne güç yetirebilen yalnızca O’dur. O Tek olan, Zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde, hükümlerinde, asla ortağı veya benzeri, dengi bulunmayan Vahid olan Allah’tır.

 

“O, ancak bir tek olan İlah’tır ve gerçekten ben, sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım.” (En’am Suresi, 19)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here