Fuat Türker yazdı 

İnsan yaşamında en önemli şey derin bir imandır. İmanın kuvveti oranında, insanın samimiyetle dini ve hayatı yaşaması kolaylaşır. Derin ve güçlü bir imana sahip olan insanın bütün yaşamında mükemmellik vardır; düşünceleri, davranışları, kararları makuldür.

 

Dini yaşamayı kabul eden insanın karşısına sabır gerektiren birtakım zorluklar çıkacak, sergilediği davranışlarla da imtihan olacaktır. Ancak önemli olan, insanın Rabbi ile bağlantısının her koşulda derin ve kesintisiz olmasıdır.

Aslında yaşanan sıkıntı ve zorluklar, Allah’ın Kendisini hatırlatmasıdır. Bir Kur’an ayetinde, “Görmüyorlar mı ki, gerçekten onlar her yıl, bir veya iki defa belaya çarptırılıyorlar da sonra tevbe etmiyorlar ve öğüt alıp (ders çıkarıp) düşünmüyorlar” (Tevbe Suresi, 126) buyrulur. Bu zorlu zamanlar, içinde yaşadıkları gaflet halini fark etmeleri için insanlara tanınan büyük fırsatlardır. Çünkü Allah’tan yüz çevirerek yaşayan kişi, bu sıkıntı anlarında aczini anlar. Ardından vicdanının sesine kulak verdiğinde ise hatalarını görür ve kendisini düzeltmeye gayret eder. Bu, insana tanınan çok büyük bir fırsattır.

Bencil tutkularını doyurma çabası içindeki nefsin, zor zamanlarda sesi pek duyulmaz olur; Allah’ın ilhamı olan vicdanın sesi ön plandadır. O anlarda kendisini Rabbine daha yakın hisseden insanın O’na içten yönelmesi kolaylaşır. Allah her şeye gücü yetendir, her şey Allah’tan gelir, tüm musibet ve belâlar ancak O’nun dilemesiyle sona erer. Zor zamanlar, bu gerçeği kavrayan insan için tevbe etme ve Allah’a yönelme fırsatıdır.

Aslında her yeni gün ve her yeni yıl Allah’ın O’na yönelmemiz, yakınlaşmamız ve O’nun hoşnutluğunu kazanmamız için lütfettiği bir rahmettir, bir fırsattır. Bu hafta yeni bir yıla başlıyoruz. Şimdi bir kez daha niyetimizi tazeleyebilir, yeni bir sayfa açabiliriz. Daha bilinçli, daha samimi, daha düzgün ve çok daha dikkatli bir şekilde, maddi ve manevi olanaklarımızı kullanarak, gücümüz yettiğince zamanımızı en hayırlı şekilde geçirmeye yeniden niyet edebiliriz. “Etrafımdaki birçok kişiye oranla ben çok daha iyiyim” diye düşünmeden, yeni bir adım daha atabiliriz. Allah’a kulluğumuzu çok daha büyük bir coşkuyla yerine getirip, fırsatları çok daha iyi değerlendirebiliriz.

31 Aralık günü diğer 364 günden farksız bir gündür aslında. O gece eğlenmek isteyen de bunu dinî bir ritüel olarak yapmaz ya da o gece eğlendiği için İslam’dan uzaklaşmaz. Müslümanlar da yeni bir yıla ümitle girebilir, onun gelişini kutlayabilirler. Kur’an’ın yasakladığı eylemlerden kaçınıldığı sürece yeni yılın gelişinin kutlanmasında bir sakınca yoktur. Hatta gecenin bir bölümünde, geride kalan yılın muhasebesi yapılabilir, gelecek olan yıl için Allah’a dua edilebilir. Böylece o gece, olumlu bir geceye dönüşebilir.

Her yeni yıl öncesi, ‘yılbaşı’ üzerine kasılan duyarlılık keşke dünyadaki milyonlarca insan, açlık çeker, zulüm görür, haksızlıklara uğrar ve yurdundan sürülürken gösterilebilse. Müslümanların büyük kesimi bu konularda duyarsız. Bu acı, kan ve gözyaşının sona ermesi için mücadeleye yönlendirecek vicdanî yükümlülük duyguları körelmiş maalesef.

Müslümanların hamiyet-i İslamiyesi her yeni yıl öncesi sosyal medyada #İslamdaYılbaşıHaram etiketi yerine, #İslamdaBirlikOlmamakHaram etiketi altında feveran etseydi, Müslümanlar Allah’ın emri gereği birlik olmuş ve İslam Birliği çoktan kurulmuştu Allahualem.

Şimdi yeni yıla girerken samimi bir vicdan muhasebesi yapıp, kendimizi gözden geçirelim, sorumluluklarımızı açık şuurla ve daha özenle yerine getirmeye çalışalım, hata ve eksiklerimizi düzeltmeye gayret edelim.

İnsan yaşadığı her günü, yeni bir başlangıç, yazılacak olan yeni/boş bir sayfa gibi kabul etmeli ve üzerine elinden geldiğince fazla sayıda salih amel eklemeye çalışmalı. Bu çabanın sonunda sayfasının Allah rızasını kazanmasına vesile olabilecek güzelliklerle dolduğunu görmesi, vicdani açıdan kişiye huzur verir. Ertelemeden, vaktinde yapılan her ibadet ve hayırlı her iş müminin kazancıdır. Gösterdiği teslimiyet, yaptığı iyilikler; tümü, inanan insanın karşılığını Allah Katında bulacağı kendi lehine olan davranışlardır.

Bu yıl yeni bir başlangıç yapalım. İmanımızı tazeleyelim; bebek gibidir iman, bakım ister. Onu besleyip derinleştirmeye niyet edelim. Allah’ın şanını, kudretini, gücünü gereğince takdir etme gücü isteyelim Rabbimizden. Umulur ki doğru yoluna yönelme çabası içindeki kulunu, O da sonsuz rahmetiyle sonsuz kurtuluşa ulaştırır.

Allah sonsuz gücünü hakkıyla takdir etmemizi ilham etsin. Kalplerimizi kin ve nefretten arındırsın. İslam dünyasında birlik ruhunu canlandırsın. Ülkemizi şeytanın şerrinden, Deccalî fitnelerden korusun. Askerimizi görünmez ordularıyla korusun. Devletimize zeval vermesin. 2019 ülkemize ve dünyaya barış, huzur, güven ve dostluk getirsin.