DSCN0358
YARINLARA UMUT PROJESİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Emniyet Müdürlüğümüz Çocuk Şube Müdürlüğünce hazırlanan ve SODES Projeleri kapsamında yürü-
tülen bu proje ile risk altında bulunan uçucu veya uyuşturucu madde bağımlısı 0-18 yaş gru-
bu madde bağımlısı çocukların madde kullanmalarının engellenmesi, madde kullanmayan çocuk-
ların madde bağımlısı çocuklara katılımının engellenmesi, mesleki eğitimi/beceri kursu ve-
rilmesi, kültürel ve sosyal etkinlikler yapılarak madde bağımlısı ve risk altında bulunan
çocukların toplum ve sosyal hayata adaptasyonlarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Mesleki Eğitim ve Beceri Kazandırmaya yönelik olarak ilimiz Mehmet Rüştü UZEL Endüstri Mes-
lek Lisesi atölyesinde risk altında bulunan toplam 20 çocuğa 480 saat Doğalgaz Tesisatçılı-
ğı Kursu, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık uzmanları Tarafından Öfke Kontrolü, Stres ve
 Başa Çıkma Teknikleri, Kendini İfade Etme Becerisi ve Uyum Becerileri Konularını İçeren Da-
nışmanlık ve Topluma Adaptasyon Dersleri Verilmiş, Kurs Bitimi Çeşitli İş Yerlerinden Staj 
Eğitimi Aldırılmış, kurs 04.03.2014 günü tamamlanmış, kursa katılan çocukların tamamı çeşit-
li iş yerlerinde çalışmaktadırlar.
Proje kapsamında; Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Oya Bahadır Yüksel Gençlik Merke-
zinde ilk akut dönemini tamamlayan 13 çocuk tadilat ve tefrişatı SODES tarafından yapılan 
Umut Evine alınmış, halen Umut Evinde 7 çocuk tedavi ve topluma adaptasyon amaçlı barınmak-
tadır.
Meslek Edindirme Kursu 2

Ayrıca; Çocuk Şube Müdürlüğümüz koordinesinde;


Ø Toplum Yararına çalışma Programları (ağaçlandırma faaliyetleri) çerçevesinde Çocuk Şube
 Müdürlüğü koordinesinde 80 öğrenci Şubede görevli 30 personel ile birlikte ilimiz Nizip 
yolu üzerinde bulunan Polis Hatıra Ormanına 600 adet fidan dikimi yapılmıştır.

Ø Öğrenci Gezileri Kapsamında Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde 2 Polis Memuru ve Cengiz
Topel Ortaokulunda bulunan 15 öğrenci ve başlarında bulunan rehber öğretmeni ile birlikte 
17.04.2014 günü Şanlıurfa gezisi yapılmıştır.

Ø Kitap Okuma Kampanyası çerçevesinde 20.03.2014 ile 20.04.2014 tarihleri arasında pilot
 okul olarak seçilen 6 okula 1774 adet kitap dağıtılarak kitap okuma kampanyası başlatıl-
mıştır.
Ş.Urfa Gezi 1

Ø Kültür Sanat ve Spor faaliyetleri kapsamında İlimiz Dumlupınar Ortaokulunda bulunan
 10 öğrenciye SODES Projesi kapsamında müzik aletleri ve günlük iaşesi alınarak 01.04.2014
 günü Bağlama Kursu verilmeye başlanmıştır. Kurs haftada 2 gün 10 saat olarak devam etmek-
tedir.

Ø Toplum Yararına yapılan faaliyetler çerçevesinde İl Emniyet Müdürümüz Sayın Ali GEZER'in
katılımları ile İlimiz 10 Nisan Polis Parkında 2 okuldan toplam 60 öğrenci ve başlarında bu-
lunan rehber öğretmenleri ile birlikte 01.05.2014 günü Piknik Faaliyeti yapılmıştır.
Piknik 1

Ø İlimiz 8 Şubat Ortaokulunda 10 öğrenciye SODES Projesi kapsamında Spor Malzemeleri ve günlük
 iaşesi alınarak 02.05.2014 günü Kamil Ocak Kapalı Spor Salonunda Su Sporları Eğitimi verilme-
ye başlanmıştır.
UMUT EVİ 2

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here