Fuat Türker yazdı…

 

O yaklaşmakta olan yaklaştı. (Necm Suresi, 57)

Ahir zaman, birbirini izleyen birçok önemli olayla dolu bir süreç. Bu dönemde dünya önce büyük bir bozulma ve karmaşa yaşayacak, ardından gerçek dinin yaşanmasıyla yeryüzü kurtuluşa kavuşacaktır.

Kur’an, Ahir Zaman konusuna işarî olarak değinir. Kur’an evrensel, ümraniye escort , şerifali escort , kartal escort her döneme bakan ve çok fazla anlam yüklü mucize bir kitaptır. İlk vahyin iniş döneminden itibaren her çağda yaşayan Müslümanlar’ın, onda kendi dönemlerine bir işaret bulmaları, Kur’an’ın en büyük mucizelerinden biridir. Birçok ayet Peygamberimiz(asm) döneminin olaylarına ve gelişmelerine baktığı gibi, Ahir Zamandaki olaylara da bakar.

Ahir Zaman’ın ilk dönemi, Allah’ın inkar edildiği felsefi sistemler sebebiyle dejenere yaşanan bir dönemdir. İnsanların yaratılış amacından uzak, büyük bir manevî boşluk ve ahlakî çöküntü içinde yaşadıkları bir dönem. Felaketler, savaşlar, yokluk, anarşi, korku, zulüm, kan, acı ve gözyaşı yaşayan ve kurtuluş çaresi arayan insanların.

Bu dönemin arkasından, Hz. İsa(as)’ın yeniden dünyaya gelişi ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhuru gerçekleşecektir. Allah, Ahir Zamanın bu büyük karmaşasında yolunu şaşırmış olan insanlığı, “Mehdi” (doğruya götüren) sıfatını taşıyan üstün ahlâklı bir kulunu vesile ederek kurtuluşa ulaştıracaktır. Mehdi (as), büyük bir fikir mücadelesi verecek ve Kur’an’daki İslam’dan uzaklaşmış olan Müslümanları, samimi imana ve güzel ahlâka döndürecektir. Hz. Mehdi’nin görevleri şöyledir:

Allah’ı inkâr eden ve dinsizliği destekleyen felsefi sistemlerin çürütülmesi. İslam’ı dejenere etmiş olan hurafeciliğe karşı mücadele ve İslam dünyasını siyasi ve sosyal yönlerden güçlendirmek, huzur, güvenlik ve refahı sağlamak.

Kıyamet ile ilgili hadisler geleceğe yönelik olaylara bakar. İlgili hadislerin zaman içinde aynen gerçekleşiyor olması, kaynağı konusundaki kuşkuları giderir. Peygamberimiz (asm)’ın, Ahir Zamana dair hadislerine baktığımızda tümünün bugün gerçekleştiğini ve yaşandığını görmek mümkün.  Kıstas budur ve bu kıstas Ahir Zaman ve kıyamet alametleri üzerine araştırma yapan birçok İslam alimi tarafından da kullanılmıştır.

Peygamberimiz(asm)’ın hadisleri ışığında Hicri 1400’ün başından itibaren son 30 yıl içinde art arda gerçekleşen alametlerden bazıları ise şunlardır;

Fırat’ın suyunun kesilmesi. (1975 yılında Keban Barajı’nın yapılmasıyla bu durum gerçekleşti.) 1979 yılında Afganistan’ın işgali. Yine 1979 yılında Kâbe baskını ve Kabe’de kan akıtılması. Ki 400’den fazla kişi hayatını kaybetti. 1980 yılında İran-Irak Savaşı. Gökyüzünü ateş ve duman kaplaması (Dünyanın en büyük tankerlerinden biri 1979 yılında Independenta İstanbul’da patladı. Tüm gökyüzünü duman kapladı.)

Ramazan Ayı’nda 15 gün arayla Ay ve Güneş tutulmaları. (1981 ve 1982 yıllarında aynı şekilde gerçekleşti.) 1986 yılında Halley kuyruklu yıldızının doğması. Boynuzu andıran iki uçlu yıldızın çıkışı (24 Şubat 2009 tarihinde Lulin kuyruklu yıldızı çıktı. Bu kuyruklu yıldız hadislere birebir uyuyor. Tüm kuyruklu yıldızlar doğudan batıya giderken, Lulin batıdan doğuya doğru gidiyor. Hadiste iki boynuzlu olacağı bildiriliyor, Lulin de iki boynuza benzeyen bir şekle sahip. Hadiste çok parlak olacağı bildiriliyor, Lulin de diğer kuyruklu yıldızlardan 6 misli daha parlak.)

Güneş’ten bir alametin belirmesi. (1996 yılında Güneşte büyük patlamalar oydu, ayrıca 11 Ağustos 1999 yılında yüzyılın en son güneş tutulması. İlk kez bu kadar çok kişinin izleyebildiği güneş tutulması.)

Tozlu dumanlı bir fitne. (11 Eylül 2001 ABD’deki terör saldırılarının ardından oluşan duman.)

Bağdat’ın alevlerle yok edilmesi (2003 yılında ağır bombardımanlarla yok edilmiştir.) Çölde bir ordunun batması. (İşgalin ardından yaklaşık 80.000 kişilik Irak ordusu yok olmuştur) Şam da fitneler (Suriye’de yaşanan karışıklıklara işaret edilmektedir.) Fırat ile Dicle arasında çatışmalar. (Irak ile İran arasındaki savaşa işaret edilmektedir)

Şehirlerin yok olması (2. Dünya savaşında Hiroşima ve Nagasaki tamamen yok olmuştur.) Doğu tarafından bir ateşin görünmesi (1991 yılında Irak Kuveyt’i işgal ettikten sonra petrol kuyularını yaktırmış, Kuveyt ve Basra Körfezini büyük bir ateş sarmıştır)

Şam ve Mısır meliklerinin öldürülmesi (1981 yılında Enver Sedat, 1982 yılında Lübnanlı lider Beşir Cemayel öldürüldü.) Ürdün eski kralının öldürülmesi. (Ürdün Kralı Abdullah’ın 1951 yılında İngilizler tarafında öldürülmesi)

Sistemlerin değişmesi (1989 yılında Berlin duvarının yıkılması, 1991 yılında SSCB dağıldı)

Ayrıca tüm dünyada yaygın katliamların meydana gelmesi, ekonomik kriz, masum çocukların öldürülmesi, rüzgarlar, kasırgalar, kuraklık, sel baskınları, depremlerin artması, masum sivillerin katledilmesi, Allah’ın açıkça inkar edilmesi, haramların helal sayılması… (*)

Hadislerde bildirilen alâmetlerin bazıları 1400 yıl öncesinden bu yana herhangi bir dönemde, herhangi bir bölgede görülmüş olabilir. Bu, o dönemin Ahir Zaman olduğuna delil olmaz. Bir devrin Ahir Zaman olarak isimlendirilebilmesi için kıyamet alametlerinin tümünün aynı çağda, Peygamber(asm)’ın ifadesiyle, tesbih taneleri gibi art arda meydana gelmesi gerekir;

“Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların art arda kopması gibi.” (Ramuz-El Ehadis, 277/6; Camiü’s-Sagir, 3/167)

“İnsanlar 1400 senesinde Hz. Mehdi (a.s.)’nin yanında toplanacaklardır.” (Risaletül Huruc-ül Mehdi, s. 108) hadisi gibi, Peygamberimiz(asm)’dan aktarılan sahih rivayetlere göre Hz. Mehdi(as), çeşitli hurafelerle, batıl inanç ve uygulamalarla aslından uzaklaştırılmış dini özüne döndürecek, Hz. İsa(as) ile buluşacak, Allah’ın izniyle insanların hidayetine vesile olacak, barış ve adaleti hakim kılmak için  şerefli bir mücadele verecektir. Böylece karanlık dönem son erecek, kalpler imanla, ruhlar Kur’an ahlâkıyla nurlanacak, Kur’an’ın ışıl ışıl aydınlattığı bir çağ başlayacaktır. Bu dönemde tüm dünyada, Allah’ın dilemesiyle huzur, güven, adalet, bereket ve sevgi hâkim olacaktır.

 

(*) Gerçekleşen kıyamet alametlerine dair daha detaylı bilgi için:

http://www.hazretimehdi.com/signs/signs_index.html

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here