21023671414-11-2016123231gaziantepgunes

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefleri yapılandırma konusunda uyararak, bazı önemli konulara dikkat çekti. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun 19 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, 31 Ekim 2016 olan başvuru süreleri 25 Kasım 2016 tarihine kadar uzatılmıştır. 30 Kasım 2016 tarihinde yapılması gereken peşin veya ilk taksit ödemelerinde ise herhangi bir süre uzatımı söz konusu değildir. Mükelleflerimizin bu hususa özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir. Tüm vergiler, gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi ne kadar vergi varsa bu Kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURT-KUR üzerinden öğrenim kredisi alan öğrencilerin kuruma olan ve vergi dairesince takip edilen öğrenim ve katkı kredisi borçları ile Ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek.  Kanun 30 Haziran 2016 tarihini esas alıyor. Motorlu taşıtlar vergisi ve gelir vergisi ikinci taksitleri Kanun kapsamına girmiyor.

 İHTİLAFLAR SULH YOLUYLA ÇÖZÜMLENİYOR

 İhtilafın bulunduğu aşama ve ihtilafa ilişkin verilmiş yargı kararlarının niteliğini esas alarak farklı oranlarda ödemeler yapılarak dava aşamasındaki alacaklar % 20 ile % 80’e varan oranlarda indirimlerle sulh yoluyla sonlandırılmaktadır.

 HALEN VERGİ İNCELEMESİNDE OLAN MÜKELLEFLER İÇİN DE DÜZENLEME BULUNUYOR

 Devam eden inceleme ve takdir işlemlerine konu muhtemel alacaklar da kapsamda. İnceleme bittiği zaman ortaya çıkan rapora göre mükelleflerimiz yapılandırma imkânlarından faydalanabilecek. Aynı şekilde takdir komisyonlarında olan dosyalar da bu imkândan yararlanacak. Bu maddeden yararlanılabilmesi için ihbarnamenin tebliğ tarihini izleyen 30 gün içinde başvuruda bulunulması ve peşin ya da ilk taksit ödemelerinin ihbarnamenin tebliğini izleyen ayda yapılması gerekiyor. Bu hususa da dikkat edilmesi lazım.

 PİŞMANLIKLA BEYANA TAKSİT İMKÂNI VERİLİYOR

 Beyana tabi olup beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş kazançlar için kanun kapsamında cezasız ve faizsiz pişmanlık müessesinden faydalanarak beyanda bulunulması mümkündür. Örneğin, tapu harcı, beyanı gereken kira gelirleri ve değer artış kazançlarında eksik beyanda bulunmuş olan vatandaşlarımız bu imkândan yararlanarak eksik beyanlarını tamamlayabilecekler. Kira geliri elde etmesine rağmen beyan etmeyen veya eksik beyan eden mükelleflerimiz de bu imkândan yararlanabilecek.  İşletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesine de imkân veriliyor.  İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan kıymetlerin defterlere kaydına imkân sağlanıyor.

 KDV HESAPLANARAK ÖDENECEKTİR

 Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia içinse, fatura düzenlenmek ve her türlü vergisel yükümlülükler yerine getirilmek suretiyle, işletme kayıtları düzeltilebilecek. Eczanelere kayıtlarını düzeltmek için de imkan verildi. Bu mükelleflerimiz kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında bulunmayan ilaçların değerleri üzerinden % 4 oranında KDV ödemek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecek. Yapılan düzenlemeler kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi nedeniyle geçmişe dönük ceza ve gecikme faizi uygulanmayacak.

BAŞVURU VE ÖDEMELER

Kanundan yararlanmak isteyenler, 25 Kasım 2016 tarihine kadar bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresi üzerinden internet aracılığı ile başvuru yapabilecek. 

Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. 

 Söz konusu süre uzatımı başvuru tarihi ile ilgili olduğundan peşin veya ilk taksit ödemelerinde herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmayıp ödemelerin 30 Kasım 2016 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bununla birlikte Kanunun işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi ile matrah ve vergi artırımıyla ilgili hükümlerinden 30 Kasım 2016 tarihine kadar yararlanılması mümkündür. 

Peşin ödemeler teşvik ediliyor.

Peşin ödemede çifte avantaj;

Katsayı uygulaması yok,

Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca % 50 indirim yapılacak.

 TAKSİTLERİN İLK 2 SİNİN ZAMANINDA ÖDENMESİ ŞARTI GETİRİLDİ

 İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacaktır. Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresindeki başvuru sayfasında elektronik olarak yer alan ve basımı yapılarak vergi dairelerine gönderilmiş olan rehber ve broşürlerden veya 444 0 189 Vergi İletişim Merkezi (VİMER) aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Ayrıca vergi dairelerimiz tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili başvurularına en kısa sürede yanıt verecektir. Özetle Yapılandırma Kanununun sağladığı imkanlardan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here