M A Z L U M D E R  B A S I N   A Ç I K L A M A S I   İzmir merkezli Mülteci-Der tarafından organize edilen Gaziantep Mülteci Hakları Semineri Gaziantep Valiliği tarafından ne yazık ki sabote edildi. Valiliğin Dernek yetkililerine ilettikleri gerekçe son derece vahim bir duruma işaret etmekte olup, yasaları çiğneyen, tamamen keyfi bir nitelik taşımaktadır. Kamu yöneticilerinin toplumda kamplaşmayı, ayrımcılığı, hukuk tanımazlığı, tarafgirliği bizzat tahrik ve teşvik ettikleri, hatta buna öncülük ettiklerini gösteren ibretlik bir olaydır. İldeki en sorumlu kamu yöneticileri olarak Valilik tarafsız ve herkese karşı eşit mesafede durma ilkesini ayaklar altına alarak çiğnemiştir. Kamuoyunun dikkatine ve takdirine sunmayı gerekli gördüğümüz olay şöyle gelişmiştir: Bundan bir süre önce İzmir merkezli Mülteci-Der birçok ilde olduğu gibi Gaziantep’te de Mülteci Hakları ile ilgili bir seminer düzenlemeye karar verir. İnsan Hakları ve Mülteci Hakları konusunda çok önemli çalışmalara imza atan ve Türkiye’de olduğu kadar uluslararası camiada da saygın bir yere sahip olan MAZLUMDER de bu çalışmaya davet edilmiş ve bir sunum yapması istenmiştir. Katılmalarında yarar görülen Sivil Toplum Kuruluşlarının yanında ilgili Kamu Kuruluşlarının da bu çalışmada yer almasını isteyen Dernek Yetkilileri bunun için Gaziantep Valiliğine başvurmuşlardır. Valilik, Göç İdaresinin onayı olduğu taktirde kamu kurumlarının katılımını sağlayabileceklerini bildirirler. Gerekli onay alınır ve katılacak kurumlar ve temsilcileri tespit edilir. Toplantının yapılacağı 27.05.2014 tarihinden önce Gaziantep Valiliği ile görüşen Dernek yetkililerine Vali Yardımcısı Nursal ÇAKIROĞLU: “ Mazlumder’in bulunduğu bir toplantıda biz yer almayız. Mazlumder ile aynı karede yer almamız mümkün değildir. Mazlumder’i çıkarırsanız desteğimizi sürdürürüz, aksi taktirde destek vermekten vazgeçeriz” demiştir. Mülteci-Der; Mazlumderin önemli bir kuruluş olduğunu, konuyla doğrudan ilgili olduğunu, önemli çalışmalara imza attığını, Mülteciler konusunda Türkiye’de ve Uluslararasında tanınmış ve saygınlığı bulunduğunu, Mazlumderin katılmamasının önemli bir eksiklik olacağından bu isteğin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını bildirmişlerdir. Ancak, toplantının yapılacağı 27.05.2014 tarihinden bir gün önce ilgili Vali Yardımcısı ile görüşen Dernek Başkanı ve diğer yetkililer aynı itirazla yeniden karşılaşmışlar, ilave olarak: “2012 yılında Başbakan’ın Sivil Toplum Kuruluşları ile yaptığı istişare toplantısına katılan Mazlumder temsilcisi eleştirel bir konuşma yaptığı için onlarla aynı toplantıda yer alamayız. Valimizle yaptığımız görüşmede bu karara vardık” demiştir. Mülteci-Der başkan ve yetkililerinden aldığımız bu bilgiler karşısında şoka uğramış ve hayretler içinde kalmış bulunuyoruz. Zira bugüne kadar Valilik ile hiçbir polemik ve olumsuz bir diyalog yaşamadık. Derneğimize bildirilen herhangi bir sıkıntı veya problem bulunmamaktadır. Çalışmalarımızı tamamen yasal zeminde ilgili mevzuata uygun biçimde yürütüyoruz. Bu konuda Valiliğin bizden isteyip yerine getirmediğimiz her hangi bir husus bulunmamaktadır. Başbakanın toplantısı siyasi bir toplantı olup Valiliği ilgilendiren bir boyutu bulunmamaktadır. Buna rağmen Vali Yardımcısının Vali tarafından onaylandığı anlaşılan tutumu hiçbir şekilde bir kamu yöneticisinin takınacağı bir tavır olamaz. Olsa olsa ilgili partinin bir çalışanın göstereceği bir tepki olabilir. Vali ve Yardımcısı bununla tarafsızlığını ve kamu yöneticisi vasfını kaybetmiş bulunmaktadır. Başbakanın da zaman zaman kimileri için ifade ettiği gibi, onlar da istifa edip bir partinin saflarında yer almalıdırlar. Sivil Toplum Kuruluşlarının desteklenmesi bir devlet politikası olduğu halde derneğimize karşı bu dışlayıcı tutumu sergileyen yöneticiler, görevlerini suistimal etmişlerdir. Bu yöneticilerden hukuk önünde hesap soracağımızı ve haklarımızın sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.     Mazlumder GYK Üyesi Mehmet Alkış

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here